Seminarium Odnowy Wiary

photo

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca działająca przy naszej parafii serdecznie zaprasza na Seminarium Odnowy Wiary. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od 15 lutego 2024 roku. Zaczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00.

Zapraszamy każdego kto chce odnowić swoją relację z Chrystusem, poczuć dar wspólnoty i doświadczyć działania Ducha Świętego. Zapisy na pierwszym spotkaniu. Więcej o Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca: http://przyjacieleoblubienca.pl.
Bóg pragnie do nas przyjść by obdarzyć nas dobrem i mówić do naszych serc, a my często nie dajemy Bogu na to szansy, bo jesteśmy wciąż zajęci, zabiegani i zanurzeni w zgiełku i zamęcie świata…

Seminarium Odnowy Wiary adresowane jest do osób, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo iż pozostaje niewidzialny dla oczu, objawia się w inny, wybrany przez siebie sposób. Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali i noszą w swym sercu odległe wspomnienie tego wzruszającego wydarzenia, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim. Dla niektórych jest to szansa na odnowienie relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu, pozbawionych miłości, nadziei, radości, poczucia sensu i doświadczenia pełni. Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, to nowa szansa, by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramiona, przylgnąć do miłującego serca, i na nowo doświadczyć uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia. Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga, to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania, jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności.

Warto zobaczyć

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry