Śpiewy na niedzielę

W ramach przygotowania do niedzielnej Eucharystii zapraszamy do zapoznania się z propozycją śpiewów liturgicznych. Klikając tytuł pieśni zostaniesz przeniesiony na stronę Śpiewnika kościelnego lub inną stroną gdzie możesz zapoznać się z tekstem i melodią proponowanych śpiewów.

Konferencja Episkopatu Polski podczas 372 Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP uznała Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego (wydanie XLI) jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.

Uwagi i sugestie dotyczące repertuaru liturgicznego proszę kierować do organisty pod adresem: szymczuk@interia.eu
Zapraszamy do czynnego udziału w liturgii poprzez dobry i piękny śpiew na chwałę Bożą.

Muzyka w liturgii  ∗  Śpiewnik kościelny  ∗  Ks. W. Kałamarz - Śpiewy religijne w liturgii Kościoła  ∗  Prof. Wiesław Delimat o muzyce w Kościele  ∗  Psalm responsoryjny


Rok A | Rok B | Rok C


I Niedziela Adwentu, rok A

003 | Oto Pan Bóg przyjdzie

004 | Oto Pan przybywa

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

027 | Spuśćcie nam na ziemskie niwy


II Niedziela Adwentu, rok A

007 | Przybądź, Panie

022 | Niebiosa, rosę spuśćcie

262 | Pan wieczernik przygotował

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

029 | Zdrowaś bądź, Maryja


III Niedziela Adwentu, rok A

002 | Niech się radują

007 | Przybądź, Panie

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

012 | Archanioł Boży Gabryjel


IV Niedziela Adwentu, rok A

012 | Archanioł Boży Gabryjel

322 | Błogosławiona jesteś, Maryjo

017 | Grzechem Adama ludzie uwikłani

015 | Czekam na Ciebie

027 | Spuśćcie nam na ziemskie niwy


Boże Narodzenie

073 | Wśród nocnej ciszy

048 | Gdy się Chrystus rodzi

047 | Dzisiaj w Betlejem

062 | Przybieżeli do Betlejem

043 | Do szopy, hej pasterze

040 | Cicha noc, święta noc

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje


Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

047 | Dzisiaj w Betlejem

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

073 | Wśród nocnej ciszy

055 | O Gwiazdo Betlejemska

062 | Przybieżeli do Betlejem

036 | Anioł pasterzom mówił


Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

217 | O Stworzycielu, Duchu

036 | Anioł pasterzom mówił

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

068 | Tryumfy, Króla niebieskiego

070 | Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje


2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

073 | Wśród nocnej ciszy

048 | Gdy się Chrystus rodzi

069 | W żłobie leży

062 | Przybieżeli do Betlejem

047 | Dzisiaj w Betlejem


Uroczystość Objawienia Pańskiego

086 | Mędrcy świata, monarchowie

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

055 | O Gwiazdo Betlejemska

047 | Dzisiaj w Betlejem

049 | Jezusa narodzonego

069 | W żłobie leży


Święto Chrztu Pańskiego

048 | Gdy się Chrystus rodzi

050 | Mizerna cicha, stajenka licha

043 | Do szopy, hej pasterze

044 | Dzieciątko się narodziło

059 | Pasterze mili, coście widzieli

8 D | Hej, w dzień narodzenia


2 niedziela zwykła, rok A

070 | Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

041 | Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

065 | Rozkwitnęła się lilija


3 niedziela zwykła, rok A

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

222 | Idźcie na cały świat

242 | Jeden chleb

601 | Dzięki, o Panie

609 | Niechaj z nami będzie Pan


4 niedziela zwykła - święto ofiarowania Pańskiego, rok A

048 | Gdy się Chrystus rodzi

090 | Światło na oświecenie pogan

070 | Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

068 | Tryumfy, Króla niebieskiego

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje


4 niedziela zwykła, rok A

617 | Pod Twą obronę

692 | Gdzie miłość wzajemna

264 | Panie, dobry jak chleb

599 | Czego chcesz od nas, Panie

043 | Do szopy, hej pasterze


5 niedziela zwykła, rok A

251 | Kłaniam się Tobie

V04 | Wy jesteście na ziemi

001 | Chleb niebiański

278 | Upadnij na kolana

330 | Dnia każdego


6 niedziela zwykła, rok A

102 | Boże, w dobroci

224 | Ludu kapłański

281 | O Panie, Ty nam dajesz

613 | Panie mój, cóż Ci oddać mogę

609 | Niechaj z nami będzie Pan


7 niedziela zwykła, rok A

V02 | Panie, ufam miłosierdziu Twemu

621 | Przykazanie nowe daję wam

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

601 | Dzięki, o Panie

V01 | Miłosierna Matko Boża


8 niedziela zwykła, rok A

243 | Tylko Bóg mi dopomoże

110 | Pokładam w Panu ufność

09* | Lud Twój, Panie

616 | Pan nie opuszcza nigdy

617 | Pod Twą obronę


Uroczystość Św. Kazimierza Królewicza

434 | Kazimierzu, nasz patronie

435 | Książe niezłomny

435*| Witaj, jasny Królewiczu


1 niedziela Wielkiego Postu, rok A

115| Wysłuchaj, Panie, daj się przebłagać

103| Dałeś nam przykład

245| Jezu, miłości Twej

237| Duszo Chrystusowa

129| Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony


2 niedziela Wielkiego Postu, rok A

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

110| Pokładam w Panu ufność

244| Jezu, Jezu, do mnie przyjdź

274| Sławcie, usta, Ciało Pana

181| Najwyższemu Panu chwała

355| Matko Najświętsza


3 niedziela Wielkiego Postu, rok A

106 | Nawróć się ludu

224 | Ludu kapłański

137 | O Krwi najdroższa

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

148 | W krzyżu cierpienie


4 niedziela Wielkiego Postu, rok A

097 | Bliskie jest królestwo Boże

481 | Wstań, który śpisz

618 | Pójdź do Jezusa

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

131 | Krzyżu Święty, nade wszystko


5 niedziela Wielkiego Postu, rok A

130 | Krzyżu, mój krzyżu

128 | Króla wznoszą się znamiona

281 | Witaj, Pokarmie

137 | O Krwi najdroższa

149 | Wisi na krzyżu


Niedziela Palmowa, rok A

155 | Hosanna Synowi Dawida!

158 | Wjeżdża Król nasz

156 | Dzieci hebrajskie

311 | Chrystus Wodzem

138 | Ogrodzie oliwny

131 | Krzyżu święty

137 | O Krwi najdroższa

120 | Ach, mój Jezu

149 | Wisi na krzyżu

132 | Któryś za nas


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

193 | Wesoły nam dzień dziś nastał

186 | Niech w święto radosne (sekwencja)

179 | Chrystus zmartwychwstał jest

184 | Nie zna śmierci

176 | Alleluja... O dniu radosny

177 | Alleluja, żyje Pan

198 | Zwycięzca śmierci

189 | Pan zmartwychwstał

188 | Otrzyjcie już łzy


II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

176 | Alleluja... O dniu radosny

205 | Nasze plany i nadzieje

184 | Nie zna śmierci

283 | Zbliżam się w pokorze

188 | Otrzyjcie już łzy

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

200 | Jezu, ufam Tobie


III Niedziela Wielkanocna

184 | Nie zna śmierci

179 | Chrystus zmartwychwstał jest

194 | Wstał Pan Chrystus

188 | Otrzyjcie już łzy

622 | Radośnie Panu

191 | Wesel się Królowo miła


IV Niedziela Wielkanocna

188 | Otrzyjcie już łzy

182 | Minęły cienie i mroki

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

595 | Cały świat niech śpiewa

222 | Idźcie na cały świat


V Niedziela Wielkanocna

177 | Alleluja, żyje Pan

198 | Zwycięzca śmierci

224 | Ludu kapłański

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

191 | Wesel się Królowo miła


VI Niedziela Wielkanocna

188 | Otrzyjcie już łzy

221 | Przyjdź, Duchu Święty

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

622 | Radośnie Panu

326 | Chwalcie łąki umajone


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

210 | Chrystus Pan w niebo wstępuje

222 | Idźcie na cały świat

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

595 | Cały świat niech śpiewa

211 | Ciesz się, Królowo Anielska


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

217 | O Stworzycielu, Duchu

219 | Przybądź, Duchu Święty

221 | Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce

218 | Pamiątkę dnia świątecznego

ExD 217 | Święty, święty... Pan Bóg Zastępów

ExD 305 | Duchu Ogniu


Uroczystość Najświętszej Trójcy

251 | Kłaniam się Tobie

676 | Przez chrztu świętego

283 | Zbliżam się w pokorze

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

617 | Pod Twą obronę


10 niedziela zwykła, rok A

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

688 | Z rąk kapłańskich

245 | Jezu, miłości Twej

273 | Skosztujcie i zobaczcie

586 | Błogosław, Panie, nas


11 niedziela zwykła, rok A

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

598 | Cóż Ci, Jezu damy

NT | Chleb niebiański

595 | Cały świat niech śpiewa

609 | Niechaj z nami będzie Pan


12 niedziela zwykła, rok A

309 | Bóg nad swym ludem

614 | Panie, umocnij wiarę naszą

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

601 | Dzięki, o Panie

303 | Twemu Sercu cześć składamy


13 niedziela zwykła, rok A

224 | Ludu kapłański

692 | Gdzie miłość wzajemna

701 | Chrystus Pan karmi nas

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

638 | My chcemy Boga


14 niedziela zwykła, rok A

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

594 | Być bliżej Ciebie chcę

273 | Skosztujcie i zobaczcie

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

586 | Błogosław, Panie nas


15 niedziela zwykła, rok A

102 | Boże w dobroci

242 | Jeden chleb

281 | O Panie, Ty nam dajesz

278 | Upadnij na kolana

609 | Niechaj z nami będzie Pan


16 niedziela zwykła, rok A

617 | Pod Twą obronę

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

281 | Witaj, Pokarmie

264 | Panie, dobry jak chleb

601 | Dzięki, o Panie

330 | Dnia każdego


17 niedziela zwykła, rok A

611 | Ojcze z niebios

632 | Wszystko Tobie oddać pragnę

701 | Chrystus Pan karmi nas

599 | Czego chcesz od nas, Panie

343 | Już od rana rozśpiewana


Święto Przemienienia Pańskiego, rok A

224 | Ludu kapłański

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

283 | Zbliżam się w pokorze

595 | Cały świat niech śpiewa

315 | Króluj nam, Chryste


19 niedziela zwykła, rok A

608 | Kto się w opiekę

617 | Pod Twą obronę

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

263 | Pan zstąpił z nieba

337 | Gwiazdo śliczna, wspaniała


20 niedziela zwykła, rok A

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

614 | Panie, umocnij wiarę naszą

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

394 | Weź w swą opiekę


21 niedziela zwykła, rok A

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

692 | Gdzie miłość wzajemna

281 | Witaj, Pokarmie

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

342 | Jasnogórska Pani


22 niedziela zwykła, rok A

617 | Pod Twą obronę

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

09* | Lud Twój, Panie

332 | Śpiewaj, śpiewaj sercem całym

406 | Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico


23 niedziela zwykła, rok A

688 | Boże, lud Twój

688 | Z rąk kapłańskich

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

586 | Błogosław, Panie nas


24 niedziela zwykła, rok A

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

692 | Gdzie miłość wzajemna

274 | Sławcie, usta, Ciało Pana

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

592 | Boże, zmiłuj się nad nami


25 niedziela zwykła, rok A

309 | Bóg nad swym ludem

611 | Ojcze z niebios

262 | Pan wieczernik przygotował

595 | Cały świat niech śpiewa

608 | Kto się w opiekę


26 niedziela zwykła, rok A

102 | Boże, w dobroci

112 | Serce me do Ciebie wznoszę

281 | O Panie, Ty nam dajesz

181 | Najwyższemu Panu chwała

V03 | Różańcowa Pani nieba ziemi


27 niedziela zwykła, rok A

222 | Idźcie na cały świat

224 | Ludu kapłański

242 | Jeden chleb

601 | Dzięki, o Panie

394 | Weź w swą opiekę


28 niedziela zwykła, rok A

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

262 | Pan wieczernik przygotował

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

404 | Zawitaj, Matko Różańca Świętego


29 niedziela zwykła, rok A

618 | Pójdź do Jezusa

604 | Głoś imię Pana

264 | Panie, dobry jak chleb

595 | Cały świat niech śpiewa

403 | Zawitaj, Królowo Różańca


30 niedziela zwykła, rok A

102 | Boże, w dobroci

--- | Miłujcie się wzajemnie

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

278 | Upadnij na kolana

330 | Dnia każdego


Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

672 | Com przyrzekł Bogu

281 | Witaj, Pokarmie

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

343 | Już od rana rozśpiewana


31 niedziela zwykła, Uroczystość Wszystkich Świętych

251 | Kłaniam się Tobie

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

281 | O Panie, Ty nam dajesz

278 | Upadnij na kolana

636 | Ciebie, Boga, wysławiamy

617 | Pod Twą obronę

642 | Święty Boże!

31 niedziela zwykła, rok A

608 | Kto się w opiekę

611 | Ojcze z niebios

09* | Lud Twój, Panie

278 | Upadnij na kolana

339 | Idźmy, tulmy się


32 niedziela zwykła, rok A

617 | Pod Twą obronę

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

283 | Zbliżam się w pokorze

599 | Czego chcesz od nas, Panie

V01 | Miłosierna Matko Boża


33 niedziela zwykła, rok A

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

632 | Wszystko Tobie oddać pragnę

281 | O Panie, Ty nam dajesz

601 | Dzięki, o Panie

586 | Błogosław, Panie nas


Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

311 | Chrystus Wodzem

309 | Bóg nad swym ludem

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

598 | Cóż Ci, Jezu damy

639 | Nie rzucim, Chryste


Rok A | Rok B | Rok C


[Siedl]

foto

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry