Śpiewy na niedzielę

W ramach przygotowania do niedzielnej Eucharystii zapraszamy do zapoznania się z propozycją śpiewów liturgicznych. Klikając tytuł pieśni zostaniesz przeniesiony na stronę Śpiewnika kościelnego lub inną stroną gdzie możesz zapoznać się z tekstem i melodią proponowanych śpiewów.

Konferencja Episkopatu Polski podczas 372 Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP uznała Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego (wydanie XLI) jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.

Uwagi i sugestie dotyczące repertuaru liturgicznego proszę kierować do organisty pod adresem: szymczuk@interia.eu
Zapraszamy do czynnego udziału w liturgii poprzez dobry i piękny śpiew na chwałę Bożą.

Muzyka w liturgii  ∗  Śpiewnik kościelny  ∗  Ks. W. Kałamarz - Śpiewy religijne w liturgii Kościoła  ∗  Prof. Wiesław Delimat o muzyce w Kościele  ∗  Psalm responsoryjny


Rok A | Rok B | Rok C


1 niedziela Adwentu, rok C

003 | Oto Pan Bóg przyjdzie

004 | Oto Pan przybywa

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

599 | Czego chcesz od nas, Panie

027 | Spuśćcie nam na ziemskie niwy


2 niedziela Adwentu, rok C

019 | Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

007 | Przybądź, Panie

262 | Pan wieczernik przygotował

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

029 | Zdrowaś bądź, Maryja


3 niedziela Adwentu, rok C

002 | Niech się radują

016 | Głos wdzięczny z nieba wychodzi

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

595 | Cały świat niech śpiewa

012 | Archanioł Boży Gabryjel


4 niedziela Adwentu, rok C

012 | Archanioł Boży Gabryjel

025 | Po upadku człowieka grzesznego

701 | Chrystus Pan karmi nas

322 | Błogosławiona jesteś, Maryjo

022 | Niebiosa, rosę spuśćcie


Boże Narodzenie

073 | Wśród nocnej ciszy

048 | Gdy się Chrystus rodzi

040 | Cicha noc, święta noc

043 | Do szopy, hej pasterze

047 | Dzisiaj w Betlejem

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje


Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

047 | Dzisiaj w Betlejem

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

073 | Wśród nocnej ciszy

055 | O Gwiazdo Betlejemska

062 | Przybieżeli do Betlejem


Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

217 | O Stworzycielu, Duchu

036 | Anioł pasterzom mówił

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

068 | Tryumfy, Króla niebieskiego

070 | Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje


2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim

073 | Wśród nocnej ciszy

048 | Gdy się Chrystus rodzi

069 | W żłobie leży

062 | Przybieżeli do Betlejem

047 | Dzisiaj w Betlejem


Uroczystość Objawienia Pańskiego

086 | Mędrcy świata, monarchowie

085 | Jakaż to gwiazda

044 | Dzieciątko się narodziło

055 | O Gwiazdo Betlejemska

047 | Dzisiaj w Betlejem

043 | Do szopy, hej pasterze

049 | Jezusa narodzonego

087 | O mili królowie

2D | Bracia, patrzcie jeno


Święto Chrztu Pańskiego

048 | Gdy się Chrystus rodzi

036 | Anioł pasterzom mówił

070 | Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

040 | Cicha noc, święta noc

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje

068 | Tryumfy, Króla niebieskiego


2 Niedziela zwykła, rok C

592 | Boże, zmiłuj się nad nami / 060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

242 | Jeden chleb

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń / 048 | Gdy się Chrystus rodzi

14D | Mesyjasz przyszedł


3 Niedziela zwykła, rok C

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

069 | W żłobie leży, któż pobieży


4 Niedziela zwykła, rok C

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

608 | Kto się w opiekę

DN 281 | O Panie, Ty nam dajesz

278 | Upadnij na kolana

617 | Pod Twą obronę


5 Niedziela zwykła, rok C

251 | Kłaniam się Tobie

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

264 | Panie, dobry jak chleb

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

222 | Idźcie na cały świat


6 niedziela zwykła, rok C

594 | Być bliżej Ciebie chcę

692 | Gdzie miłość wzajemna

273 | Skosztujcie i zobaczcie

601 | Dzięki, o Panie

330 | Dnia każdego


7 niedziela zwykła, rok C

616 | Pan nie opuszcza nigdy

621 | Przykazanie nowe daję wam

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

599 | Czego chcesz od nas, Panie

V01 | Miłosierna Matko Boża


8 niedziela zwykła, rok C

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

224 | Ludu kapłański

616 | Pan nie opuszcza nigdy

330 | Dnia każdegoI Niedziela Wielkiego Postu, rok C

097 | Bliskie jest królestwo Boże

106 | Nawróć się, ludu

282| Witam Cię, witam

257 | O mój Jezu, w Hostii skryty

120 | Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz


II Niedziela Wielkiego Postu, rok C

113 | Wstanę i pójdę

110 | Pokładam w Panu ufność

237 | Duszo Chrystusowa

688/4 | Najwyższemu Panu chwała

355 | Matko Najświętsza


III Niedziela Wielkiego Postu, rok C

112| Serce me do Ciebie wznoszę

130 | Krzyżu, mój krzyżu

137 | O Krwi najdroższa

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

129 | Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony


IV Niedziela Wielkiego Postu, rok C

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

481 | Wstań, który śpisz

618 | Pójdź do Jezusa

273 | Skosztujcie i zobaczcie

131 | Krzyżu święty


V Niedziela Wielkiego Postu, rok C

148 | W krzyżu cierpienie

128 | Króla wznoszą się znamiona

282 | Witam cię, witam

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

124 | Jezu Chryste, Panie miły


Niedziela Palmowa, rok C

158 | Wjeżdża Król nasz

156 | Dzieci hebrajskie

311 | Chrystus Wodzem

138 | Ogrodzie oliwny

120 | Ach, mój Jezu

131 | Krzyżu święty

128 | Króla wznoszą się znamiona

149 | Wisi na krzyżu

132 | Któryś za nas

146 | Stała Matka Boleściwa


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

193 | Wesoły nam dzień dziś nastał

186 | Niech w święto radosne (sekwencja)

179 | Chrystus zmartwychwstał jest

177 | Alleluja, żyje Pan

198 | Zwycięzca śmierci

189 | Pan zmartwychwstał

188 | Otrzyjcie już łzy


II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

176 | Alleluja... O dniu radosny

205 | Nasze plany i nadzieje

184 | Nie zna śmierci

283 | Zbliżam się w pokorze

188 | Otrzyjcie już łzy

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

200 | Jezu, ufam Tobie


III Niedziela Wielkanocna, rok C

184 | Nie zna śmierci

179 | Chrystus zmartwychwstał jest

188 | Otrzyjcie już łzy

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

191 | Wesel się, Królowo miła


IV Niedziela Wielkanocna, rok C

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

242 | Jeden chleb

595 | Cały świat niech śpiewa

222 | Idźcie na cały świat


V Niedziela Wielkanocna, rok C

177 | Alleluja, żyje Pan

692 | Gdzie miłość wzajemna

281 | O Panie, Ty nam dajesz

224 | Ludu kapłański

190 | Przez Twoje święte


VI Niedziela Wielkanocna, rok C

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

692 | Gdzie miłość wzajemna

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

601 | Dzięki, o Panie

329 | Cześć Maryi


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok C

210 | Chrystus Pan w niebo wstępuje

222 | Idźcie na cały świat

247 | Jezusa ukrytego

595 | Cały świat niech śpiewa

211 | Ciesz się, Królowo, Anielska


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok C

217 | O Stworzycielu Duchu przyjdź

219 | Przybądź Duchu Święty

221 | Przyjdź, Duchu Święty, nepełnij me serce

699 | Panie, nie jestem godzien

218 | Pamiątkę dnia świątecznego

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

191 | Wesel się, Królowo miła


Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok C

228 | Ciebie wzywamy

676 | Przez chrztu świętego

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

ExD 176 | Ojcze, chwała Tobie

609 | Niechaj z nami będzie Pan


12 Niedziela zwykła, rok C

617 | Pod Twą obronę

692 | Gdzie miłość wzajemna

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

601 | Dzięki, o Panie

303 | Twemu Sercu cześć składamy


13 Niedziela zwykła, rok C

611 | Ojcze z niebios

618 | Pójdź do Jezusa

701 | Chrystus Pan karmi nas

278 | Upadnij na kolana

330 | Dnia każdego


14 Niedziela zwykła, rok C

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

614 | Panie, umocnij wiarę naszą

262 | Pan wieczernik przygotował

599 | Czego chcesz od nas, Panie

586 | Błogosław, Panie, nas


15 Niedziela zwykła, rok C

309 | Bóg nad swym ludem

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

281 | O Panie, Ty nam dajesz

634 | Złącz, Panie, miłujących Cię

343 | Już od rana rozśpiewana


16 Niedziela zwykła, rok C

102 | Boże, w dobroci

632 | Wszystko Tobie oddać pragnę

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

406 | Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico


17 Niedziela zwykła, rok C

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

611 | Ojcze z niebios

701 | Chrystus Pan karmi nas

273 | Skosztujcie i zobaczcie

344 | Królowej Anielskiej śpiewajmy


18 Niedziela zwykła, rok C

617 | Pod Twą obronę

598 | Cóż Ci, Jezu damy

NT | Chleb niebiański

283 | Zbliżam się w pokorze

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

394 | Weź w swą opiekę


19 Niedziela zwykła, rok C

608 | Kto się w opiekę

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

601 | Dzięki, o Panie

337 | Gwiazdo śliczna, wspaniała


20 Niedziela zwykła, rok C

224 | Ludu kapłański

692 | Gdzie miłość wzajemna

264 | Panie, dobry jak chleb

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

340 | Jak szczęśliwa Polska cała


Uroczystość Wniebowzięcia NMP

338 | Gwiazdo zaranna

356 | Matko Niebieskiego Pana

344 | Królowej Anielskiej śpiewajmy

701 | Chrystus Pan karmi nas

601 | Dzięki, o Panie

406 | Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico

638 | My chcemy Boga


21 Niedziela zwykła, rok C

608 | Kto się w opiekę

621 | Przykazanie nowe daję wam

281 | O Panie, Ty nam dajesz

595 | Cały świat niech śpiewa

330 | Dnia każdego


22 Niedziela zwykła, rok C

611 | Ojcze z niebios

296 | O niewysłowione szczęście

245 | Jezu, miłości Twej

599 | Czego chcesz od nas, Panie

586 | Błogosław, Panie, nas


23 Niedziela zwykła, rok C

309 | Bóg nad swym ludem

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

09* | Lud Twój, Panie

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

356 | Matko Niebieskiego Pana


24 Niedziela zwykła, rok C

688 | Boże, lud Twój

688 | Z rąk kapłańskich

688 | Witaj, Chrystusowe Ciało

274 | Sławcie, usta, Ciało Pana

278 | Upadnij na kolana

355 | Matko Najświętsza


25 Niedziela zwykła, rok C

224 | Ludu kapłański

692 | Gdzie miłość wzajemna

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

343 | Już od rana rozśpiewana


26 Niedziela zwykła, rok C

102 | Boże, w dobroci

672 | Com przyrzekł Bogu

245 | Jezu, miłości Twej

273 | Skosztujcie i zobaczcie

200 | Jezu, ufam Tobie


27 Niedziela zwykła, rok C

251 | Kłaniam się Tobie

609 | Niechaj z nami będzie Pan

242 | Jeden chleb

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

404 | Zawitaj, Matko Różańca Świętego


28 Niedziela zwykła, rok C

608 | Kto się w opiekę

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

247 | Jezusa ukrytego

601 | Dzięki, o Panie

394 | Weź w swą opiekę


29 Niedziela zwykła, rok C

222 | Idźcie na cały świat

*** | Janie Pawle, teraz przyjdź

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

394 | Weź w swą opiekę


30 Niedziela zwykła, rok C

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

614 | Panie, umocnij wiarę naszą

264 | Panie, dobry jak chleb

595 | Cały świat niech śpiewa

586 | Błogosław, Panie, nas


31 Niedziela zwykła, rok C

309 | Bóg nad swym ludem

598 | Cóż Ci, Jezu damy

09* | Lud Twój, Panie

278 | Upadnij na kolana

339 | Idźmy, tulmy się


Uroczystość Wszystkich Świętych

251 | Kłaniam się Tobie

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

262 | Pan wieczernik przygotował

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

311 | Chrystus Wodzem


32 Niedziela zwykła, rok C

617 | Pod Twą obronę

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

283 | Zbliżam się w pokorze

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

389 | Salve, Regina, zawitaj Królowo


33 Niedziela zwykła, rok C

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

594 | Być bliżej Ciebie chcę

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

616 | Pan nie opuszcza nigdy

V01 | Miłosierna Matko Boża


34 Niedziela zwykła, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

311 | Chrystus Wodzem

309 | Bóg nad swym ludem

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

598 | Cóż Ci, Jezu damy

639 | Nie rzucim, Chryste


Rok A | Rok B | Rok C


[Siedl]

foto

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry