Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa

photo

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa jest to świadomy akt wiary, decyzja, aby w każdym przejawie życia osobistego, rodzinnego, społecznego, punktem odniesienia był Chrystus – Jego prawo, Jego sprawiedliwość, Jego prawda, a w relacjach międzyludzkich – miłość. W Intronizacji na pierwszym miejscu jest „Ty”, w odniesieniu do Chrystusa, Jego Boskiego Serca. Ty jesteś Królem i Panem! Ty jesteś moim Królem i Panem! Twoja sprawiedliwość, Twój pokój, Twoje prawo miłości jest zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. W takim duchu pragnę Cię przyjąć i ponawiać tę decyzję w przyszłości.

→ DZIEŁO INTRONIZACJI - PLAN REKOLEKCJI

* * * * *

W związku z koronawirusem prosimy o pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej parafii, wpłacając nawet drobne datki na nasze konto: PKO BP S.A. Oddział Regionalny Białystok nr 04 1020 1332 0000 1102 0026 0422 z dopiskiem „darowizna”.

Warto zobaczyć

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry