Penitencjaria Apostolska o odpustach

photo

Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc listopad – czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej opublikowanym 28 października br.

→  KEP / DEKRET - INFORMACJE

→  DEKRET 2021 | TEKST ORYGINALNY

→  DEKRET z 2020 roku | TEKST ORYGINALNY

→  DEON / JAK UZYSKAĆ ODPUST NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

* * * * *

W związku z koronawirusem prosimy o pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej parafii, wpłacając nawet drobne datki na nasze konto: PKO BP S.A. Oddział Regionalny Białystok nr 04 1020 1332 0000 1102 0026 0422 z dopiskiem „darowizna”.

Warto zobaczyć

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry