I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

„Ze względu na to, że pierwszoplanowym miejscem katechezy jest parafia, nauczanie religii w szkole domaga się uzupełnienia o parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci i młodzieży.”

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 106

„Parafia jest przede wszystkim uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych. Spotkania formacyjne w parafii winny odbywać się przynajmniej jeden raz w miesiącu i posiadać charakter katechetyczny. Nie powtarzają one nauczania religii w szkole, lecz je uzupełniają, zwłaszcza w funkcji wtajemniczenia i wychowania. Program działań katechetycznych w parafii winien uwzględniać:

- środowisko formacji: jest nim własna parafia, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła;
- miejsce formacji: jest nim budynek kościelny lub parafialny;
- osoby odpowiedzialne za formację: kapłani, katecheci, animatorzy wywodzący się z kościelnych ruchów młodzieżowych;
- formy: spotkania zbiorowe wszystkich kandydatów, celebracje w kościele parafialnym (lub w kaplicach na terenie parafii), praca w grupach.”

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 107

 


 

I Komunia święta w Archidiecezji Białostockiej:

 

„Wskazania duszpastersko-katechetyczne Arcybiskupa Metropolity Białostockiego dotyczące przygotowania dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w Archidiecezji Białostockiej”.

→  TEKST DOKUMENTU

Od dnia 1 września 2023 obowiązującym w naszej Archidiecezji programem przygotowania dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej oraz formacji ich rodziców jest diecezjalny program pt. „Na spotkanie z Panem Jezusem” (Wydawnictwo św. Jerzego, Białystok 2023).

 


 

Terminy uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii

 

  • 12 maja 2024 r. – SP 37
  • 19 maja 2024 r. – SP 47 i BTO nr 3
  • 26 maja 2024 r. – SP 38

 


 

W ramach przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej katechezy w kościele są w następującym porządku:

  • niedziela miesiąca - klasy pierwsze
  • niedziela miesiąca - klasy drugie
  • niedziela miesiąca - klasy trzecie
  • niedziela miesiąca - klasy czwarte

 


 

Terminy uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w roku 2025:

  • 11 maja 2025 - Szkoła Podstawowa nr 37
  • 18 maja 2025 - Szkoła Podstawowa nr 47 i Szkoła Społeczna BTO nr 3
  • 25 maja 2025 - Szkoła Podstawowa nr 38
Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry