Muzyka w liturgii

Ważne miejsce w liturgii zajmuje muzyka sakralna. Warto więc więc wiedzieć czym ona jest i jaka jest jej rola w liturgii Kościoła katolickiego.

Pod pojęciem muzyki sakralnej rozumiemy tę muzykę, która powstała dla oddawania chwały Panu Bogu i odznacza się świętością, oraz doskonałością formy.

Należy mieć nadzieję, że duszpasterze, artyści-muzycy i wierni, chętnie przyjmując podane zasady i wprowadzając je w życie, będą zgodnie zmierzać do osiągnięcia prawdziwego celu muzyki sakralnej, "którym jest chwała Boża i uświęcenie wiernych".
(MS p.4)

Zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi niżej dokumentami.

 

Wybrane dokumenty dotyczące muzyki liturgicznej:

 

Artykuły, wypowiedzi

 

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry