Nowy ołtarz w archikatedrze

photo

„Uroczystość w białostockiej archikatedrze rozpoczęło poświęcenie nowego ołtarza ku czci Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Dokonał go abp Józef Guzdek, polecając opiece i wstawiennictwu Maryi tych, którzy proszą o potrzebne łaski.

Przed poświęceniem, w specjalnie przygotowanym miejscu w ołtarzu umieszczono tubę ze stali nierdzewnej, zawierającą List do Przyszłych Pokoleń, napisany ręcznie na pergaminie.

Proboszcz parafii archikatedralnej, ks. prał. Jarosław Grzegorczyk, witając przybyłych na zakończenie Nowenny Opieki czcicieli Matki Bożej, mówił: „Dzisiaj jako Kościół białostocki, w to święto patronalne, chcemy powiedzieć, nie możemy siebie zrozumieć do końca bez Ciebie Matko Boża Miłosierdzia. Tak bardzo stałaś się nam bliska Maryjo, tak bardzo potrzebujemy Twojej świętej obecności, że poza Tobą nie widzimy żadnej pewniejszej drogi do Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. W tę uroczystość pragniemy Cię wysławiać i dziękować za Twoją obecność w życiu naszego Kościoła i każdego z nas”.

Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania „wielkiego dzieła” – jak nazwał nowy ołtarz. Dziękował jego twórcom: projektantom, wykonawcom, ekspertom z różnych dziedzin, którzy z zaangażowaniem i wielkim poświęceniem współpracowali i pomagali na różnych etapach jego budowy. W szczególny sposób podziękował za wszelkie ofiary składane przez duchownych i tysiące wiernych, dzięki którym możliwe było jego ukończenie. (…)

Decyzję o budowie ołtarza podjął w 2019 r. abp Tadeusz Wojda, ówczesny metropolita białostocki, zachęcany do tego przez Białostocką Kapitułę Metropolitalną. W święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) arcybiskup powołał Komitet Budowy Ołtarza.

Autorem projektu jest prof. Lucjan Kasprzak z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do grudnia 2021 r., do momentu przejścia na emeryturę, wszystkie działania przy ołtarzu koordynował ks. prał. Henryk Żukowski. Od stycznia 2022 r. pracami nad budową ołtarza kierował ks. prał. Jarosław Grzegorczyk, obecny proboszcz archikatedry.

Neogotycką nastawę ołtarzową z drewna mahoniowego, wykonał Jerzy Sołowiej, stolarz z Białegostoku, prace kamieniarskie z granitu – Wiesław Kisielewski, kamieniarz z Solniczek, a wszystkie figury drewniane – Uładzimir Chykvin, rzeźbiarz z Białorusi. Szczególny wkład w wymiar ikonograficzny ołtarza wniósł ks. prof. Jan Nieciecki, historyk sztuki, wieloletni wykładowca KUL-u i białostockiego seminarium duchownego”.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Białostockiej

W nowym ołtarzu Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, w archikatedrze białostockiej, została umieszczona także piękna, duża drewniana rzeźba św. Kazimierza Królewicza, patrona naszej parafii. Będzie ona darem naszej Parafii. Na ten cel przeznaczamy ofiary składane przy opłatkach. Koszt figury: 21 tysięcy złotych.

→  [zdjęcia ołtarza]

Warto zobaczyć

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry