O św. Kazimierzu w Obiektywie

photo

Św. Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w roku 1484.

Jak mówi ks. prał. dr Wojciech Łazewski, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku - „W sposób szczególny wstawiennictwa św. Kazimierza wzywają oczywiście ci, którzy sprawują władzę ponieważ on bardzo wyraźnie uczy, że sprawowanie władzy jest niczym innym jak służbą - służbą danej społeczności i służbą Panu Bogu”.

OBIEKTYW / TVP3 BIAŁYSTOK

Warto zobaczyć

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry