Kurs Ceremoniarza

photo

W parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, dnia 8 grudnia 2018 roku, odbyło się kolejne spotkanie w ramach Archidiecezjalnego Kursu Ceremoniarza. W kursie uczestniczy trzydziestu kilku ministrantów oraz ministrantów seniorów z całej Archidiecezji. Nad prawidłowym przebiegiem kursu czuwa Ks. Rafał Więcko - Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej. Dotychczasowe wykłady prowadzili wykładowcy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku: ks. dr Tomasz Powichrowski - Ceremoniarz Archidiecezjalny, ks. dr Łukasz Żuk i ks. mgr lic. Wojciech Demianiuk. Kurs odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca (osiem spotkań). Na zakończenie kursu będziemy przeżywali Dzień Skupienia.

Kto to jest ceremoniarz?

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane), czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa, jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Dlatego bardzo ważne w posłudze ceremoniarza jest to, aby należycie przygotowywał i prowadził ceremonie Mszy św. w sposób zgodny z dokumentami, przepisami i zaleceniami Kościoła. Toteż nie wolno nikomu, kto bierze udział w liturgii, sprawować ceremonii samowolnie, według własnego uznania. Są one ściśle określone przepisami i zwyczajami.

Kościół od początku swojego istnienia dbał o to, by liturgia – szczyt i źródło jego życia – była sprawowana w należytym porządku i pobożnie. Ofiara Mszy św. jest cudem nad cudami. Tu przychodzi do nas Trójca Przenajświętsza, tu jest realny Jezus Chrystus w obecności aniołów i świętych, tu dokonuje się coś niezwykłego: chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Pańską. Msza uobecnia całe życie, cierpienia, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego właśnie ceremonie Mszy muszą odznaczać się pełnią uwielbienia, szacunku i adoracji Boga. Zawarte w liturgii – język, słowa, gesty, śpiew, modlitwy – muszą być odpowiednie do Majestatu Bożego, podobnie nasze zachowanie w czasie Eucharystii. Dlatego też Kościół przywiązuje tak dużą wagę do tego, by obok prowadzącego Eucharystię celebransa-kapłana swoje funkcje jak najlepiej wypełniali pomagający mu ceremoniarze.

[autor: Grzegorz Milewski]

XIX Dzień Pomocy

photo

W II niedzielę Adwentu czyli 9 grudnia br. z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski będzie obchodzony w wiecej

Rozpoczynamy Adwent

photo

Do udziału w Mszach św. roratnich, które w czasie Adwentu odbywają się w polskich kościołach i kaplicach, wiecej


Uroczystość Chrystusa Króla

photo

Dokumenty Soboru Watykańskiego II określają Akcję Katolicką jako „współpracę świeckich w apostolstwie wiecej

100-lecie Niepodległości

photo

Zapraszamy do świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawiamy program obchodów wiecej

Modlitwa różańcowa

photo

„Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Znany jest - jeśli idzie o formę - wiecej


38 rocznica

photo

W dniu 2 września 2018 r. o godz. 12.30, w naszym kościele, miała miejsce uroczysta Eucharystia w 38 rocznicę wiecej

Ogłoszenia Galeria YouTube Twitter Kanał wiadomości Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry