Śpiewy na niedzielę

W ramach przygotowania do niedzielnej Eucharystii zapraszamy do zapoznania się z propozycją śpiewów liturgicznych. Klikając tytuł pieśni zostaniesz przeniesiony na stronę Śpiewnika kościelnego lub inną stroną gdzie możesz zapoznać się z tekstem i melodią proponowanych śpiewów.

Konferencja Episkopatu Polski podczas 372 Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP uznała Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego (wydanie XLI) jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.

Uwagi i sugestie dotyczące repertuaru liturgicznego proszę kierować do organisty pod adresem: szymczuk@interia.eu
Zapraszamy do czynnego udziału w liturgii poprzez dobry i piękny śpiew na chwałę Bożą.

Muzyka w liturgii  ∗  Śpiewnik kościelny  ∗  Ks. W. Kałamarz - Śpiewy religijne w liturgii Kościoła  ∗  Prof. Wiesław Delimat o muzyce w Kościele  ∗  Psalm responsoryjny


Rok A | Rok B | Rok C


1 niedziela Adwentu, rok B

003 | Oto Pan Bóg przyjdzie

004 | Oto Pan przybywa

588 | Ciebie całą duszą pragnę

273 | Skosztujcie i zobaczcie

029 | Zdrowaś bądź, Maryja


2 Niedziela Adwentu, rok B

007 | Przybądź, Panie

022 | Niebiosa, rosę spuśćcie

262 | Pan wieczernik przygotował

019 | Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

004 | Oto Pan przybywa


3 niedziela Adwentu, rok B

002 | Niech się radują

016 | Głos wdzięczny z nieba wychodzi

017 | Grzechem Adama ludzie uwikłani

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

027 | Spuśćcie nam na ziemskie niwy


4 niedziela Adwentu, rok B

012 | Archanioł Boży Gabryjel

027 | Spuśćcie nam na ziemskie niwy

701 | Chrystus Pan karmi nas

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

029 | Zdrowaś bądź, Maryja


Boże Narodzenie

073 | Wśród nocnej ciszy

048 | Gdy się Chrystus rodzi

040 | Cicha noc, święta noc

043 | Do szopy, hej pasterze

047 | Dzisiaj w Betlejem

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje


Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

217 | O Stworzycielu, Duchu

036 | Anioł pasterzom mówił

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

068 | Tryumfy, Króla niebieskiego

070 | Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje


Uroczystość Objawienia Pańskiego

086 | Mędrcy świata, monarchowie

087 | O mili królowie

055 | O Gwiazdo Betlejemska

049 | Jezusa narodzonego

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

047 | Dzisiaj w Betlejem


Święto Chrztu Pańskiego

048 | Gdy się Chrystus rodzi

050 | Mizerna cicha, stajenka licha

043 | Do szopy, hej pasterze

044 | Dzieciątko się narodziło

059 | Pasterze mili, coście widzieli

8 D | Hej, w dzień narodzenia


2 niedziela zwykła, rok B

592 | Boże, zmiłuj się nad nami / 070 | Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

591 | Boże, obdarz Kościół Twój / 041 | Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń / 060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

048 | Gdy się Chrystus rodzi


3 niedziela zwykła, rok B

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

242 | Jeden chleb

273 | Skosztujcie i zobaczcie

068 | Tryumfy, Króla niebieskiego

048 | Gdy się Chrystus rodzi


4 niedziela zwykła, rok B

617 | Pod Twą obronę

633 | Za rękę weź mnie, Panie

281 | O Panie, Ty nam dajesz

278 | Upadnij na kolana

036 | Anioł pasterzom mówił


5 niedziela zwykła, rok B

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

618 | Pójdź do Jezusa

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

601 | Dzięki, o Panie

330 | Dnia każdego


6 niedziela zwykła, rok B

608 | Kto się w opiekę

599 | Czego chcesz od nas, Panie

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

613 | Panie mój, cóż Ci oddać mogę

617 | Pod Twą obronę


7 niedziela zwykła, rok B

V02 | Panie, ufam miłosierdziu Twemu

621 | Przykazanie nowe daję wam

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

601 | Dzięki, o Panie

V01 | Miłosierna Matko Boża


8 niedziela zwykła, rok B

243 | Tylko Bóg mi dopomoże

110 | Pokładam w Panu ufność

09* | Lud Twój, Panie

616 | Pan nie opuszcza nigdy

617 | Pod Twą obronę


1 niedziela Wielkiego Postu, rok B

097 | Bliskie jest królestwo Boże

106 | Nawróć się, ludu

282| Witam Cię, witam

278 | Upadnij na kolana

132 | Któryś za nas cierpiał rany


2 niedziela Wielkiego Postu, rok B

112| Serce me do Ciebie wznoszę

688| Z rąk kapłańskich

283| Zbliżam się w pokorze

332| Śpiewaj, śpiewaj sercem całym

138| Ogrodzie Oliwny


3 niedziela Wielkiego Postu, rok B

129 | Krzyżu Chrystusa

103 | Dałeś nam przykład

137 | O Krwi najdroższa

237 | Duszo Chrystusowa

130 | Krzyżu, mój krzyżu


4 niedziela Wielkiego Postu, rok B

618 | Pójdź do Jezusa

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

294 | Nie opuszczaj nas, Jezu

146 | Stała Matka Boleściwa


5 niedziela Wielkiego Postu, rok B

131 | Krzyżu święty, nade wszystko

124 | Jezu Chryste, Panie miły

304 | Witaj, krynico

137 | O Krwi najdroższa

237 | Duszo Chrystusowa

149 | Wisi na krzyżu


Niedziela Palmowa, rok B

158 | Wjeżdża Król nasz

156 | Dzieci hebrajskie

311 | Chrystus Wodzem

138 | Ogrodzie oliwny

120 | Ach, mój Jezu

131 | Krzyżu święty

128 | Króla wznoszą się znamiona

149 | Wisi na krzyżu

132 | Któryś za nas

146 | Stała Matka Boleściwa


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

179 | Chrystus zmartwychwstał jest

186 | Niech w święto radosne (sekwencja)

177 | Alleluja, żyje Pan

198 | Zwycięzca śmierci

189 | Pan zmartwychwstał

188 | Otrzyjcie już łzy


II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

176 | Alleluja... O dniu radosny

205 | Nasze plany i nadzieje

184 | Nie zna śmierci

283 | Zbliżam się w pokorze

188 | Otrzyjcie już łzy

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

200 | Jezu, ufam Tobie


III Niedziela Wielkanocna, rok B

184 | Nie zna śmierci

179 | Chrystus zmartwychwstał jest

189 | Pan zmartwychwstał

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

196 | Złóżcie troski, żałujący


IV Niedziela Wielkanocna, rok B

188 | Otrzyjcie już łzy

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

242 | Jeden chleb

198 | Zwycięzca śmierci

191 | Wesel się, Królowo miła


V Niedziela Wielkanocna, rok B

177 | Alleluja, żyje Pan

ExD | Jesteś Panie winnym krzewem

281 | O Panie, Ty nam dajesz

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

194 | Wstał Pan Chrystus


VI Niedziela Wielkanocna, rok B

188 | Otrzyjcie już łzy

621 | Przykazanie nowe daję wam

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

601 | Dzięki, o Panie

329 | Cześć Maryi


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok B

210 | Chrystus Pan w niebo wstępuje

222 | Idźcie na cały świat

247 | Jezusa ukrytego

595 | Cały świat niech śpiewa

211 | Ciesz się, Królowo, Anielska


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok B

217 | O Stworzycielu Duchu przyjdź

219 | Przybądź Duchu Święty

SO | Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

218 | Pamiątkę dnia świątecznego

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

191 | Wesel się Królowo miła


Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok B

228 | Ciebie wzywamy

676 | Przez chrztu świętego

283 | Zbliżam się w pokorze

251 | Kłaniam się Tobie

609 | Niechaj z nami będzie Pan


9 Niedziela zwykła, rok B

309 | Bóg nad swym ludem

618 | Pójdź do Jezusa

613 | Panie mój, cóż Ci oddać mogę

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

291 | Najświętsze Serce Boże


10 Niedziela zwykła, rok B

608 | Kto się w opiekę

688 | Z rąk kapłańskich

245 | Jezu, miłości Twej

273 | Skosztujcie i zobaczcie

586 | Błogosław, Panie, nas


11 Niedziela zwykła, rok B

112 | Serce me do Ciebie wznoszę

599 | Czego chcesz od nas, Panie

634 | Złącz, Panie, miłujących Cię

598 | Cóż Ci, Jezu, damy

298 | Pobłogosław, Jezu drogi


12 Niedziela zwykła, rok B

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

222 | Idźcie na cały świat

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

309 | Bóg nad swym ludem


13 Niedziela zwykła, rok B

611 | Ojcze z niebios

618 | Pójdź do Jezusa

701 | Chrystus Pan karmi nas

278 | Upadnij na kolana

330 | Dnia każdego


14 Niedziela zwykła, rok B

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

273 | Skosztujcie i zobaczcie

599 | Czego chcesz od nas, Panie

406 | Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico!


15 Niedziela zwykła, rok B

102 | Boże, w dobroci

692 | Gdzie miłość wzajemna

688 | Witaj, Chrystusowe Ciało

241 | Jam jest chlebem żywym

330 | Dnia każdego


16 Niedziela zwykła

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

615 | Pan mój, Wódz i Pasterz

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

595 | Cały świat niech śpiewa

343 | Już od rana rozśpiewana


17 Niedziela zwykła, rok B

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

242 | Jeden chleb

264 | Panie, dobry jak chleb

273 | Skosztujcie i zobaczcie

344 | Królowej Anielskiej śpiewajmy


18 Niedziela zwykła, rok B

617 | Pod Twą obronę

598 | Cóż Ci, Jezu damy

262 | Pan wieczernik przygotował

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

394 | Weź w swą opiekę


19 Niedziela zwykła, rok B

608 | Kto się w opiekę

ExD | W dobroci swej

09* | Lud Twój, Panie

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

337 | Gwiazdo śliczna, wspaniała


Uroczystość Wniebowzięcia NMP, rok B

370 | O Maryjo, w niebo uniesiona

327 | Ciebie na wieki

701 | Chrystus Pan karmi nas

400 | Witaj, Święta i Poczęta

635 | Boże, coś Polskę


20 Niedziela zwykła, rok B

611 | Ojcze z niebios

688 | Z rąk kapłańskich

264 | Panie, dobry jak chleb

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

402 | Z dawna Polski Tyś Królową


21 Niedziela zwykła, Uroczystość NMP Częstochowskiej

893 | Ze wzgórz Częstochowy

342 | Jasnogórska Pani

337 | Gwiazdo śliczna, wspaniała

701 | Chrystus Pan karmi nas

340 | Jak szczęśliwa Polska cała

638 | My chcemy Boga


21 Niedziela zwykła, rok B

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

692 | Gdzie miłość wzajemna

264 | Panie, dobry jak chleb

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

638 | My chcemy Boga


22 Niedziela zwykła, rok B

309 | Bóg nad swym ludem

609 | Niechaj z nami będzie Pan

283 | Zbliżam się w pokorze

601 | Dzięki, o Panie

586 | Błogosław, Panie nas


23 Niedziela zwykła, rok B

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

112 | Serce me do Ciebie wznoszę

257 | O mój Jezu, w Hostii skryty

278 | Upadnij na kolana

617 | Pod Twą obronę


24 Niedziela zwykła, rok B

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

688| Z rąk kapłańskich

245 | Jezu, miłości Twej

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

315 | Króluj nam, Chryste


25 Niedziela zwykła, rok B

224 | Ludu kapłański

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

599 | Czego chcesz od nas, Panie

343 | Już od rana rozśpiewana

26 Niedziela zwykła, rok B

102 | Boże, w dobroci

672 | Com przyrzekł Bogu

NT  | Chleb niebiański

181 | Najwyższemu Panu chwała

playV01 | Miłosierna Matko Boża


27 Niedziela zwykła, rok B

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

621 | Przykazanie nowe daję wam

242 | Jeden chleb

332 | Śpiewaj, śpiewaj sercem całym

403 | Zawitaj, Królowo Różańca


28 Niedziela zwykła, rok B

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

247 | Jezusa ukrytego

273 | Skosztujcie i zobaczcie

V03 | Różańcowa Pani nieba ziemi


29 Niedziela zwykła, rok B

608 | Kto się w opiekę

773 | Ubi caritas et amor

281 | O Panie, Ty nam dajesz

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

394 | Weź w swą opiekę


30 Niedziela zwykła, rok B

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

618 | Pójdź do Jezusa

264 | Panie, dobry jak chleb

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

V03 | Różańcowa Pani nieba ziemi


Uroczystość Wszystkich Świętych

251 | Kłaniam się Tobie

290 | Kochajmy Pana

DN 281 | O Panie, Ty nam dajesz

278 | Upadnij na kolana


31 niedziela zwykła, rok B

243 | Tylko Bóg mi dopomoże

621 | Przykazanie nowe daję wam

09* | Lud Twój, Panie

601 | Dzięki, o Panie

339 | Idźmy, tulmy się


32 Niedziela zwykła, rok B

324 | Bogurodzica

402 | Z dawna Polski Tyś Królową

264 | Panie, dobry jak chleb

636 | Ciebie, Boga, wysławiamy

635 | Boże, coś Polskę


33 Niedziela zwykła, rok B

611 | Ojcze z niebios

594 | Być bliżej Ciebie chcę

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

247 | Jezusa ukrytego

586 | Błogosław, Panie nas


Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

311 | Chrystus Wodzem

309 | Bóg nad swym ludem

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

598 | Cóż Ci, Jezu damy

639 | Nie rzucim, Chryste


Rok A | Rok B | Rok C

[Siedl]

foto

Ogłoszenia Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry