Rozpoczęcie Roku Rodziny

photo

W obliczu trudności i zagrożeń, których doświadczają dziś rodziny, Kościół przypomina chrześcijańskim małżonkom wartość małżeństwa, będącego Bożym zamysłem, owocem łaski i powołaniem, które trzeba przeżywać w całej pełni, z wiernością i bezinteresownie – podkreślił Papież w przesłaniu na wirtualną konferencję z okazji rozpoczynającego się 19 marca Roku Rodziny „Amoris laetitia”. Zakończy go Światowe Spotkanie Rodzin, które ma się odbyć w Rzymie w czerwcu przyszłego roku, a jego celem jest ponowne wczytanie się w posynodalną adhortację o rodzinie.

VaticanNews

Amoris Laetitia (pol. Radość Miłości) – adhortacja papieża Franciszka o miłości w rodzinie. Powstała jako owoc dwóch synodów biskupów nt. małżeństwa i rodziny, które miały miejsce w Rzymie w 2014 i 2015 roku.

→  ADHORTACJA APOSTOLSKA „AMORIS LAETITIA”

→  LIST APOSTOLSKI „PATRIS CORDE”

* * * * *

W związku z koronawirusem prosimy o pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej parafii, wpłacając nawet drobne datki na nasze konto: PKO BP S.A. Oddział Regionalny Białystok nr 04 1020 1332 0000 1102 0026 0422 z dopiskiem „darowizna”.

Warto zobaczyć

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry