Pieśni rozmaite

Ze śpiewnika Niepojęta Trójco

001. Chleb niebiański

Ref.: Chleb niebiański dał nam Pan, * na życie wieczne.

1. Wzięliśmy i jedliśmy chleb błogosławiony, * Ciało Pana i Krew drogocenną. * Chleb przemienił Pan * Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający. Ref.

2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga, * który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy. * Radujcie się, sprawiedliwi, w Panu, * przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Ref.

3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów, * dziś oglądaliśmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu, * w cieniu którego śpiewają Serafiny. Ref.

4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos: * „To Ciało spali ciernie grzechów * i oświeci dusze ludzi * przyjmujących Boski Pokarm”. Ref.

audio


Ze śpiewnika Droga do nieba

181. Najwyższemu Panu chwała

Najwyższemu Panu chwała; * niechaj Jego brzmi Imieniem * niebo całe, ziemia cała * niech Go kornym wielbi pieniem. * Chwała Mu za wszystkie dary, * co na ludzkie zlewa plemię, * łącząc boskim węzłem wiary * niebo z ziemią, z niebem ziemię.


243. Tylko Bóg mi dopomoże

Ref.: Tylko Bóg mi dopomoże, * Ten co stworzył cały świat.

1. Wznoszę oczy me ku górom, * gdzie pomocną znajdę dłoń. * Tylko Bóg mi dopomoże, * Ten, co stworzył cały świat. Ref.

2. On ci upaść nie dozwoli, * czujnie ciebie będzie strzegł, * Ten, co strzeże ludu swego, * nie pogrąży się we śnie. Ref.

3. Pan twym Stróżem i Obrońcą. * U twojego boku trwa. * W dzień cię słońce nie porazi, * ani w noc księżyca blask. Ref.

4. Bóg od złego cię ustrzeże, * w swej opiece będzie miał. * Będzie strzegł na każdym kroku, * teraz i po wieczny czas. Ref.

audio


281. O Panie, Ty nam dajesz

1. = O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew. * Do Ciebie więc idziemy, wciąż radosną nucąc pieśń. * = Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.

2. = Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz. * Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. * = Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.

3. = To Twoje miłowanie dało wolność nam. * Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas. * = Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.

4. = Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. * Idziemy więc, by radość nieść, tam gdzie jej światu brak. * = Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.

audio


332. Śpiewaj, śpiewaj sercem całym

Ref.: Śpiewaj, śpiewaj sercem całym: * Jezus Panem chwały.

1. Choć w Bożej postaci z Bogiem był zrównany, * sam się ogołocił, sługą był nazwany. Ref.

2. W każdym pulsie życia równy człowiekowi, * uniżył sam siebie poprzez śmierć krzyżową. Ref.

3. W Jego posłuszeństwie Bóg nam łask udziela, * Jemu zaś darował imię Zbawiciela. Ref.

4. Na imię Jezusa zegnijmy kolana, * niech w Nim ziemia cała uzna swego Pana. Ref.

audio


481. Wstań, który śpisz

Ref.: Wstań, który śpisz i powstań z martwych, * a zajaśnieje ci Chrystus.

1. Pan światłem i zbawieniem moim, * kogóż mam się lękać? * Pan obroną życia mojego: * przed kim mam się trwożyć? Ref.

2. O jedno proszę Pana, tego poszukuję, * bym w domu Pana przebywał po wszystkie dni mego życia. * Abym zażywał łaskawości Pana, * stale się radował Jego świątynią. Ref.

3. On przechowa mnie w swym namiocie w chwili nieszczęścia, * ukryje mnie w głębi przybytku, wydźwignie mnie na skałę, * złożę w Jego przybytku ofiary radości, * zaśpiewam i zagram Panu. Ref.

4. Szukam o Panie, Twojego oblicza, * swego obliczą nie zakrywaj przede mną, * Ty jesteś moją pomocą, * więc mnie nie odrzucaj. Ref.

audio


893. Ze wzgórz Częstochowy

1. Ze wzgórz Częstochowy rozlega się dzwon, * gdzie Polski Królowa ma łaskawy tron.

Ref.: Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś, Maryjo,* Częstochowska Panno Maryjo.

2. Króluje w tym grodzie od wielu już lat. * I słynie cudami na cały ten świat. Ref.

3. Szli do Niej królowie, hetmani i lud, * po zdrowie i dolę, i pokój, i cud. Ref.

4. Gdy klęska, pożoga, nieszczęście i noc * zawisły nad krajem, z obrazu szła moc. Ref.


09*. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi

Ref.: Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi,* prosi, byś był światłem.* Byś na drodze do Królestwa* wzmacniał serca swoim Ciałem.* Zostań, zostań wśród nas, o Panie!

1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą* i czynisz trudną drogę tak bezpieczną.* Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,* ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.Ref.

2. Twoje Krew niechaj jest napojem mocy,* i kieruje zapał kroków w Twoje ślady.* Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,* Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. Ref.

3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,* bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.* Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,* z Twego serca płynie nowe przebaczenie.Ref.

audio


Z innych śpiewników

V01. Miłosierna Matko Boża   audio

Ref.: Miłosierna Matko Boża, Miłosierna Matko Boża, Miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami.

1. O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje, * racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje. Ref.

2. O Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi, * prowadź nas drogą łaski po tej biednej ziemi. Ref.

3. O Matko Miłosierdzia, oto my tułacze, * otrzyj łzy nieszczęśliwych, utul smutnych płacze. Ref.

4. O Matko Miłosierdzia, oto my sieroty, * okaż nam serce Matki, odziej płaszczem cnoty. Ref.

5. O Matko Miłosierdzia, oto my grzesznicy, * spraw, niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy. Ref.

6. O Matko Miłosierdzia, oto Twe rodziny, * błogosław ojców, matki, starców i dzieciny. Ref.


V02. Panie, ufam miłosierdziu Twemu

Ref.: Panie, ufam miłosierdziu Twemu.

1. Bądź światłością dla mych oczu, * Panie Boże mój. * By sen śmierci mnie nie zmorzył, * aby nie rzekł wróg: * pokonałem go. Ref.

2. Ufam miłosierdziu Twemu, * serce cieszy się. * Tyś udzielił mi pomocy, * Tobie śpiewać chcę, * Dobroczyńco mój. Ref.


V03. Różańcowa Pani nieba ziemi

1. Różańcowa Pani nieba ziemi, * pozdrawiamy Cię głosy naszymi.

Ref.: Do Ciebie się cały świat ucieka, * przez różaniec Twej pomocy czeka, * Różańcowa Dziewico Maryjo!

2. Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem: * przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. Ref.

3. Mówisz, że chcesz dla nas być obroną * i ratować dusze, które toną. Ref.

4. Ty w Fatimie wskazałaś różaniec, * dla grzeszników to obrony szaniec. Ref.

5. Tajemnice różańca świętego, * zdepczą wroga zbawienia naszego. Ref.

6. Wtedy Serce me zatryumfuje, * ludzkość całą ono uratuje. Ref.


V04. Wy jesteście na ziemi

1. Wy jesteście na ziemi światłem mym. (2x)

Ref.: Aby ludzie widzieli dobre czyny w was, * i chwalili Ojca który w niebie jest.

2. My jesteśmy na ziemi światłem Twym. (2x)

Ref.: Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas, * i chwalili Ojca który w niebie jest.

3. Matko pomóż na ziemi światłem być. (2x)

Ref.: Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas, * i chwalili Ojca który w niebie jest.

audio


ExD. Jesteś Panie winnym krzewem

1. Jesteś Panie winnym krzewem, a my jego latorośle, * moc czerpiemy tylko z Ciebie, Ty w nas żyjesz Swą miłością.

Ref.: Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. (2x)

2. Cóż trwałego poza Tobą, człowiek zdziała sam ze siebie. * Któż potrafi własne dobro oblec w kształty nieśmiertelne. Ref.

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką, * że wyzwala pełną radość w Sercu, które ciebie kocha. Ref.


ExD. W dobroci swej powiedział Pan

1. W dobroci swej powiedział Pan: "Przykazanie nowe daję wam, * Byście się wzajemnie miłowali".
Pójdę i miłość zaniosę do ludzi, * Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nas trwać.

2. W dobroci swej powiedział Pan: "Pokój swój niebieski daję wam, * Pokój Boży ludziom dobrej woli".
Pójdę i pokój zaniosę do ludzi, * Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nas trwać.

3. W dobroci swej powiedział Pan: "Łaską swej miłości darzę was, * Byście nieśli światu owoc czynów".
Pójdę i dobroć zaniosę do ludzi, * Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nas trwać.

4. W dobroci swej powiedział Pan: "Prawdę mocą Boga głoszę wam, * Byście słowom Syna uwierzyli".
Pójdę i wiarę zaniosę do ludzi, * Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nas trwać.

5. W dobroci swej powiedział Pan: "Miłosierdzie krzyża daję wam, * Byście w Imię moje się jednali".
Pójdę i zgodę zaniosę do ludzi, * Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nas trwać.

6. W dobroci swej powiedział Pan: "Dziś samego siebie daję wam, * Byście w obfitości życie mieli".
Pójdę i dar Twój zaniosę do ludzi, * Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nas trwać.

7. W dobroci swej powiedział Pan: "Dary całej ziemi służą wam, * Weźcie ziemię w swoje posiadanie".
Pójdę i trud swój zaniosę do ludzi, * Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nas trwać.

8. W dobroci swej powiedział Pan: "Dar Pocieszyciela poślę wam, * Byście budowali me Królestwo."
Pójdę i moc Twą zaniosę do ludzi, * Byś Ty, o, Panie, mógł wśród nas trwać.

Ogłoszenia Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry