Uroczystość Narodzenia Pańskiego

photo

Od naszej wspólnoty kapłańskiej proszę przyjąć jak najserdeczniejsze życzenia: Niech Pan, który narodził się w Betlejem, który jest obecny wśród nas w Słowie Bożym i w Eucharystii, i który przyjdzie na końcu czasów niech nam i naszej Ojczyźnie błogosławi: Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą! W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami! A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.

Warto zobaczyć

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry