KRONIKA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA W BIAŁYMSTOKU
Z OKAZJI 40-LECIA JEJ ISTNIENIA

 

ROK 1977

CZERWIEC 1977

17 VI - Ksiądz biskup Edward Kisiel, administrator apostolski Archidiecezji w Białymstoku, erygował nową samodzielną parafię św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku i włączył ją do dekanatu Białystok - Zachód. Do nowej parafii weszła znaczna część parafii św. Rocha, a mianowicie dzielnice: Antoniuk Fabryczny, Ogrodniczki, Dziesięciny, Wysoki Stoczek, dzielnica Fasty i wsie Zawady, Osowicze, Sielachowskie oraz z parafii Choroszcz została włączona kolonia Fasty. Proboszczem nowo utworzonej parafii został mianowany ks. Bogdan Maksimowicz, dotychczasowy proboszcz parafii Czarna Wieś Kościelna.

LIPIEC 1977

3 VII - Kanoniczne objęcie parafii św. Kazimierza Królewicza przez ks. Proboszcza Bogdana Maksimowicza, podczas uroczystego nabożeństwa w kościele św. Kazimierza Królewicza, na cmentarzu św. Rocha. Wprowadzenia dokonał ks. prałat Piotr Maziewski. Obok ks. Proboszcza Bogdana Maksimowicza posługę w nowej parafii pełnią ks. Wacław Chilmon i ks. Józef Wiśniewski.

Drewniany kościół parafialny na cmentarzu św. Rocha został przeniesiony ze wzgórza św. Rocha w 1946 roku.

JESIEŃ 1977

Wybudowano pomieszczenie do ogrzewania kościoła i rozpoczęto ogrzewać go systemem nawiewnym.

ROK 1978

Remont domu parafialnego: zmieniono pokrycie dachowe z kruszącej się dachówki, wykonano elewacje całego budynku oraz taras pokryto nowa warstwą betonu z grysem. Do pracy duszpasterskiej w parafii został skierowany ks. Janusz Siemaszko.

MAJ 1978

25 V 1978 - Po raz pierwszy wyruszyła procesja Bożego Ciała ulicami naszej parafii: Blokową, Rzemieślniczą i Scaleniową.

29 V 1978 - Ksiądz biskup Edward Kisiel, administrator apostolski Archidiecezji w Białymstoku udzielił sakramentu bierzmowania 161 naszym parafianom.

LISTOPAD 1978

12 XI - Rozpoczęło się nawiedzenie poszczególnych rodzin naszej parafii przez Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wędrówka obrazu rozpoczęła się od wsi Zawady.

ROK 1979

MAJ 1979

13 V 1979 - Ksiądz biskup Edward Ozorowski dokonał pierwszej wizytacji kanonicznej parafii oraz udzielił sakramentu bierzmowania.

CZERWIEC 1979

21 VI 1979 - Poświęcenie tablicy pamiątkowej w dziesiątą rocznicę śmierci ks. prałata Adama Abramowicza. Tego dnia obchodzili również jubileusz kapłani wyświęceni w 1959 roku.

WRZESIEŃ 1979

19 IX 1979 - Konferencja dekanalna księży z dekanatu Białystok - Zachód pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Kisiela.

ROK 1980

PAŹDZIERNIK 1980

Druga kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęła nawiedzenie rodzin zamieszkałych w blokach. Pierwsza kopia wędruje nadal w domach jednorodzinnych.

ROK 1981

LUTY 1981

10 II 1981 - Pożar wybuchł około godziny 21.40 i rozpoczął się na zewnętrznej ścianie kościoła od strony głównego ołtarza. Ogień szybko objął całą ścianę, przedostając się do środka kościoła, przenosząc się na strych aż do wieżyczki nad drzwiami wejściowymi. Szybka reakcja najbliższych sąsiadów i skuteczna akcja straży pożarnej ocaliły kościół od całkowitego zniszczenia. Spalona została część zewnętrzna ściany za głównym ołtarzem, wypalona dziura do wnętrza kościoła, mocno zwęglone zostały krokwie i deski na strychu, zniszczona została blacha pokrywająca dach nad prezbiterium. Cały sprzęt kościelny i liturgiczny zdołano wynieść. Pożar rozpoczął się od zewnątrz, co - zdaniem ekspertów - wskazywało na podpalenie.

MARZEC 1981

16 III 1981 - Wojewoda Białostocki Kazimierz Dunaj wydał pozwolenie na budowę nowego kościoła w Białymstoku pod wezwaniem św. Kazimierza.

KWIECIEŃ 1981

28 IV 1981 - Miejscowe duchowieństwo i parafianie wyrazili pragnienie, by nowy kościół stanął przy ul. Leszczynowej.

MAJ 1981

3 V 1981 - Msza Świętej na placu przy ul. Leszczynowej i poświęcenie miejsca pod budowę kościoła i pomnika „Solidarności”. 30 V 1981 - Msza Świętej na placu przy ul. Leszczynowej pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Ozorowskiego w związku ze zgonem Prymasa Polski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

CZERWIEC 1981

21 VI 1981-Na placu przy ul. Leszczynowej ksiądz biskup Edward Kisiel odprawił Mszę Świętą, wygłosił kazanie i poświęcił sztandar „Solidarności”.

LISTOPAD 1981

17 XI 1981 - Prokuratura Wojewódzka w Białymstoku umorzyła śledztwo w sprawie podpalenia kościoła: sprawców nie znaleziono.

ROK 1982

Przez cały rok wydawane były produkty żywnościowe i higieniczne pochodzące z zagranicznych darów.

CZERWIEC 1982

20 VI 1982 - Mszę Świętą prymicyjną odprawił ks. Mirosław Dąbrowski.

LIPIEC 1982

Wyznaczony został przez Urząd Miejski teren pod budowę kościoła i plebanii. Łączna powierzchnia wynosi 11049 m2, tj. 1 hektar i 1049 m2. Wymieniony teren jest w posiadaniu 17 prywatnych współwłaścicieli, od których Parafia musi go notarialnie wykupić i sporządzić akt własności. Zakup 100 tys. cegieł na budowę kościoła za ok. 1 mln zł.

SIERPIEŃ 1982

Przychodzą transporty z cegłą na budowę kościoła.

Odnowienie starego zabytkowego krzyża przydrożnego przez mieszkańców bloku przy ul. Gajowej 80.

LISTOPAD 1982

26 XI 1982 - Ogłoszenia parafialne: Po długim oczekiwaniu w Państwowym Biurze Notarialnym została zawarta wstępna umowa pomiędzy Parafią a właścicielami ziemi pod budowę kościoła. Po rezygnacji Prezydenta Miasta z pierwokupu odnośnie tej działki, nastąpi druga i ostateczna umowa o nabyciu ziemi przez parafię pod budowę kościoła. Umowę warunkową podpisało 16 współwłaścicieli nieruchomości. Wypłacono tym współwłaścicielom przy pierwszej warunkowej umowie I ratę należności pieniężnej. Nie doszła natomiast do skutku umowa z właścicielami działki wyznaczonej przez Urząd Miejski pod budowę plebanii, ponieważ jeden z dziesięciu współwłaścicieli tej działki jadąc do Gdańska zgubił swój dowód osobisty. Umowa z nimi zostanie zawarta po odnalezieniu lub wyrobieniu nowego dowodu osobistego.

28 XI 1982 - Ogłoszenia parafialne: ksiądz biskup Edward Kisiel przywiózł z Rzymu kamień węgielny, który zostanie wmurowany, zgodnie z tradycją w fundamenty kościoła św. Kazimierza Królewicza. Jest to kamień marmurowy z grobu św. Piotra, pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II i przeznaczony specjalnie dla kościoła św. Kazimierza Królewicza, którego początki nacechowne są niezwykłymi trudnościami.

ROK 1983

Przez cały rok wydawane były produkty żywnościowe i higieniczne pochodzące z zagranicznych darów.

STYCZEŃ 1983

Została wykupiona ziemia pod budowę kościoła

LUTY 1983

Po prawie dwuletnim okresie oczekiwania i załatwiania wszelkich formalności związanych z budową kościoła, otrzymano decyzję na rozpoczęcie budowy.

MARZEC 1983

13 III 1983 - Utworzenie specjalnego komitetu budowy kościoła, do którego mają należeć mieszkańcy parafii, ludzie religijni, znający się na budownictwie i pragnący bardziej niż inni poświęcić się sprawie budowy kościoła.

13 III 1983 - Złożenie do Miejskiej Rady Narodowej podania w sprawie nazwania odcinka ul. Leszczynowej lub odcinka ul. Berlinga, położonych przy budującym się kościele, ul. św. Kazimierza, dla uczczenia 500 rocznicy śmierci naszego Patrona.

KWIECIEŃ 1983

3 IV 1983 - Utworzony został zespół wykonawców, składający się z wykwalifikowanych robotników, którzy pod kierunkiem upoważnionych ludzi rozpoczną wstępne prace budowlane.

10 IV 1983 - Po szczegółowym wytyczeniu bryły kościoła, przystąpienie do wykonywania wykopów pod ławy fundamentowe.

25 IV 1983 - Konferencja dekanalna księży. Ksiądz biskup Edward Kisiel wraz z 40 księżmi odprawia koncelebrowaną Mszę Świętą, po której dokonuje uroczystego poświęcenia placu pod budowę kościoła. Od tego momentu rozpoczyna się już codzienna praca nad wznoszeniem świątyni.

MAJ 1983

Prace przy budowie kościoła przebiegają bardzo sprawnie. Liczba wolontariuszy w poszczególne dni tygodnia dochodzi do 50 osób. W pracy przy budowie kościoła, dzięki solidnej postawie parafian zakończono przygotowanie do betonowania ław fundamentowych. Następnie ławy te zostały zabetonowane.

CZERWIEC 1983

29 VI 1983 - Miejska Rada Narodowa w Białymstoku zmieniła nazwę ul. Agrestowej na ul. św. Kazimierza.

LIPIEC 1983

Zmiany personalne: ks. Janusz Siemaszko został przeniesiony do parafii św. Wojciecha w Białymstoku. Do naszej parafii przybyli: ks. Antoni Szczęsny i ks. Marian Radziwon.

10 VII 1983- Rozpoczęcie zbiórki metali nadających się na wylanie dzwonu do nowego kościoła.

31 VII 1983 - W parafii powstał Komitet Budowy Kościoła.

SIERPIEŃ 1983

4 VIII 1983 - Słowa uznania dla ludzi pracujących przy kościele wyraził Ksiądz Biskup Edward Kisiel, który złożył niezapowiedzianą wizytę na placu budowy. Betonowanie podłoża pod posadzkę kościoła.

WRZESIEŃ 1983

11 IX 1983 - Ksiądz biskup Edward Kisiel w gronie licznych księży i zaproszonych gości dokonał uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w mury kościoła oraz po raz pierwszy na placu budowy odprawił koncelebrowaną Mszę Świętą.

ROK 1984

Przez cały rok wydawane były produkty żywnościowe i higieniczne pochodzące z zagranicznych darów.

LUTY 1984

19 II 1984 - Odczytanie Listu Episkopatu o św. Kazimierzu, czytany we wszystkich kościołach Polski, który przybliżył wielkim rzeszom wiernych postać Patrona, w związku z Jubileuszem 500 rocznicy jego śmierci.

MARZEC 1984

1 III 1984 - W kościele prokatedralnym w Białymstoku ksiądz biskup Edward Kisiel poświęcił uroczyście nowy obraz św. Kazimierza, przeznaczony do kościoła św. Kazimierza Królewicza.

4 III 1984 - Niezwykłe uroczystości odpustowe, w związku z przypadającą 500 rocznicą śmierci św. Kazimierza, Patrona parafii i całej Archidiecezji.

26 III 1984 - Z błogosławieństwem Bożym i życzeniami pomyślności złożonymi przez Księdza Biskupa rozpoczęto tegoroczny sezon budowy kościoła.

KWIECIEŃ 1984

Przy budowie kościoła społecznie tygodniowo pracuje do 200 osób.

MAJ 1984

5 V 1984 - Zabetonowano strop nad dolnym kościołem oraz znaczną część ław fundamentowych pod zaplecze kościelne. W pracy tej wzięło udział prawie 200 osób.

Rozbiórka stempli budowlanych podtrzymujących strop nad dolnym kościołem.

27 V 1984 - Przy budowie kościoła w czynie społecznym bardzo ofiarnie pracowało w ubiegłym tygodniu ponad 400 osób. Dzięki ich pracy pełnej poświęcenia podciągnięto do I stropu mury zaplecza kościelnego oraz zdjęto szalunki z ponad połowy stropu dolnego kościoła.

27 V 1984 - Apel do parafian o odstąpienie zbywających elementów instalacji wodnej i kanalizacyjnej, a także o dary w naturze wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych i wyposażenia kościelnego.

CZERWIEC 1984

Prace przy budowie kościoła posuwają się nadal pomyślnie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu parafian zdołano oczyścić ze stempli budowlanych i desek cały dolny kościół. Zabetonowano również część posadzki pod zaplecze kościelne.

9 VI 1984 - Dwaj parafianie alumni Seminarium Duchownego w Białymstoku: Cezary Czeladko i Wojciech Ejsmont w kościele prokatedralnym przyjęli święcenia diakonatu.

21 VI 1984 - Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ksiądz Proboszcza Bogdana Maksimowicza.

LIPIEC 1984

Betonowanie stropu nad drugą kondygnacją zaplecza oraz wykonanie schodów wejściowych do górnego kościoła.

SIERPIEŃ 1984

Błogosławieństwo związków małżeńskich już w nowym kościele.

26 VIII 1984 - Pracująca w parafii organistka S. Gabriela Pieczatowska obchodzi jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych.

WRZESIEŃ 1984

2 IX 1984 - Ogłoszenia parafialne: Niezwykła trudność lokalowa związana z posiadaniem tylko pięciu małych pomieszczeń, gdzie w ciągu tygodnia należy przyjąć 4 tys. dzieci i młodzieży. Władze państwowe nie dają nadziei na zwolnienie lokalów na plebanii zajmowanych przez przychodnię lekarską i aptekę. Apel do parafian, by swoją pracą i ofiarą przyspieszyli wykończenie sal katechetycz¬nych przy nowym kościele. Potrzeba specjalistów od instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

17 IX 1984 - Rozpoczęcie wędrówki obrazu św. Kazimierza po wszystkich kościołach i kaplicach miasta Białegostoku.

PAŹDZIERNIK 1984

5 X 1984 - Obraz św. Kazimierza, który w ciągu 20 dni nawiedził wszystkie kościoły i kaplice Białegostoku, przybywa do parafii św. Kazimierza Królewicza, gdzie pozostanie już na zawsze jako patronalny obraz kościoła.

5 X 1984 - Rozpoczęcie 9-dniowej nowenny modlitewnej wraz z I Misjami Św. prowadzonymi przez zakonników Ojców Werbistów z Bytomia. Podczas tych dni przygotowanie duchowe do owocnego przeżycia centralnej uroczystości w dniu 14 X 1984 r.

14 X 1984 - Na ręce księdza biskupa Edwarda Kisiela, Ojciec Święty Jan Paweł II został nadesłany telegram na uroczystości jubileuszowe ku czci św. Kazimierza w Białymstoku.

14 X 1984 - Wielka i niepowtarzalna uroczystość Jubileuszowa św. Kazimierza w naszej parafii, w której udział wzięli najwyżsi dostojnicy kościelni z Prymasem Polski, Kardynałami i biskupami na czele. Parafianie wraz z licznie przybyłymi gośćmi wzięli w tych Uroczystościach czynny i gorliwy udział, łącząc się z Bogiem przez modlitwę i Komunię Św.

21 X - 1984 - Apel do parafian o pomoc przy betonowaniu trzeciego stropu nad salami katechetycznymi i zakrystiami.

27 - 28 X 1984 - Wizytacja kanoniczna księdza biskupa Edwarda Kisiela w parafii.

LISTOPAD 1984

18 XI 1984 - Zwrócenie się do mężczyzn w wieku emerytalnym z prośbą o przejęcie dyżurów nocnych od grudnia przy budowie kościoła.

GRUDZIEŃ 1984

16 XII 1984 - Msza Święta o godz. 18, krótki film z dziejów kościoła oraz przełamanie się świą-tecznym opłatkiem dla osób związanych z budową kościoła i tych, którzy wspierali budowę swoją ofiarą i pracą społeczną.

Na mocy dekretu księdza biskupa, mieszkańcy wsi Fasty, dotychczas należący do parafii Choroszcz, należeć będą do parafii św. Kazimierza Królewicza.

31 XII 1984 - Ksiądz biskup Edward Kisiel Mszą Świętą wieczorną zakończył jubileuszowy rok św. Kazimierza.

ROK 1985

Przez cały rok wydawane były produkty żywnościowe i higieniczne pochodzące z zagranicznych darów.

LUTY 1985

3 II 1985 - Ogłoszenie parafialne: W ostatnich dniach zdarzały się wypadki nachodzenia mieszkań na terenie parafii przez nieznane osoby w celu wyłudzania pieniędzy rzekomo na budowę kościoła. Parafia św. Kazimierza Królewicza nie udzielała nikomu upoważnienia do zbiórek pieniężnych. Są to jawne próby oszustwa, które należy tępić.

MARZEC 1985

13 III 1985 - Ogłoszenie parafialne: Potrzeba dużej ilości ciągników z furami do przewiezienia dłużycy z lasu do tartaku.

14 - 16 III 1985 - W nowym kościele o godz. 18 rekolekcje dla świata pracy Białegostoku.

31 III 1985 - Wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w ciągu czterech zimowych miesięcy pełnili nocny dyżur na placu budowy kościoła, strzegąc pilnie wspólnego mienia.

Kilkakrotne włamywania się do nowego kościoła w celach rabunkowych. Poza niewielkimi uszkodzeniami drzwi i prowizorycznych okien oraz zabraniem niewielkiej sumy pieniędzy ze skarbonki stojącej przy obrazie św. Kazimierza poważniejszych skutków włamania nie stwierdzono. Sprawców ujęto na gorącym uczynku. Okazali się nimi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16, zamieszkali na terenie parafii przy ul. Zagórnej i Gajowej. Nieletnich przestępców oddano w ręce policji, powiadomiono szkołę i ich rodziny.

KWIECIEŃ 1985

Przy budowie kościoła prowadzone są pilne prace wykończeniowe w zapleczu kościelnym oraz rozpoczęto budowę wałów. Sprowadzona została również pierwsza część materiału elewacyjnego na górny kościół.

MAJ 1985

19 V 1985 - Podziękowanie ojcom, których dzieci przystępują w tym roku do I Komunii Św. za udział w pracy społecznej przy budowie kościoła.

CZERWIEC 1985

19 VI 1985 - Dwaj parafianie alumni Seminarium Duchownego w Białymstoku: Cezary Czeladko i Wojciech Ejsmont przyjęli święcenia kapłańskie w kościele farnym o godz. 18.

23 VI 1985 - Msza Święta prymicyjna o godz. 11.00 odprawiona przez ks. Wojciecha Ejsmonta.

30 VI - Msza Św. prymicyjna o godz. 11.00 odprawiona przez ks. Cezarego Czeladko.

LIPIEC 1985

Zabetonowano strop nad środkową częścią wałów od strony ul. Berlinga. W tym celu zużyto 114 m3 betonu. Wznoszone wały mają w przyszłości służyć do procesji wokół kościoła, a obecnie umożliwiają wznoszenie murów górnego kościoła.

SIERPIEŃ 1985

Do pracy duszpasterskiej w parafii został mianowany ks. Andrzej Matel dotychczasowy wikariusz parafii Dąbrowa Białostocka. Przy budowie kościoła pracuje do 200 osób tygodniowo.

WRZESIEŃ 1985

Część dzieci szkolnych rozpoczęło lekcje religii w salach przy nowym kościele.

ROK 1986

Przez cały rok wydawane były produkty żywnościowe i higieniczne pochodzące z zagranicznych darów.

STYCZEŃ 1986

12 I 1986 - Ogłoszenie parafialne: W odpowiedzi na liczne żądania i protesty, władze administracyjne miasta zamierzają nadal użytkować do własnych celów dom parafialny przy ul. Antoniuk Fabryczny 45, wprowadzając nowych lokatorów na miejsce przychodni lekarskiej. Jest to krzywda wyrządzona nie tylko stałym mieszkańcom tego domu, ale i całej wspólnocie parafialnej. Dzieci przychodzące na religię do tego budynku nadal zmuszone są się uczyć w ciasnych i piwnicznych pomieszczeniach. Również interwencja Księdza Biskupa w tej sprawie nie przynosi żadnych rezultatów. Dom kościelny powinien być użytkowany w celach kościelnych, a nie innych.

19 I - Ogłoszenie parafialne: Trwa nadal walka o dom parafialny położony w obrębie cmentarza przy ul. Antoniuk Fabryczny 45. Aktualnie w tym domu mieszka sześciu pracujących w tej parafii księży i pięć sióstr zakonnych wykonujących różne zajęcia parafialne. Poza tym w tymże budynku znajduje się sześć sal katechetycznych, w których uczy się około 2 tys. dzieci i młodzieży. Przychodnia lekarska i apteka, mimo próśb i żądań, zajmowanych pomieszczeń nie opuszcza, chociaż mają już od miesiąca przygotowany sobie nowy lokal w bloku obok cmentarza. W tym czasie władze miejskie poszukują pilnie nowego lokatora, któremu chcą oddać pomieszczenia po przychodni. Pięć różnych instytucji, którym proponowano zajęcie pomieszczeń po przychodni zgodnie ze zdrowym rozsądkiem nie wyraziło zgody na wejście do budynku parafialnego. Kolejnym kandydatem do zamieszkania na plebanii mają być rodziny i to takie, których ze względu na ich stan, nikt dotąd nie chciał przyjąć do siebie. Plebania nie jest przystosowana do przyjęcia takich gości. Posiadając jedną tylko łazienkę i jedną kuchnię dla księży oraz zbyt ciasne pomieszczenia na mieszkania dla gospodarzy budynku i pracowników parafialnych, księża nie mogą zgodzić się na przyjęcie żadnych lokatorów. Kilka delegacji osób świeckich z parafii złożyło petycje u władz administracyjnych w sprawie zwolnienia pomieszczeń zajmowanych na plebanii przez służbę zdrowia.

KWIECIEŃ 1986

Prace budowlane przy kościele bardzo wydajnie wspomagają rodzice dzieci szkolnych. Jest to realizacja tegorocznego hasła - rodzice katoliccy budują kościół sobie i swoich dzieciom.

CZERWIEC 1986

29 VI 1986 - Wyrusza z Fary białostockiej piesza pielgrzymka do Różanegostoku, w której z naszej parafii bierze udział ponad 300 osób.

LIPIEC 1986

Przy budowie kościoła pracowało ponad 100 osób. Zabetonowano około 200 m2 powierzchni wałów. Zaplanowana całość nie została zabetonowana z powodu braku cementu.

SIERPIEŃ 1986

Do pracy duszpasterskiej w parafii został mianowany ks. Stefan Brzostowski, dotychczas pracujący w parafii Choroszcz.

24 VIII 1986 - Nowy kościół wzbogacił się o nowy Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej.

WRZESIEŃ 1986

10 IX 1986 - Rozpoczęcie odprawiania Nowenny do Matki Bożej i św. Kazimierza, która będzie odprawiana w każdą środę o godz. 18 w nowym kościele.

14 IX 1986 - Po Mszy Świętej o godz. 16 w kościele program religijny w wykonaniu Piotra Szczepanika.

PAŹDZIERNIK 1986

Zdobyto większą ilość cementu potrzebną do betonowania chóru kościelnego.

LISTOPAD 1986

25 XI 1986 - Konferencja dekanalna księży w nowym kościele, w której bierze udział ksiądz biskup Ordynariusz oraz około 50 księży. Konferencja rozpoczyna się odprawieniem Mszy Świętej koncelebrowanej przez wszystkich uczestników pod przewodnictwem księdza biskupa. Po Mszy Świętej poświęcenie sal katechetycznych przez Księdza Biskupa.

ROK 1987

STYCZEŃ 1987

Zakupiono większą ilość drewna na krokwie do kościoła.

MARZEC 1987

3 III 1987 - Uroczystości odpustowe ku czci św. Kazimierza Królewicza z udziałem księdza biskupa Edwarda Kisiela oraz licznie przybyłych wiernych.

MAJ 1987

20 V 1987 - Ksiądz biskup Edward Ozorowski udzielił sakramentu bierzmowania 384 uczniom klas siódmych z czterech szkół podstawowych. 699 dzieci naszej parafii przystąpiło w maju do Pierwszej Komunii Świętej.

CZERWIEC 1987

4 VI 1987 - Dwaj parafianie alumni Seminarium Duchownego w Białymstoku Krzysztof Masłowski i Andrzej Walendziuk przyjęli święcenia diakonatu.

Dla uczczenia Kongresu Eucharystycznego powstają w parafii nowe Koła Żywego Różańca.

LIPIEC 1987

Ksiądz biskup przeniósł z parafii św. Kazimierza Królewicza do pracy przy kościele św. Wojciecha w Białymstoku Księdza Antoniego Szczęsnego. Natomiast do pracy duszpasterskiej w parafii św. Kazimierza Królewicza zostali skierowani księża: Tadeusz Golecki i Andrzej Tomkiel.

31 VII 1987 - Na Jasną Górę po raz pierwszy wyruszyła pielgrzymka piesza z Białegostoku. Z naszej parafii wzięło udział około 100 pielgrzymów.

WRZESIEŃ 1987

Około 5 tys. dzieci i młodzieży rozpoczęło katechizację przy parafii św. Kazimierza Królewicza. Zajęcia katechetyczne w 15 salach prowadzi 7 księży i 8 katechetek. Dzieci i młodzież przychodzą na swoje zajęcia w grupach klasowych, których w parafii jest ponad 250.

6 IX 1987 - Rozpoczęcie 9-tygodniowego przygotowania do nawiedzenia parafii przez kopię cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

13 IX 1987 - W budującym się kościele przed Obrazem Miłosierdzia Bożego umieszczono dwie skarbony przeznaczone do składania przyrzeczeń abstynenckich i rodzinnych. Przyrzeczenia te stanowią dar ołtarza złożony Matce Bożej w czasie nawiedzenia przez Nią parafii.

16 IX 1987 - Wznowienie działalności parafialnego chóru ludzi dorosłych w wieku 20-55 lat z dobrym głosem i słuchem muzycznym, po dłuższej przerwie. Chór prowadzi ks. Andrzej Tomkiel.

PAŹDZIERNIK 1987

4 X 1987- Rozpoczęcie pogadanek religijnych dla młodych katolików w sali katechetycznej św. Józefa.

Po wykonaniu ośmiu filarów górnego kościoła i konstrukcji stropu, przystąpiono do betonowania tej części stropu.

15 X 1987 - W nocy przy budującym się kościele ucięto i skradziono kable elektryczne służące do obsługi maszyn budowlanych.

Przy pomocy życzliwych ludzi zabetonowano około 300 m2 stropu nad boczną nawą budującego się kościoła górnego.

LISTOPAD 1987

4 - 7 XI 1987 - Rekolekcje prowadzone przez zakonników Ojców Paulinów poprzedzające przyjazd cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to wielkie wydarzenie i przeżycie religijne.

7 XI 1987 - Z rogu ul. Berlinga i Antoniuk Fabryczny Obraz przeprowadzono procesyjnie do kościoła, gdzie następnie została odprawiona Msza Święta przez księdza biskupa Edwarda Ozorowski o godz. 17. Na koniec Apel Jasnogórski o godz. 21. W uroczystości uczestniczyły liczne rzesze wiernych.

GRUDZIEŃ 1987

7 XII 1987 - Rozpoczęcie nawiedzenia poszczególnych rodzin parafii przez małą kopię cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

13 XII 1987 - Ogłoszenie parafialne: Władze miejskie chcą zabrać znaczną część ziemi kościelnej przeznaczonej na budowę plebanii przy nowym kościele. Działka ta od 1983 r. stanowi własność tutejszej parafii i przez ówczesne władze administracyjne została przeznaczona pod budowę plebanii dla księży.

ROK 1988

LUTY 1988

28 II 1988 - Podziękowanie Stanisławowi Słomińskiemu - kapitanowi lotnictwa, pochodzącemu z Zawad, za przekazanie do kościoła jako votum wdzięczności 10 odznaczeń wojskowych. Jest wśród nich krzyż Virtuti Militari.

KWIECIEŃ 1988

Prowadzone są intensywne prace przy budowie kościoła. Zmierzają one w pierwszym planie do wykonania stropu i filarów nad drugą boczną nawą od strony ul. Leszczynowej. Prace te stają się coraz bardziej skomplikowane ze względu na wysokość i rozpiętość między filarami. Strop górnego kościoła wznosi się na wysokości od 10 m przy bocznych ścianach do 25 m na środku kościoła.

17 IV 1988 - Msza Święta Jubileuszowa 50-lecia kapłaństwa o godz. 9.30 odprawiona przez ks. Kazimierza Koreckiego, mieszkającego w parafii i pomagającego w spowiadaniu.

MAJ 1988

Zabetonowano trzy boczne filary górnego kościoła. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 756 dzieci.

CZERWIEC 1988

12 VI 1988 - Rozpoczęcie tygodniowego II Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Białymstoku.

15 VI 1988 - Nabożeństwo kongresowe o godz. 18 dla ludzi pracy z całego Białegostoku, odprawione przez Księdza Biskupa Edwarda Ozorowskiego.

16 VI 1988 - Dwaj parafianie diakoni Krzysztof Masłowski i Andrzej Walendziuk przyjmują święcenia kapłańskie w kościele prokatedralnym w Białymstoku o godz. 18.

24 - 26 VI 1988 - W pieszej pielgrzymce różanostockiej grupa fioletowa z naszej parafii liczyła 450 osób.

26 VI 1988 - Neoprezbiterzy odprawiają swoje prymicyjne Msze Święte: o godz. 9.30 ks. Andrzej Walendziuk i o godz. 12.30 ks. Krzysztof Masłowski. Po Mszy Święta udzielają prymicyjnego błogosławieństwa.

26 VI 1988 - Odchodzą z parafii św. Kazimierza Królewicza: ks. Marian Radziwon, ks. Józef Wiśniewski - obejmuje stanowisko proboszcza w Suchowoli, ks. Tadeusz Golecki - wyjeżdża do pracy misyjnej. Na ich miejsce przychodzą do parafii nowi księża: ks. Andrzej Rogoziński, ks. Szczepan Zagórski i ks. Stanisław Łukaszewicz.

LIPIEC 1988

Dzięki życzliwej pomocy parafian, zabetonowano ostatni 16-ty filar górnego kościoła.

LISTOPAD 1988

10 XI 1988 - Msza Święta o godz. 18 w intencji naszej ojczyzny. Po tej Mszy Święta w budującym się kościele wieczór poezji i śpiewu patriotycznego. Wystąpił chór Kazimierza Puchalskiego oraz znane aktorki Aleksandra Dmochowska i Anna Nehrebecka.

11 XI 1988 - Budowę kościoła odwiedził ksiądz biskup Edward Kisiel wraz z ministrem do spraw Wyznań Władysławem Lorancem. Dostojni goście przekazali wyrazy uznania wspólnocie parafialnej za pomyślnie realizowany trud budowy kościoła.

ROK 1989

MAJ 1989

Ksiądz biskup Edward Kisiel sakramentu bierzmowania udzielił 528 osobom, do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci klas drugich w liczbie 839 osób.

25 V 1989 - Ulicami parafii przeszła procesja Bożego Ciała.

CZERWIEC 1989

13 VI 1989 - Parafianin, alumn Seminarium Duchownego w Białymstoku Dariusz Mateuszuk otrzymał święcenia diakonatu w kościele prokatedralnym o godz. 18.00

24 VI 1989 - Grupa księży wyświęconych 30 lat temu w 1959 r. wraz z miejscowym księdzem proboszczem odprawiła dziękczynne nabożeństwo.

LIPIEC 1989

23 VII 1989 - Ogłoszenie parafialne: Po długim oczekiwaniu otrzymano pozwolenie na budowę plebanii przy nowym kościele. Plebania będzie budowana na ziemi kościelnej, na wzgórzu po drugiej stronie ul. Leszczynowej. Poszukiwany wykonawca z odpowiednimi uprawnieniami i własną grupą ludzi, który mógłby rozpocząć budowę już w tym roku.

SIERPIEŃ 1989

13 VIII 1989 - Ogłoszenie parafialne: Kłopoty finansowe oraz kryzys gospodarczy stają się coraz bardziej widoczne w parafii, w związku z prowadzoną budową kościoła. Koszty materiałów budowlanych są przerażająco wysokie. Robotnicy żądają coraz częściej podwyżek płac. Taca niedzielna zbierana w obu kościołach nie wystarcza już na opłacenie tygodniowej pensji stałych robotników. Zapasy zimowe zebrane na tacę i w czasie kolędy już się wyczerpują. Indywidualnych ofiar jest też coraz mniej. Ten stan może doprowadzić do przerwania prowadzonej budowy.

20 VIII - Podziękowanie parafianom, którzy w odpowiedzi na apel, przychodzą z pomocą przy budowie kościoła ofiarną pracą i hojnymi ofiarami pieniężnymi. NSZZ Solidarność z Fast ofiarowała na budowę kościoła 300 tys. zł.

WRZESIEŃ 1989

1 IX 1989 - W 50-tą rocznice wybuchu II wojny światowej miejscowy ksiądz proboszcz wraz z księdzem prawosławnym poświęcili pomnik obrońców Białegostoku na Wysokim Stoczku.

Otrzymano pismo Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie pomieszczeń zajmowanych przez Służbę Zdrowia w budynku parafialnym na terenie cmentarza. Zgodnie z tym pismem, pomieszczenia zajmowane przez aptekę zostaną zwrócone parafii najpóźniej do końca tego roku, a pomieszczenia zajmowane przez przychodnię do połowy następnego tj. 1990 r. Rozpoczęto wy-kopami pod fundamenty prace przygotowawcze do budowy nowej plebanii.

PAŹDZIERNIK 1989

4 X 1989 - Uroczysta Msza św. z okazji XXX-lecia Zespołu Szkół Budowlanych im. Generała Ignacego Prądzyńskiego.

8 X - Uroczyste pożegnanie ks. Tadeusza Goleckiego, wyjeżdżającego do pracy misyjnej w Brazylii.

LISTOPAD 1989

14 XI - Zostały zwrócone parafii pomieszczenia kościelne na plebanii, zajmowane przez 29 lat przez aptekę.

ROK 1990

LUTY 1990

15 II 1990 - Ksiądz Biskup Ordynariusz na miejsce ks. Andrzeja Tomkiela mianował ks. Piotra Kacprowskiego.

MARZEC 1990

Halina Kazanecka, żona poety Wiesława Kazaneckiego, przekazała na ręce księdza proboszcza Bogdana Maksimowicza wiersz jej męża wybitnego poety Wiesława Kazaneckiego zatytułowany „Kościół św. Kazimierza w Białymstoku”, napisany w 1984 roku. Początki budowy plebanii przy ul. Leszczynowej.

MAJ 1990

Działka budowlana położona między kościołem a przychodnią lekarską przy ul. Berlinga o powierzchni 1144 m2, będąca dotychczas własnością skarbu państwa, została przekazana parafii w wieczyste użytkowanie w celu urządzenia na niej parkingów przykościelnych. Koszty transakcji wyniosły 3.000.000 mln zł.. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 895 dzieci.

CZERWIEC 1990

9 - 10 VI 1990 - Wizytacja kanoniczna naszej parafii przez księdza biskupa Edwarda Ozorowskiego. Sakrament bierzmowania przyjęło 618 osób.

21 VI 1990 - Parafianin diakon Dariusz Mateuszuk przyjął święcenia kapłańskie o godz. 15.30 w kościele prokatedralnym w Białymstoku.

24 VI - Ksiądz Dariusz Mateuszuk odprawił swoją pierwszą uroczystą Mszę Świętą i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa. Odeszli z parafii ks. Wacław Chilmon, ks. Stefan Brzostowski, oraz ks. Szczepan Zagórski, który został proboszczem w Hołodolinie. Na ich miejsce przyszli dwaj księża: ks. Wacław Kulesza, dotychczas pracujący w Farze i ks. Andrzej Warpechowski z Turośni Kościelnej.

LIPIEC 1990

1 VII 1990 - Podział parafii św. Kazimierza: odłączono od niej osiedle Wysoki Stoczek wraz z cmentarzem i plebanią i przydzielono do nowo utworzonej parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

8 VII 1990 - Apel do starszych mężczyzn w wieku emerytalnym do pomocy przy prostowaniu używanych gwoździ w celu zaoszczędzenia wydatków na zakup nowych.

15 VII 1990 - Została zakupiona blacha miedziana na pokrycie kościoła.

SIERPIEŃ 1990

19 VIII 1990 - Uroczyste poświęcenie odbudowanego pomnika ofiar z 1920 r. Pomnik znajduje się na terenie parafii w pobliżu wiaduktu kolejowego przy Szosie Północno - Obwodowej. Przed poświęceniem Ksiądz Biskup Edward Ozorowski odprawił tam Mszę Świętą.

WRZESIEŃ 1990

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, katechizacja wróciła do szkół. W związku z trudnościami lokalowymi w szkołach, część klas uczy się religii w salach przy kościele. Z inicjatywy rodziców i dzieci szkolnych w niektórych klasach szkolnych umieszczone zostały poświęcone krzyże.

Zbierane były ofiary na dofinansowanie obiadów szkolnym dzieciom z rodzin potrzebujących pomocy. Zebrano 1 650 000 zł. Kwotę tę przekazano trzem szkołom podstawowym z terenu parafii, tj. szkole 16, 37 i 38.

PAŹDZIERNIK 1990

15 X 1990 - W Zespole Szkół Budowlanych na Antoniuku odbyło się poświęcenie i zawieszenie krzyży w salach szkolnych.

19 - 20 X 1990 - Odbywały się uroczyste ślubowania uczniów klas pierwszych z udziałem księdza proboszcza w szkołach 37 i 38.

Betonowanie ostatniego w tym roku fragmentu elewacji kościoła.

LISTOPAD 1990

16 XI 1990 - Zostały poświęcone i zawieszone krzyże we wszystkich pomieszczeniach Filii Szkoły nr 16.

GRUDZIEŃ 1990

Organizacja biblioteki parafialnej. Prośba o dary w postaci książek religijnych i innych wysokiej wartości moralnej.

16 XII 1990 - Poświęcenie krzyży dla wszystkich klas Szkoły Podstawowej Nr 38.

ROK 1991

STYCZEŃ 1991

16 I 1991 - Poświęcone zostały i zawieszone krzyże we wszystkich salach Szkoły Podstawowej Nr 37.

LUTY 1991

Ponad 1500 osób z parafii złożyło swoje podpisy na podaniu skierowanym do Sejmu w sprawie wprowadzenia prawnej ochrony życia dziecka poczętego.

MARZEC 1991

Wznowione zostały prace budowlane przy kościele. Planowane jest pokrycie dachu kościelnego blachą miedzianą oraz wykonanie tynków wewnątrz górnego kościoła.

MAJ 1991

25 V 1991 - Parafianin alumn Seminarium Duchownego w Białymstoku Adam Szot przyjął święcenia diakonatu.

CZERWIEC 1991

5 VI 1991 - Ponad 13 tysięcy parafian uczestniczyło we Mszy Świętej odprawionej na lotnisku w Krywlanach przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

30 VI 1991 - Poświęcenie nowej figury Chrystusa Ukrzyżowanego. Jest to rzeźba wykonana w drzewie topolowym przez rzeźbiarza Jana Puchalskiego.

Zmiany personalne: odszedł z parafii ks. Stanisław Łukaszewicz do parafii Chrystusa Zbawiciela na Pietraszach, a na jego miejsce przyszedł ks. Józef Kakareko z parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

PAŹDZIERNIK 1991

Zakończone zostały prace przy pokryciu dachu kościoła. Inne prace przy budowie kościoła i plebanii, z powodu braku funduszów, zostały znacznie ograniczone i zredukowane.

20 X 1991 - Poświęcenie krzyży i Szkoły Podstawowej nr 47.

ROK 1992

LUTY 1992

17 II 1992 - Spotkanie z senatorem Janem Szafrańcem.

KWIECIEŃ 1992

18 IV 1992 - Ksiądz Bogdan Maksimowicz został kanonikiem gremialnym Białostokiej Kapituły Metropolitalnej.

MAJ 1992

31 V 1992 - Diakon Adam Szot przyjął święcenia kapłańskie w katedrze białostockiej.

CZERWIEC 1992

7 VI 1992 - Ks. Adam Szot odprawił w parafii św. Kazimierza Królewicza swoją pierwszą Mszę Świętą.

9 VI 1992 - Skradziono ze ściany kościoła od strony ulicy Leszczynowej rynny, wykonane z blachy miedzianej. Na drugi dzień policja odnalazła je na punkcie skupu, ale całkowicie zniszczone. Podobna kradzież miała miejsce w tym samym czasie i w innych kościołach.

18 VI 1992 - Procesja Bożego Ciała wspólnie z parafią Zmartwychwstania Pańskiego.

28 VI 1992 - Odszedł z parafii po 7 latach pracy ks. Andrzej Matel do parafii św. Rocha i ks. Wacław Kulesza po 2 latach pracy do parafii katedralnej na kapelana szpitala. Na ich miejsce przyszedł ks. Bogusław Kieżel, który pracował na misjach w Brazylii i ks. Andrzej Brzozowski z parafii w Juchnowcu.

GRUDZIEŃ 1992

Od tego roku wizytą duszpasterską objęto całą parafię, a nie jak dotychczas tylko jej połowę. Żeby powyższe zamierzenie było możliwe do zrealizowania, wizytę kolędową zaczęto już przed świętami od początku adwentu. Przed Świętami zostały odwiedzone wszystkie domy prywatne z terenu parafii, a po Świętach bloki mieszkalne.

W górnym kościele prowadzone były w 1992 roku prace wykończeniowe. Zakończono tynkowanie i malowanie stropu i filarów. Rozpoczęto układanie marmurowej posadzki, wykonywano instalację oświetleniową i nagłośniającą. Betonowane były w dalszym ciągu wały przykościelne do procesji oraz porządkowany był plac przed wejściem do górnego kościoła. Trwała także budowa plebanii.

6 XII 1992 - Przed kościołem złożono ofiarę na „gwiazdkę” dla dzieci z rodzin ubogich w wysokości 6 milionów zł. Pieniądze te zostały przekazane poszczególnym szkołom z terenu parafii.

ROK 1993

LUTY 1993

28 II 1993 - Ukazał się pierwszy numer biuletynu wydawanego przez parafię. Były w nim cenne wiadomości liturgiczne, kościelne i parafialne.

MARZEC 1993

7 III 1993 - Ksiądz biskup przydzielił do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w parafii św. Kazimierza Królewicza ks. Stanisława Wysockiego.

26 III 1993 - poświęcono figurę Matki Bożej Fatimskiej, ofiarowanej przez pielgrzymów do Fatimy.

KWIECIEŃ 1993

1 IV 1993 - Odszedł z parafii ks. Andrzej Warpechowski. Został on przez księdza Biskupa mianowany proboszczem parafii Krosno.

MAJ 1993

8 V 1993 - Z kościoła skradziono 4 mikrofony i mszał ołtarzowy.

CZERWIEC 1993

27 VI 1993- Przyszedł do parafii ks. Wiesław Kondzior, dotychczas pracujący w Dolistowie.

27 VI 1993 - Zmarł ks. Mieczysław Łapiński, były proboszcz w Kopisku, a ostatnio zamieszkały na terenie parafii św. Kazimierza Królewicza przy ul. Gajowej 81.

LIPIEC 1993

Budowa schodów i wałów przykościelnych.

PAŹDZIERNIK 1993

12 X 1993 - Miejscowi księża odprawiali uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną za śp. arcybiskupa Edwarda Kisiela.

LISTOPAD 1993

28 XI 1993 - Ogłoszenie parafialne: Możliwość zwiedzenia kościoła górnego po każdej Mszy Świętej, by zobaczyć, co już zostało w nim zrobione i co jeszcze należy wykonać. Do całkowitego zakończenia budowy pozostaje: wybudowanie wieży do wysokości 45 metrów, wałów wokół kościoła, które mają służyć do procesji, uporządkowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyposażenie kościoła w niezbędne przedmioty takie jak: ołtarz przyścienny, organy, witraże, konfesjonały, ławki, żyrandole, itp.

GRUDZIEŃ 1993

19 XII 1993 - Z grona miejscowych duszpasterzy odszedł ks. Bogusław Kieżel. Został mianowany proboszczem parafii Minkowce.

25 XII 1993 - Po raz pierwszy odprawiono Pasterkę jednocześnie w obu kościołach: dolnym i górnym. Prace budowlane wykończeniowe w górnym kościele nie były jeszcze zakończone. W górnym kościele nie było podczas Pasterki miejsc siedzących, gdyż nie było jeszcze ławek.

ROK 1994

STYCZEŃ 1994

9 I 1994 - Skradziono ze ścian budującej się plebanii część rynien i rur spustowych wykonanych z blachy miedzianej.

MARZEC 1994

4 III 1994 - Uroczystą Mszę Świętą w górnym kościele odprawił ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki, w Uroczystość św. Kazimierza Królewicza.

KWIECIEŃ 1994

Ksiądz biskup Edward Ozorowski dokonał kanonicznej wizytacji parafii. Spotkał się z przedstawicielami wszystkich grup i wspólnot kościelnych. Przyjął od nich sprawozdanie z pracy i działalności.

MAJ 1994

27 V - Trzej parafianie, alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku Jarosław Jabłoński, Jakub Radziwoński i Dariusz Sokołowski przyjęli święcenia diakonatu w kościele bł. Jadwigi na Słonecznym Stoku.

29 V 1994 - Ogłoszenie parafialne: Po zakończeniu budowy wałów przykościelnych procesje Eucharystyczne będą obywały się kilka razy w roku, zgodnie z przepisami liturgicznymi. Do uświetnienia procesji potrzebne są chorągwie, sztandary, feretrony i inne przedmioty kultu.

CZERWIEC 1994

2 VI 1994 - Uroczystość Bożego Ciała. Głównym celebransem - ks. bp Edward Ozorowski.

19 VI 1994 - Parafianin O. Robert Czeszkiewicz z zakonu Franciszkanów odprawił Mszę Św. prymicyjną w górnym kościele.

Zmiany personalne: odszedł z parafii ks. Piotr Kacprowski do Czarnej Białostockiej, a przyszli z parafii św. Rocha ks. Czesław Bułkowski, a z Suchowoli ks. Ryszard Kojta.

PAŹDZIERNIK 1994

16 - 23 X 1994 - Misje parafialne poprowadzone przez Ojców Franciszkanów z poświęceniem krzyża misyjnego na placu przed górnym kościołem.

LISTOPAD 1994

Zakończone zostały prace przy porządkowaniu i utwardzaniu placu przed wejściem do górnego kościoła. Teren o powierzchni ponad 1000 m2 został pokryty kostką betonową i asfaltem.

20 XI 1994 - Zgodnie z poleceniem Episkopatu, dokonano liczenia biorących udział w niedziel-nej Mszy Świętej. W kościele w ciągu całej niedzieli było 8738 osób.

GRUDZIEŃ 1994

17 XII 1994 - Opłatek „Solidarności” z księdzem arcybiskupem Stanisławem Szymeckim.

ROK 1995

KWIECIEŃ 1995

W górnym kościele zostały wykonane stałe ławki z klęcznikami, oparciami i drewnianą podłogą na ponad 400 miejsc siedzących.

MAJ 1995

27 V 1995 - Trzej parafianie, alumni i diakoni Seminarium: Jarosław Jabłoński, Jakub Radziwoński i Dariusz Sokołowski przyjęli święcenia kapłańskie w kościele katedralnym.

17 V 1995 - Księża Jakub Radziwoński, Jarosław Jabłoński i Dariusz Sokołowski odprawili swoje Msze Święte prymicyjne. 29 V 1995 - Nawiedzenie kościoła św. Kazimierza przez kopię cudownego Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.

CZERWIEC 1995

Zmiany personalne: ks. Andrzej Rogoziński odszedł do Turośni Kościelnej, a ks. Andrzej Brzozowski do parafii św. Rocha w Białymstoku. Na ich miejsce przyszli: ks. Alfred Butwiłowski, dotychczasowy wikariusz w Turośni Kościelnej i ks. Piotr Wojnach - neoprezbiter.

LIPIEC 1995

Zostały umieszczone w kościele trzy z zamówionych sześciu konfesjonałów. Na wakacjach przebywały w parafii dzieci z Mohylowa w liczbie 32.

SIERPIEŃ 1995

6 VIII 1995 - W czasie Mszy Świętej godz. 9.30 sprzed kościoła, na oczach właściciela skradziono samochód.

27 VIII 1995 - W 15 rocznicę powstania „Solidarności” ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki odprawił Mszę Świętą. Kazanie wygłosił ks. Stanisław Andrukiewicz.

Zakończono tynkowanie kościoła dolnego. Zakupiono również 1300 m2 posadzki do dolnego kościoła.

WRZESIEŃ 1995

5 IX 1995 - Przy parafii zostało założone Rycerstwo Niepokalanej.

GRUDZIEŃ 1995

3 XII 1995 - Z parafii odszedł ks. Alfred Butwiłowski - został on kustoszem Sanktuarium w Świętej Wodzie koło Wasilkowa, a na jego miejsce przybył ks. Tomasz Gierałtowski.

ROK 1996

MAJ 1996

30 V 1996 - Parafianin alumn Tomasz Małyszko przyjął w kościele św. Rocha święcenia diakonatu.

CZERWIEC 1996

Zamontowano witraż Chrystusa Zmartwychwstałego, który wykonała firma z Grodna.

SIERPIEŃ 1996

Poświęcenie pomnika Solidarności. W uroczystości wzięli udział księża biskupi, liczne duchowieństwo oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i związkowych. Obecni byli również były prezydent Lech Wałęsa i przewodniczący „Solidarności" Marian Krzaklewski.

PAŹDZIERNIK 1996

13 X 1996 - Ogłoszenie parafialne: Niektórzy parafianie kierowali do parafii swoje postulaty, wnioski i prośby za pomocą pism anonimowych. Zgodnie z obowiązującą zasadą, takie pisma nie są rozpatrywane.

GRUDZIEŃ 1996

W Białymstoku powstała parafia wojskowa, w skład, której weszli wojskowi i ich rodziny z terenu całego miasta. W związku z tym mieszkańcy bloków: Gajowa 32, Leszczynowa 50, Zagór-na 19 i 21 od Świąt Bożego Narodzenia zaczęli należeć do parafii wojskowej.

ROK 1997

STYCZEŃ 1997

21 I 1997 - Została utworzona nowa parafia NMP Królowej Polski, w skład, której weszło osiedle Bacieczki i wieś Fasty.

MARZEC 1997

Parafianin, Artur Wojtulewicz, alumn zakonu benedyktyńskiego w Tyńcu przyjął święcenia diakonatu.

Górny kościół został ubogacony kolejnymi trzema witrażami. Dwa ozdabiają boczne duże okna, trzeci o powierzchni ponad 50 m2 znajduje się nad chórem. Ten witraż poświęcony jest Patronowi św. Kazimierzowi, który swoją osobą łączy dwa narody: polski i litewski.

KWIECIEŃ 1997

Budowa wieży kościelnej oraz parkingu samochodowego na 40 miejsc na placu między kościołem i Przychodnią Lekarską. Fabryka Dywanów Agnella ofiarowała do kościoła chodnik 30 metrowej długości.

MAJ 1997

18 V 1997 - Po Mszy Świętej o godz. 11.00 było spotkanie z Panią Senator Barbarą Łękawą na temat proponowanej konstytucji.

24 V 1997 - Parafianin, Tomasz Małyszko, alumn Seminarium Duchownego w Białymstoku przyjął święcenia kapłańskie w kościele katedralnym.

25 V 1997 - Msza Św. prymicyjna ks. Tomasza Małyszki w kościele św. Kazimierza Królewicza.

CZERWIEC 1997

7 VI 1997 - Poświęcony został sztandar Szkoły Podstawowej Nr 38 i nadano jej imię parafianina, poety Wiesława Kazaneckiego. Zmiany personalne: ks. Wiesław Kondzior udał się na Filipiny do pracy misyjnej, ks. Piotr Wojnach przeszedł do Parafii NMP Królowej Rodzin w Białymstoku. Na ich miejsce przyszli: ks. Stanisław Chomutnik i ks. Daniel Żmujdzin.

LIPIEC 1997

13 VII 1997 - Zgodnie z apelem księdza arcybiskupa zbierane były przed kościołem ofiary pieniężne na powodzian. Zebrano 24 375 zł.

22 VII 1997 - Urząd Miejski przekazał w wieczyste użytkowanie działkę pod budowę kościoła na osiedlu Bacieczki o powierzchni 12 609 m2. Koszt przekazania łącznie z opłatą notarialną wyniósł 46 218 zł. Zgodnie z poleceniem księdza arcybiskupa, 80% tej sumy ma pokryć parafia św. Kazimierza - jako wyraz wdzięczności mieszkańcom Bacieczki i Fast za ich wkład w budowę kościoła.

WRZESIEŃ 1997

Dwaj parafianie Krzysztof Jurgiel i Waldemar Pawłowski zostali wybrani do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

PAŹDZIERNIK 1997

Poświęcenie kaplicy i domu biskupiego przy ul. Cedrowej.

LISTOPAD 1997

Dla uczczenia Chrystusa Króla na wieży kościelnej wybudowana została królewska korona.

GRUDZIEŃ 1997

21 XII 1997 - Po przerwie ukazał się kolejny numer biuletynu parafialnego „Wspólnota”. Będzie on odtąd ukazywał się jako miesięcznik w zwiększonej objętości i kolorowej oprawie.

ROK 1998

STYCZEŃ 1998

Na wieży kościoła zostały umieszczone dzwony o napędzie elektrycznym.

CZERWIEC 1998

9 VI 1998 - Poświęcenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci specjalnej troski, mieszczącego się w budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Zawodowych.

13 VI 1998 - Parafianin Artur Wojtulewicz otrzymał święcenia kapłańskie w Tyńcu.

14 VI 1998 - Ksiądz Wacław Chilmon obchodził złoty jubileusz swoich święceń kapłańskich.

21 VI 1998 - Msza Święta prymicyjna o. Artura Wojtulewicza z zakonu benedyktynów.

SIERPIEŃ 1998

Zmiany personalne: ks. Tomasz Gierałtowski udał się na studia prawnicze do Lublina. Jego miejsce zajął ks. Robert Rafało, dotychczasowy wikariusz parafii w Janowie.

Na frontonie kościoła została umieszczona na biało czerwonym tle data 1981. W tym właśnie roku, w miejscu gdzie stoi kościół i plebania odbywały się pierwsze, organizowane przez Solidarność, religijno-patriotyczne zgromadzenia wiernych z całego miasta i z jego okolic.

PAŹDZIERNIK 1998

1 X 1998 - Kapłani z tutejszej parafii zmienili miejsce zamieszkania: przeszli do nowej plebanii.

LISTOPAD 1998

Wykonana została do górnego kościoła figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Jest to rzeźba z drzewa lipowego ponad dwumetrowej wielkości, wykonana przez rzeźbiarza Stanisława Bałosa z Makowa Podhalańskiego.

ROK 1999

STYCZEŃ 1999

W budynku katechetycznym przy kościele rozpoczęły działanie: Referat Charytatywny Caritas, Punkt Charytatywny oraz Biuro Informacji dla Migrantów i Uchodźców.

KWIECIEŃ 1999

4 IV 1999 - ks. Ryszard Kojta, dotychczasowy wikariusz parafii św. Kazimierza został mianowany proboszczem parafii w Zwierzyńcu Wielkim koło Dąbrowy Białostockiej.

MAJ 1999

1 V 1999 - Poświęcony został obraz Matki Bożej Miłosierdzia umieszczony na frontonie kościoła. Jest to metaloplastyka w formie przestrzennej wykonana ze stali.

31 V 1999 - Rozpoczęła się kanoniczna wizytacja parafii przez księdza biskupa Edwarda Ozorowskiego.

CZERWIEC 1999

22 VI 1999 - ksiądz proboszcz Bogdan Maksimowicz obchodził 40-tą rocznicę święceń kapłańskich.

Zmiany personalne: ks. Franciszek Walenciej, dotychczasowy wikariusz Parafii w Starosielcach, został wikariuszem naszej parafii.

SIERPIEŃ 1999

Na miesięcznej praktyce duszpasterskiej przebywał w naszej parafii diakon Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Stanisław Chim.

Do puszek na potrzeby ofiar trzęsienia ziemi w Turcji zebrano 5.766 zł.

WRZESIEŃ 1999

Parafia posiada już swoją stronę internetową oraz pocztę elektroniczną.

PAŹDZIERNIK 1999

17 - 19 X 1999- Parafia przyjęła Krzyż Papieski. Ksiądz arcybiskup Metropolita przewodniczył głównym uroczystościom.

LISTOPAD 1999

21 XI - Ogłoszenie parafialne: Osoby, które skarżyły się do różnych instytucji kościelnych i świeckich, łącznie z gazetą „Współczesną” na rozlegający się z kościołów Białegostoku głos dzwonów i hejnału, na łamach tejże gazety mogą znaleźć następujące wyjaśnienie tego problemu: „Głos dzwonów i trąbki przeszkadza tylko osobom uczulonym na Kościół”.

ROK 2000

STYCZEŃ 2000

W plebiscycie ogłoszonym przez białostockie Radio Miłosierdzia na najpiękniejszy żłóbek w Białymstoku, nasz żłóbek, który był dziełem ks. Roberta, zajął pierwsze miejsce.

LUTY 2000

8 II 2000 - Zakończenie kolędy. Odwiedzono ponad 5000 rodzin.

CZERWIEC 2000

10 VI 2000 - W dolnym kościele odbył się I Festiwal Piosenki Religijnej w wykonaniu dzieci niepełnosprawnych, organizowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Specjalnej Nr 17.

18 VI 2000 - Ks. Czesław Bułkowski, wikariusz parafii, obchodził jubileusz 40-lecia swego kapłaństwa.

SIERPIEŃ 2000

Zmiany personalne: odchodzi z parafii ks. Stanisław Wysocki, ks. Józef Kakareko, po 9 latach pracy, został przeniesiony do kościoła katedralnego, a ks. Daniel Żmujdzin po 3 latach pracy do kościoła NMP Matki Kościoła w Białymstoku. Do naszej parafii przybyli: Ks. Czesław Walentowicz przybył z kościoła katedralnego, a ks. Jerzy Kolnier z Sokółki.

Na miesięcznej praktyce diakońskiej przebywał w parafii alumn VI roku Seminarium Duchownego, diakon Artur Garbecki.

WRZESIEŃ 2000

9 IX 2000 - Kilka tysięcy osób dotarło w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Krypnie. Z parafii św. Kazimierza uczestniczyło wspólnie z ks. Czesławem Walentowiczem około 300 osób.

PAŹDZIERNIK 2000

15 X 2000 - Msza Święta odprawiona przez księdza arcybiskupa Stanisława Szymeckiego, Metropolitę Białostockiego i poświęcenie pomnika Ojca Świętego, organów elektronicznych oraz polichromii ołtarza.

GRUDZIEŃ 2000

3 XII 2000 - Prezbiterium kościoła wyposażone zostało w bogato zdobione ławy dla księży nazywane stallami.

ROK 2001

MARZEC 2001

4 III 2001 - Mszę Świętą z okazji odpustu św. Kazimierza odprawił ksiądz, arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki. Została również poświęcona świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie „Przyjaciele”, założone przez ks. Roberta Rafało.

CZERWIEC 2001

1 VI 2001- Poświęcenie nowej figury Pana Jezusa, który znakiem wyciągniętej ręki zaprasza wszystkich do świątyni.

2 VI 2001- Diakon Krzysztof Kowalewski, parafianin, przyjął święcenia kapłańskie w bazylice archikatedralnej w Białymstoku.

3 VI 2001- Ks. Krzysztof Kowalewski odprawił Mszę Świętą prymicyjną.

SIERPIEŃ 2001

Do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w parafii przydzielony został neoprezbiter ks. Artur Garbecki. Miesięczną praktykę duszpasterską w kościele pełnił diakon Adam Szczesiul, pochodzący z parafii Sokolany.

8 IX 2001- Z parafii św. Kazimierza uczestniczyło w pielgrzymce do Krypna wspólnie z ks. Czesławem Walentowiczem około 350 osób.

GRUDZIEŃ 2001

1 XII 2001- Przy kościele został otwarty i poświęcony zakład pogrzebowy CP Szmurło.

ROK 2002

MARZEC 2002

3 III 2002 - Kościół górny przyozdobiony został nowym marmurowym ołtarzem św. Kazimierza z obrazem i relikwiami naszego św. Patrona. Są też w nim miejsca na wota, wyrażające wdzięczność czy prośby kierowane do Boga z wstawiennictwem św. Kazimierza.

4 III 2002 - Odpust św. Kazimierza w 400-setną rocznicę kanonizacji.

KWIECIEŃ 2002

23 IV 2002 - Dekretem księdza arcybiskupa Metropolity Białostockiego utworzona została nowa parafia św. Krzysztofa dla mieszkańców osiedla Zawady, wsi Osowicze i Sielachowskie. Proboszczem tej parafii został ks. Robert Rafało, dotychczasowy wikariusz naszej parafii.

MAJ 2002

16 - 17 V 2002 - Wyruszyła pierwsza pielgrzymka autokarowa do Wilna, organizowana przez ks. Czesława Walentowicza - do grobu św. Kazimierza i do Matki Bożej Ostrobramskiej.

18 V 2002 - Parafianin Artur Krawczenko, alumn Seminarium Duchownego w Białymstoku, w kościele parafialnym w Choroszczy przyjął święcenia diakonatu.

Zarząd i pracownicy Fabryki Dywanów Agnella w Białymstoku ofiarowali do dolnego i górnego kościoła dwa 30-metrowe piękne chodniki.

SIERPIEŃ 2002

Zmiany personalne: Po 5 latach pobytu w parafii ks. Stanisław Chomutnik zaliczony został do grona rezydentów i jako taki przebywać będzie w parafii Krypno. Na jego miejsce przybył neoprezbiter ks. Włodzimierz Prawdziwy.

PAŹDZIERNIK 2002

Wystawa poświęcona Srebrnemu Jubileuszowi Parafii.

27 X 2002 - Konsekracja kościoła św. Kazimierza przez księdza arcybiskupa Wojciecha Ziembę, Metropolitę Białostockiego.

ROK 2003

MARZEC 2003

5 III 2003 - Odpust św. Kazimierza. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki. Homilię wygłosił ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup łomżyński.

KWIECIEŃ 2003

26 IV 2003 - Świątynia św. Kazimierza ubogacona została nowym ołtarzem poświęconym Bożemu Miłosierdziu.

27 IV 2003 - W dolnym kościele odbył się Katolicki Festiwal Pieśni Wielkanocnej.

MAJ 2003

22 V 2003 - 236 uczniów trzecich klas gimnazjalnych przyjęło Sakrament Bierzmowania.

25 V 2003 - Z okazji Dni Maryjnych, w kościele św. Kazimierza, ks. Jarosław Wiśniewski z Sachalina wygłosił prelekcję zatytułowaną „Pielgrzymka Matki Bożej Fatimskiej po Rosji”.

31 V 2003 - Diakon Artur Krawczenko, parafianin parafii św. Kazimierza, przyjął święcenia kapłańskie w katedrze białostockiej.

CZERWIEC 2003

1 VI 2003 - Msza Święta prymicyjna ks. Artura Krawczenki.

3 VI 2003 - W dolnym kościele odbył się IV Białostocki Festiwal Piosenki Religijnej Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie.

19 VI 2003 - Boże Ciało. Mszę Świętej przy kościele Zmartwychwstania Pańskiego odprawił ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy wraz z księdzem arcybiskupem Wojciechem Ziembą, Metropolitą Białostockim i księdzem biskupem Antonim Dziemianko z Grodna. Homilię wygłosił ksiądz biskup Edward Ozorowski. Procesja przeszła do kościoła św. Kazimierza.

SIERPIEŃ 2003

Zmiany personalne: ks. Artur Garbecki odszedł po 2 latach pracy w parafii św. Kazimierza do pracy misyjnej w Gruzji, ks. Włodzimierz Prawdziwy do pracy w parafii w Krypnie. Na ich miejsce przybyli ks. Dariusz Gutowski i ks. Józef Bach, pracujący dotychczas w Krypnie.

31 VIII - W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych ks. abp Stanisław Szymecki w kościele św. Kazimierza, odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i poświęcił pamiątkowy krzyż oraz miejsce na wzgórzu przy plebanii upamiętniające historyczne wydarzenia z 1981 r.

LISTOPAD 2003

Na wieży kościoła prowadzone były prace budowlane w celu podwyższenia o 10 metrów istniejącego tam krzyża, dokonywane zgodnie z poleceniem księdza arcybiskupa Wojciecha Ziemby.

GRUDZIEŃ 2003

Ksiądz arcybiskup Wojciech Ziemba, po obejrzeniu wieży kościoła, przysłał pismo gratulacyjne: „Gratuluję księdzu kanonikowi. Z pewnością nie jest łatwo uzupełniać to, co już jest zamkniętym dziełem. Jestem przekonany, że kościół św. Kazimierza otrzymał znaczący i korzystny akcent architektoniczny i sakralny”.

ROK 2004

KWIECIEŃ 2004

10 IV 2004 - Poświęcenie przez księdza arcybiskupa Stanisława Szymeckiego dwóch pamiątkowych tablic: 25 lat parafii św. Kazimierza i ks. arcybiskupowi Edwardowi Kisielowi w X rocznicę śmierci w hołdzie wdzięczności za utworzenie naszej parafii.

LIPIEC 2004

30 VII 2004 - Kolejny kościół, tym razem św. Kazimierza, padł ofiarą przestępców. W nocy wyłamano drzwi wejściowe górnego kościoła i skradziono wzmacniacz instalacji głośnikowej oraz zasilacz dzwonów elektronicznych. Straty wynoszą ponad 10 tys. zł.

SIERPIEŃ 2004

Zmiany personalne: odszedł z parafii św. Kazimierza do Niewodnicy po 5-letnim pobycie ks. Franciszek Walenciej, a na jego miejsce przybył z Sokółki ks. Grzegorz Kułakowski.

WRZESIEŃ 2004

4 IX 2004 - Ponad 465 osób z parafii św. Kazimierza pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza uczestniczyło w jubileuszowej pieszej pielgrzymce do Krypna.

20 - 26 IX 2004 - Pielgrzymka autokarowa do Lourdes pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza.

GRUDZIEŃ 2004

18 XII 2004 - Spektakl słowno-muzyczny „Dobrem zwyciężać” z udziałem znanego aktora Jerzego Zelnika, w 20. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

ROK 2005

STYCZEŃ 2005

Kolejne włamanie do kościoła i sal do niego przylegających. Zainstalowane zostały w kościele i na plebanii odpowiednie systemy alarmowe.

MARZEC 2005

4 III 2005 - Odpust św. Kazimierza. Po uroczystej Mszy Świętej prezydent Białegostoku wręczył symboliczne klucze miasta księdzu arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi - honorowemu obywatelowi miasta Białegostoku.

KWIECIEŃ 2005

9 - 17 IV 2005 - Pielgrzymka do Włoch pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza: Mariazell, Asyż, Rzym, Monte Cassino, Loreto, San Giovanni Rotondo, Wenecja.

MAJ 2005

27 - 31 V 2005 - Wizytacja kanoniczna księdza arcybiskupa Ziemby, Metropolity Białostockiego.

CZERWIEC 2005

19 VI 2005 - W związku z Rokiem Eucharystii, w kościele św. Kazimierza odbył się Parafialny Kongres Eucharystyczny, a także koncert poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Zespoły muzyczne wystąpiły na placu przed kościołem.

27 VI 2005 - Dekretem księdza arcybiskupa Metropolity Białostockiego została utworzona nowa parafia. Wszystkich Świętych z siedzibą na cmentarzu grzebalnym przy ul. Antoniuk Fabryczny. W skład nowej parafii weszła część dotychczasowej parafii św. Kazimierza: numery parzyste domów przy ul. Antoniuk Fabryczny, z ul. Jarzębinowej numery 2, 4, 6, 8, z ul. Zagórnej numery parzyste do 2D włącznie, nieparzyste do 23 włącznie.

LIPIEC 2005

W kościele św. Kazimierza przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego namalowana została postać św. siostry Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia.

SIERPIEŃ 2005

Zmiany personalne: ks. Stanisław Niewiński zastąpił ks. Grzegorza Kułakowskiego.

PAŹDZIERNIK 2005

9 X - Ukazał się kolejny numer gazetki „Emanuel” redagowanej przez ministrantów i młodzież oazową.

ROK 2006

MARZEC 2006

5 III 2006 - Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, głównego patrona białostockiej prowincji kościelnej. Mszę św. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Wojciecha Ziemby odprawiało 6 biskupów. Kazanie wygłosił ks. bp Stanisław Stefanek, biskup łomżyński.

Od 6 marca do 16 kwietnia posługę duszpasterską w parafii pełnił diakon Marcin Hołodok.

KWIECIEŃ 2006

14 - 16 IV 2006 - Liturgię Wielkiego Piątku, Wigilii Paschalnej i Rezurekcję celebrował ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki.

19 IV - 2 V 2006 - Pielgrzymka autokarowa do Fatimy pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza.

MAJ 2006

20 V 2006 - Pielgrzymka do Wilna pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza.

CZERWIEC 2006

10 - 11 VI 2006 - Pielgrzymka chóru parafialnego do Lichenia.

LIPIEC 2006

16 VII 2006 - Dzień misyjny: Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego.

ROK 2007

STYCZEŃ 2007

14 I 2007 - Dotychczasowy organista Stanisław Maksimowicz ze względu na wiek i coraz słabsze zdrowie, zrezygnował z dalszej pracy. Obowiązki organisty i kierownika chóru parafialnego przejął Roman Szymczuk, posiadający wyższe wykształcenie muzyczne.

MARZEC 2007

Diakon Jakub Budkiewicz wyznaczony został przed księdza arcybiskupa do pracy duszpasterskiej w parafii św. Kazimierza na czas Wielkiego Postu.

KWIECIEŃ 2007

21 IV - 4 V 2007 - Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Europy pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza.

CZERWIEC 2007

9 - 10 VI 2007 - Autokarowa pielgrzymka do Lwowa.

15 - 17 VI 2007 - Autokarowa pielgrzymka do Częstochowy.

SIERPIEŃ 2007

24 VIII - 1 IX 2007 - Pielgrzymka autokarowa do Chorwacji i Medjugorie. Pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza. Zmiany personalne: Po 2 latach pobytu odszedł z parafii św. Kazimierza do Goniądza ks. Stanisław Niewiński, w jego miejsce przybył ks. Tomasz Roszkowski.

PAŹDZIERNIK 2007

III Misje parafialne. Prowadzili je ojcowie werbiści z Kleosina.

Nasi parafianie Krzysztof Putra i Krzysztof Jurgiel zostali wybrani do parlamentu.

LISTOPAD 2007

3 XI 2007 - Pielgrzymka do Wilna.

17 XI 2007 - Odwiedziły parafię Siostry Misjonarki z Białorusi. Opowiedziały o warunkach swojej pracy i prosiły o dobrowolne ofiary na cele misyjne.

GRUDZIEŃ 2007

16 XII 2007 - Kapłani odwiedzili z posługą sakramentalną 50 osób chorych i w podeszłym wieku.

16 XII 2007 - Caritas parafii wydał 100 świątecznych paczek żywnościowych dla ludzi potrzebujących pomocy.

ROK 2008

LUTY 2008

10 II 2008 - Ks. kapelan parafii wojskowej przekazał dla parafii św. Kazimierza ponad sto kartotek rodzin cywilnych zamieszkałych w blokach wojskowych przy ul. Gajowej 32, Leszczynowej 50, Zagórnej 19 i Zagórnej 21. Odtąd rodziny te wszelkie sprawy kościelne załatwiać będą mogły w parafii św. Kazimierza.

Diakon Artur Maksimowicz wyznaczony został przez księdza arcybiskupa do pracy duszpasterskiej w parafii św. Kazimierza na czas Wielkiego Postu.

MARZEC 2008

4 III 2008 - Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, głównego patrona białostockiej prowincji kościelnej.

16 III 2008 - Kapłani odwiedzili z posługą sakramentalną ponad 70 osób. Świąteczne paczki żywnościowe otrzymało 70 ubogich rodzin z parafii św. Kazimierza.

MAJ 2008

18 V 2008 - Klub Inteligencji Katolickiej otworzył w kościele św. Kazimierza wystawę „Madonny Kresowe”.

CZERWIEC 2008

Zmiany personalne: ks. Jerzy Kolnier, po 8 latach pobytu w parafii został mianowany proboszczem parafii w Marianowie. Na jego miejsce przybył ks. Andrzej Ziółkowski, były proboszcz parafii św. Rocha. Po 5 latach pracy odszedł ks. Dariusz Gutowski, a na jego miejsce przyszedł ks. Sebastian Sum, pracujący dotychczas w parafii Ducha Świętego. Ks. Dariusz Gutowski przeszedł do parafii katedralnej.

SIERPIEŃ 2008

2-10 VIII 2008 - Pielgrzymka do Włoch, pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza.

28 VIII 2008 - Nawiedzenie parafii przez Jezusa Miłosiernego w Jego cudownym Obrazie.

WRZESIEŃ 2008

6 IX 2008 - W XXIV pieszej pielgrzymce do Krypna z parafii św. Kazimierza szło 400 osób pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza i 100 osób w grupie harcerzy z ks. Józefem Bachem, łącznie 500 osób.

21 IX 2008 - Przed kościołem rozprowadzany był barwnie ilustrowany kalendarz wydany przez młodzież parafii św. Kazimierza.

LISTOPAD 2008

1 XI - Parafialny Zespół Caritas poinformował, że w miarę posiadanych finansowych możliwości wspiera ubogie rodziny parafii św. Kazimierza, przygotowuje im świąteczne paczki żywnościowe i opłaca każdego miesiąca 30 obiadów szkolnych. Z prośbą o pomoc zwraca się coraz więcej rodzin i dzieci. Dlatego postanowiono, aby jedna niedziela w miesiącu była niedzielą ubogich, kiedy swoją hojniejszą ofiarą zbieraną przez Caritas otoczymy opieką większość ilość rodzin potrzebujących pomocy.

GRUDZIEŃ 2008

Z polecenia ks. abpa metropolity białostockiego, parafia nabyła z katedry niemieckiej w Speyer duże, 90-głosowe organy. Koszt tego instrumentu wraz z przywiezieniem wynosił 600 tys. zł. Z oszczędności ubiegłorocznych wpłacano już na ten cel 350 tys. zł. Pozostaje do zapłaty 250 tys. zł oraz pokrycie kosztów zamontowania elementów organów przywiezionych przez 5 tirów.

ROK 2009

MARZEC 2009

8 III 2009 - Diakon Cezary Gejdel wyznaczony został przez księdza arcybiskupa do pracy duszpasterskiej w parafii św. Kazimierza na czas Wielkiego Postu.

SIERPIEŃ 2009

2 VIII 2009 - Pogrzeb mamy ks. Sebastiana Suma w Niewodnicy. Wyprowadzenie ciała z dolnego kościoła św. Kazimierza.

13 - 14 VIII 2009 - Autokarowa pielgrzymka do Lichenia organizowania przez Koła Żywego Różańca.

Zmiany personalne: Nastąpiły zmiany personalne wśród miejscowego duchowieństwa. Odeszli z parafii: ks. Tomasz Roszkowski, ks. Józef Bach (po 6 latach pracy duszpasterskiej i katechetycznej), a przyszli: ks. Wojciech Szubzda i ks. Mateusz Wasilewski.

WRZESIEŃ 2009

5 IX 2009 - 425 parafian na czele z ks. Czesławem Walentowiczem uczestniczyło w XXV Pieszej Pielgrzymce do Krypna.

27 IX 2009 - Dobiegła końca budowa organów. Na wszystkie niedziele października po wieczornej Mszy Świętej zostały zaplanowane koncerty organowe.

PAŹDZIERNIK 2009

25 X 2009 - Uroczystość siódmej rocznicy konsekracji kościoła św. Kazimierza. Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki poświęcił wielkie organy górnego kościoła i oddał go na liturgiczny użytek parafianom. Prace nad budową organów, trwały bez przerwy od lutego przez 9 miesięcy. Recital organowy wykonał prof. Józef Serafin. Tydzień wcześniej na organach grał prof. Andrzej Chorosiński.

ROK 2010

LUTY 2010

7 II 2010 - Miejscowy proboszcz ks. prałat Bogdan Maksimowicz, posługujący w parafii św. Kazimierza przez 33 lata od 1977 roku, skończył 75 rok życia. W związku z tym, zgodnie z przepisami prawa kościelnego, złożył on na piśmie w styczniu prośbę o zwolnienie z urzędu proboszcza i przeniesienie w stan emerytalny. Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, w odpowiedzi na to pismo, polecił mu nadal do 23 VI 2011 pełnić posługę proboszcza w parafii św. Kazimierza.

28 II 2010 - Diakon Marek Muraszkiewicz wyznaczony został przez ks. arcybiskupa do pracy duszpasterskiej w parafii św. Kazimierza na czas Wielkiego Postu.

MARZEC 2010

3 III 2010 - Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, głównego patrona białostockiej prowincji kościelnej. Mszę Świętą koncelebrowali księża arcybiskupi i biskupi: Edward Ozorowski, Stanisław Szymecki, Antoni Dydycz, Stanisław Stefanek, Tadeusz Bronakowski.

KWIECIEŃ 2010

10 IV 2010 - Katastrofa smoleńska, w której ginie nasz parafianin, marszałek Krzysztof Putra.

20 IV 2010 - Pogrzeb marszałka Krzysztofa Putry: po Mszy Świętej w katedrze białostockiej przemarsz konduktu żałobnego ulicami miasta na cmentarz św. Rocha.

27 IV 2010 - Sakramentu bierzmowania 190 osobom udzielił ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki.

MAJ 2010

22 V 2010 - Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 178 dzieci.

CZERWIEC 2010

19 VI 2010 - Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Czesława Bułkowskiego.

WRZESIEŃ 2010

4 IX 2010 - 400 osób z naszej parafii uczestniczyło w pieszej pielgrzymce do Krypna, pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza.

ROK 2011

MARZEC 2011

4 III 2011 - Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, głównego patrona białostockiej prowincji kościelnej. Mszę Świętą koncelebrowali księża biskupi: ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki, ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, ksiądz biskup Antoni Dydycz, ksiądz biskup Stanisław Stefanek, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski.

KWIECIEŃ 2011

08 IV 2011 - Poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej Krzysztofowi Putrze, w pierwszą rocznicę tragedii smoleńskiej. Mszę Świętą odprawił ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki. W uroczystości uczestniczył Jarosław Kaczyński.

10 IV 2011 - „Requiem” W. A. Mozarta w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Sinfonia Juventus, dyr. Marcin Nałęcz Niesiołowski, przygotowanie chórów - Wioletta Bielecka. W kronice znajdujemy następujący wpis Marcina nałęcza Niesiołowskiego: „Nie lękajcie się... Tymi słowami pragnę złożyć hołd tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej, w I rocznicę tej wielkiej narodowej tragedii”.

CZERWIEC 2011

25 VI 2011 - Ks. Bogdan Maksimowicz, pierwszy proboszcz naszej parafii od 1977 roku, dekretem arcybiskupa metropolity przeszedł na emeryturę. Nowym proboszczem został ks. Wojciech Wincenty Łazewski, dotychczasowy dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, który kanonicznie objął urząd proboszcza w niedzielę, 26 czerwca 2011 roku.

SIERPIEŃ 2011

26 VIII 2011 - Z recitalem organowym wystąpił prof. Julian Gembalski z Katowic, były rektor Akademii Muzycznej w Katowicach. Prof. Gembalski jest mistrzem improwizacji. Zaprezentował improwizacje na temat pieśni maryjnych: „Ave Maris Stella”, „Bogurodzica”, „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia”, „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”, „O Stworzycielu Duchu przyjdź”.

28 VIII 2011 - Uroczysta Msza Święta z okazji 31. Rocznicy powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. Po Mszy Świętej odbył się koncert organowy pod patronatem Caritas Archidiecezji Białostockiej w wykonaniu Johnny Kash ze Stanów Zjednoczonych, organisty w kościele św. Piotra i Pawła w Detroit. Po koncercie nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem „Solidarności”.

WRZESIEŃ 2011

3 IX 2011 - Z parafii szło 400 osób wraz z ks. Czesławem Walentowiczem i ks. Mateuszem Wasilewskim w pieszej pielgrzymce do Krypna.

Caritas Archidiecezji Białostockiej przy współpracy parafii św. Kazimierza oraz Stowarzyszenie od Dialogu do Rozwoju podjęli cały szereg działań pomocowych w dawnym hotelu Iga. Została utworzona tam świetlica zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

1 X - Autokarowa pielgrzymka do Wilna.

PAŹDZIERNIK 2011

Jak podały media lokalne i ogólnopolskie w parafii św. Kazimierza została utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Kalendarz parafialny na rok 2012 w całości został poświęcony księdzu proboszczowi Bogdanowi Maksimowiczowi.

GRUDZIEŃ 2011

Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła, Msza Święta roratnia w kościele św. Kazimierza w każdą sobotę adwentu o godz. 6.30 rano.

9 - 10 XII 2011 - W tym roku po raz pierwszy w skali całego kraju zbiórkę żywności dla najuboższych w sklepach zorganizowała także Caritas Polska. W parafii św. Kazimierza zbiórka ta miała miejsce w sklepie spożywczym PSS Społem „Gaj” przy ul. Gajowej przy pomocy młodzieżowego Koła Caritas parafii św. Kazimierza.

ROK 2012

STYCZEŃ 2012

9 I 2012 - Przed kościołem można było złożyć podpis w petycji skierowanej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w obronie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Rada nie chce udzielić koncesji, którą przyznała innym nadawcom, do emisji programów transmitowanych cyfrowo do odbiorcy w jednym kanale częstotliwości. Wolontariusze parafii św. Kazimierza zebrali w sumie 1228 podpisów w obronie Telewizji Trwam.

LUTY 2012

Rozprowadzano płytę CD „Organy kościoła św. Kazimierza w Białymstoku” z nagraniami utworów organowych w wykonaniu Józefa Kotowicza (utwory Bacha, Liszta, Surzyńskiego i innych).

KWIECIEŃ 2012

1 IV 2012 - Męka Pańska przedstawiona została w nietypowy sposób: oprawę muzyczną stanowiła grana na żywo muzyka na perkusję i gitarę, a poszczególne wydarzenia Pasji malowane były piaskiem i przedstawione na ekranie multimedialnym.

15 IV 2012 - Zostały odprawione dwie Msze Święte w języku łacińskim, podczas których Zespół Muzyki Dawnej „Aulos” wykonywał łacińskie pieśni religijne z okresu średniowiecza i renesansu.

MAJ 2012

15 V 2012 - Obok kościoła św. Kazimierza stanął namiot „Strefy Zdrowia”. To wspólna akcja edukacyjna Polpharmy, Parafii św. Kazimierza Królewicza i Caritas Archidiecezji Białostockiej, skierowana do pacjentów w wieku 50+. W godz. 8 - 18 można było wziąć udział w bezpłatnych badaniach oraz skorzystać z porady kardiologa. W namiocie było można wykonać bezpłatne badania poziomu chole-sterolu, glukozy, ciśnienia tętniczego oraz EKG.

CZERWIEC 2012

9 - 10 VI 2012 - Pielgrzymka Wilno - Szydłów - Szawle z ks. Czesławem Walentowiczem.

Zaproszenie wszystkich do czynnego uczestnictwa we Mszy Św. poprzez włączanie się w śpiew. Nowy rzutnik umożliwia odczytanie tekstów prawie z każdego miejsca w kościele.

16 - 17 VI 2012 - Pielgrzymka Wilno - Troki - Pożajście z ks. Czesławem Walentowiczem.

30 VI - 13 VII 2012 - Pielgrzymka do sanktuariów Europy z ks. Czesławem Walentowiczem.

LIPIEC 2012

Młodzież z Młodzieżowego Koła Caritas przebywała z ks. proboszczem w Domu Miłosierdzia w Gródku na Podolu, Ukraina. W Domu tym, prowadzonym przez Caritas, przebywa około 50 osób w starszym wieku, w większości schorowanych i wymagających opieki. Młodzieżowe Koło Caritas modliło się z tymi ludźmi, rozmawiało z nimi, wykonywało prace techniczne, np. malowanie drzwi. Ze strony Podolan spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem.

Pani Krystyna Zawadzka, autorka projektu większości wystroju wnętrza górnego kościoła, przygotowała projekt nowego wystroju prezbiterium dolnego kościoła.

21 - 28 VII 2012 - Pielgrzymka do Medjugorie i Chorwacji z ks. Czesławem Walentowiczem.

SIERPIEŃ 2012

20 VIII 2012 - W parafii św. Kazimierza zaczął miesięczną posługę duszpasterską ksiądz diakon Paweł Żukowski z parafii Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie.

WRZESIEŃ 2012

23 IX 2012 - Parafia gościła księdza Wiktora Tkacza, dyrektora Domu Miłosierdzia w Gródku na Podolu. Na pomoc dla Domu Miłosierdzia zebrano kwotę 14.576,31 zł.

Rozpoczęto remont prezbiterium dolnego kościoła. Projekt został przygotowany przez panią architekt Krystynę Zawadzką, autorkę wystroju wnętrza górnego kościoła. Dolny kościół wzbogaci się również o osiemnastogłosowe piszczałkowe mechaniczne organy pochodzące z jednego z kościołów rzymsko-katolickich w Hamm, Niemcy.

PAŹDZIERNIK 2012

Do Domu Miłosierdzia w Gródku na Podolu udała się delegacja z parafii św. Kazimierza, w skład, której weszli m.in. ksiądz proboszcz Wojciech, ks. proboszcz Bogdan i ks. Czesław Bułkowski.

GRUDZIEŃ 2012

8 XII 2012 - Oddano do użytku salę św. Kazimierza, o bardzo szerokim przeznaczeniu. Będą się w niej odbywały próby chóru parafialnego, zespołów śpiewaczych, schól, będą miały miejsce kameralne koncerty, pokazy filmów o tematyce religijnej, konferencje dekanalne, wieczory poezji religijnej.

Trwał remont dolnego kościoła, prezbiterium zmieniło swój wygląd, otrzymało nową posadzkę.

ROK 2013

STYCZEŃ 2013

21 I 2013 - Duży tir przywiózł organy do dolnego kościoła.

MARZEC 2013

15 III 2013 - Droga krzyżowa ulicami parafii św. Kazimierza. Rozpoczęła się na placu przed górnym kościołem św. Kazimierza. Trasa ulicami: Kasztanową, Bukową, Akacjową, Cedrową, Dębową, Morelową, Dziesięciny, Berlinga, Wrzosową, Leszczynową, plac przed górnym kościołem.

KWIECIEŃ 2013

1 IV 2013 - Po raz pierwszy podczas Mszy Św. w dolnym kościele zabrzmiały nowe organy - instrument osiemnastogłosowy o dwóch manuałach i pedale, mechaniczny wyprodukowany przez niemiecką firmę Stockmann. Ich zakup został w całości pokryty ze składek tegorocznej kolędy.

MAJ 2013

16 V 2013 - Festiwal Pieśni Wielkanocnej w kościele św. Kazimierza, na którym wystąpili uczniowie szkół z całego województwa.

CZERWIEC 2013

7 - 9 VI 2013- W parafii św. Kazimierza w dolnym kościele odbyło się Triduum Różańcowe pod hasłem: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

14 VI 2013 - Alumn Tomasz Łapiak przyjął święcenia diakonatu w białostockiej Archikatedrze.

16 VI 2013 - Została zaprzysiężona nowa Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych, której zadaniem jest świadczenie pomocy w administrowaniu majątkiem kościelnym.

17 VI - W dolnym kościele został zamontowany nowy marmurowy ołtarz i ambonka.

LIPIEC 2013

13 VII 2013 - Od lipca 2013 r. zostało wprowadzone całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, każdego trzynastego dnia miesiąca.

SIERPIEŃ 2013

26 VIII 2013 - Powitanie we wspólnocie parafialnej ks. Rafała Arciszewskiego, ostatnio posługującego w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, który zastąpił ks. Wojciecha Szubzdę, który przeszedł do parafii Wszystkich Świętych.

WRZESIEŃ 2013

1 IX 2013 - Zakończenie warsztatów muzyczno-liturgicznych, organizowanych w archidiecezji białostockiej po raz trzeci, wspólnym śpiewem ich uczestników. Mszę Świętą odprawił ks. biskup Henryk Ciereszko. Muzyczną oprawę Mszy Świętą poprowadziła warsztatowa orkiestra i chór, w sumie prawie 200 wykonawców.

2 IX 2013 - Prawykonanie oratorium Alessandro Scarlattiego „San Casimiro, re di Polonia”. Oratorium to zostało napisane na początku XVIII wieku, na zamówienie żony króla Jana III Sobieskiego, Marysieńki Kazimiery Sobieskiej.

PAŹDZIERNIK 2013

5 X 2013 - Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski poświęcił w dolnym kościele ołtarz, nowy wystrój prezbiterium i organy. Trwała ostatnia faza remontu prezbiterium dolnego kościoła: trwały prace nad wystrojem ściany, w której jest umieszczone tabernakulum.

GRUDZIEŃ 2013

1 XII 2013 - Spotkanie z poezją ks. Andrzeja Ziółkowskiego i jej autorem w Sali Kazimierzowskiej.

4 XII 2013 - W intencji Europejskiego Spotkania Młodych w Strasburgu, Ksiądz biskup Henryk Ciereszko odprawił Mszę Św. w dolnym kościele.

Po Mszy Świętej modlitwa wieczorna ze śpiewami z Taize.

8 XII 2013 - Prawie wszystkie roboty w prezbiterium dolnego kościoła zostały już wykonane.

14 XII 2013 - Roraty o 6.30 rano. Podczas tych rorat śpiewał Zespół Męski Gregorianum z Warszawy. Był to śpiew tych pieśni, którymi modlono się w Polsce podczas rorat dwieście lub trzysta lat temu.

ROK 2014

STYCZEŃ 2014

1 I 2014 - Została wprowadzona w dni powszednie recytowana Msza Święta o godz. 6.30, która przez cały rok będzie odprawiana w dolnym kościele, z myślą o tych, którzy idą wcześnie do pracy, a poza okresem zimowym, także o tych, którzy mają trudności ze wspinaniem się po schodach. Na zakończenie modlitwa do św. Michała Archanioła.

27 I 2014 - Z okazji 90. Rocznicy urodzin Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego, Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pieśni Maryjnych w wykonaniu ks. Gila Florini, dziekana i proboszcza z Nicei we Francji odbył się w dolnym kościele.

LUTY 2014

15 II 2014 - Ławki w dolnym kościele otrzymały obicie z gąbki pokrytej materiałem.

MARZEC 2014

Zostały na nowo pomalowane na biało obie dolne zakrystie oraz wszystkie korytarze w budynku przylegającym do kościoła.

MAJ 2014

18 V 2014 - Procesja Różańcowa pod hasłem: „Z Maryją Królową Polski wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Ojczyźnie” udała się z kościoła św. Kazimierza ulicą Dziesięciny do Pomnika Obrońców Białegostoku z 1920 r. Współorganizatorem była Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

CZERWIEC 2014

25 VI 2014 - Zmarł nagle ks. Czesław Bułkowski, który posługiwał w naszej parafii od 2000 do 2011 roku, a następnie już jako emeryt odprawiał w naszym kościele Mszę Świętą, spowiadał, chodził po kolędzie. Pogrzeb odbył się w piątek, 27 czerwca. Po Mszy Świętej pogrzebowej w naszym kościele pochówek miał miejsce na cmentarzu św. Rocha.

Ks. Andrzej Ziółkowski został przez ks. arcybiskupa metropolitę mianowany proboszczem parafii MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach.

LIPIEC 2014

6 - 15 VII 2014 - Pielgrzymka parafialna do Grecji - śladami św. Pawła.

19 - 28 VII 2014 - Pielgrzymka parafialna: Sanktuaria Włoch. Ukończono remont ściany kościoła od ul. Leszczynowej.

SIERPIEŃ 2014

10 VIII 2014 - Prezentacja wielkich organów naszego kościoła przez organistę Rafała Sulimę.

15 VIII 2014 - Poświęcenie przez ks. arcybiskupa Stanisława Szymeckiego pomnika tych, którzy zostali zabici w Białymstoku przez bolszewików w 1920 r. Pomnik został przeniesiony z ul. Dziesięciny na wzgórze z krzyżem Solidarności przy naszej plebanii.

21 - 23 VIII 2014 - Rekolekcje trzeźwościowe poprowadzone przez o. Mieczysława Lewockiego, kapucyna.

25 VIII 2014 - Zmiany personalne: Posługę duszpasterska w naszej parafii rozpoczęli dwaj kapłani - ks. Radosław Garbecki, który pracował duszpastersko na Alasce i ks. Andrzej Ratkiewicz, neoprezbiter. Ks. Rafał Arciszewski, dotychczasowy nasz wikariusz, został oddelegowany do przygotowania Światowego Dnia Młodzieży i pozostaje w naszej parafii jako rezydent.

17 VIII 2014 - na placu przed kościołem niedziela ewangelizacyjna w naszej parafii, skierowana przede wszystkim do młodych.

WRZESIEŃ 2014

21 - 28 IX - Pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej, prowadzona przez ks. Rafała Arciszewskiego.

PAŹDZIERNIK 2014

5 - 7 X 2014 - Rekolekcje prowadzące do odnowy naszej wiary, prowadzone przez ks. Krzysztofa Kralkę.

12 X 2014 - Koncert organowy w górnym kościele w wykonaniu światowej sławy organisty Kevina Bowyer'a ze Szkocji.

GRUDZIEŃ 2014

20 - 22 XII 2014 - Rekolekcje adwentowe połączone z nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła z Gargano. Rekolekcjonista: ks. Piotr Prusakiewicz, michaelita.

ROK 2015

STYCZEŃ 2015

Po niedzielnych Mszach Świętej były prezentowane jasełka z PG 15 i z przedszkoli działających na terenie naszej parafii.

MARZEC 2015

4 III 2015 - Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez księży biskupów naszej Metropolii Białostockiej ku czci św. Kazimierza Królewicza, głównego patrona Metropolii Białostockiej i patrona naszej parafii została odprawiona o godz. 18.00.

20 III 2015 - Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii.

28 III 2015 - Pasyjny koncert organowy w wykonaniu jednego z najlepszych polskich organistów, Józefa Serafina.

KWIECIEŃ 2015

Reaktywowanie Akcji Katolickiej w naszej parafii.

MAJ 2015

3 V 2015 - Wieczornica patriotyczna, podczas której nasi harcerze i ministranci przedstawili dwie krótkie inscenizacje: o ślubach Jana Kazimierza i o Konstytucji 3-go Maja. Podczas wieczornicy grała orkiestra dęta z Suchowoli.

31 V 2015 - Procesja różańcowa do Pomnika Obrońców Białegostoku z 1920 roku.

W dolnym kościele marmurową oprawę wraz z miejscami na wota otrzymały dwa obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza.

CZERWIEC 2015

4 VI 2015 - Procesję Bożego Ciała z kościoła Zmartwychwstania Pańskiego do kościoła św. Kazimierza Królewicza poprowadził ksiądz biskup Henryk Ciereszko.

21 VI 2015 - Festyn rodzinny organizowany przez Akcję Katolicką na placu przed kościołem. Podczas festynu charytatywna loteria fantowa oraz koncert Violi Brzezińskiej.

LIPIEC 2015

3 - 4 VII 2015 - Peregrynacja w naszej parafii Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani.

SIERPIEŃ 2015

Pielgrzymka po sanktuariach Europy z ks. Czesławem Walentowiczem.

Pielgrzymka ministrantów, oazowiczów i ERM-u do Włoch z ks. Andrzejem Ratkiewiczem.

21 - 23 VIII 2015 - Rekolekcje trzeźwościowe prowadzone przez ojców Kapucynów z Zakroczymia.

Zmiany personalne: Pełniący posługę w naszej parafii ks. Sebastian Sum, przeniesiony do parafii św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana w Choroszczy, ks. Radosław Garbecki do parafii św. Floriana w Białymstoku. Posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczynają: ks. Cezary Czeladko, pracujący w parafii św. Floriana w Białymstoku i ks. Rafał Więcko, pracujący w parafii MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach.

WRZESIEŃ 2015

5 IX 2015 - W pieszej pielgrzymce do Krypna wzięło udział 410 naszych parafian wraz z ks. Czesławem Walentowiczem i ks. Mateuszem Wasilewskim.

PAŹDZIERNIK 2015

4 X 2015 - błogosławieństwo zwierząt na placu przed kościołem.

10 X 2015 - Jubileusz pracy artystyczno-pedagogicznej Marii Terleckiej. Na wielkich organach górnego kościoła koncert jubilatki i jej absolwentów.

Trwa remont dolnego kościoła. Wykonano kanały w podłodze, ścianach bocznych i filarach pod nową instalację elektryczną. Powierzchnia dolnego kościoła powiększyła się o wiatrołap, nowy wystrój wnętrza zakrystii wraz z malowanym na ścianie obrazem św. Kazimierza, kościół otrzymał również ogrzewanie, sklepienie dolnego kościoła otrzymuje biały tynk strukturalny.

LISTOPAD 2015

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Kazimierz”, redagowanego przez parafialną Akcję Katolicką.

ROK 2016

STYCZEŃ 2016

3 I 2016 - Wieczór kolędowy w wykonaniu naszych parafialnych zespołów śpiewaczych.

16 I 2016 - Bożonarodzeniowe spotkanie grup i wspólnot działających przy naszej parafii z udziałem ks. arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. Msza Święta w kościele parafialnym, a następnie jasełka, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd i poczęstunek w Sali gimnastycznej w PG 15.

MARZEC 2016

4 III 2016 - Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, patrona naszej prowincji kościelnej i naszej parafii. O godz. 18.00 Msza Święta koncelebrowana przez księży biskupów z naszej prowincji kościelnej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

11 III 2016 - Droga krzyżowa ulicami naszej parafii.

KWIECIEŃ 2016

10 - 11 IV 2016 - Wizytacja kanoniczna ks. bpa Henryka Ciereszki. Początek w niedzielę, 10 kwietnia, Mszą Świętą o godz. 9.30, następnie spotkanie z wszystkimi grupami i wspólnotami działającymi w parafii. Podczas Mszy św. o godz. 12.30 został udzielony sakrament bierzmowania. O godz. 18.00 Msza Święta w intencji ofiar tragedii smoleńskiej. W poniedziałek, 11 kwietnia, ks. bp odwiedził szkoły, chorych i dzieła miłosierdzia.

17 IV 2017 - W ramach obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski, o godz. 21.00 Droga Światła, składająca się z czternastu stacji poświęconych czternastu wydarzeniom związanym ze Zmartwychwstaniem Chrystusa w połączeniu z 14 wydarzeniami z historii naszej Ojczyzny. Podczas Drogi Światła obeszliśmy dookoła naszą świątynię.

24 IV 2016 - Uroczyste przekazanie przez „Solidarność” relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki z udziałem ks. arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Został też prawykonany utwór organowy, poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, napisany na tę uroczystość przez kompozytora Piotra Wróbla.

MAJ 2016

10 V 2016 - Rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne, prowadzone przez Odnowę w Duchu Świętym.

18 - 19 V 2016 - Nasza parafia czynnie uczestniczyła w XIV Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

26 V 2016 - Procesja Bożego Ciała z naszego kościoła do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. Głównym celebransem - ks. bp. Henryk Ciereszko.

27 V 2016 - Alumn Jacek Guzowski, nasz parafianin, przyjął z rąk metropolity białostockiego święcenia diakonatu w Bazylice Archikatedralnej.

CZERWIEC 2016

12 VI 2016 - Festyn, zorganizowany przez parafialną Akcję Katolicką rozpoczął się Mszą Świętą o godz. 12.30. Po Mszy Świętej m.in. koncert orkiestry z Suchowoli, chóry i schole naszej parafii, zespoły taneczne, Zespół Pieśni Kiejdańskiej „Issa” z Litwy wraz z poetką Ireną Duchowską, o swojej pracy duszpasterskiej w Łahiszynie na Białorusi opowiada ks. Tadeusz Szeszko. Gwiazdą festynu są „Siewcy Lednicy”. Ponadto stoiska kulinarne z potrawami regionalnymi. Podczas festynu zbierano fundusze na rzecz Michała Hapunowicza i Bartka Mocarkiego, chłopców wymagających rehabilitacji.

24

VI 2016 - Ksiądz Czesław Walentowicz obronił doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie poświęcony modelowi katechety w naszej Archidiecezji.

LIPIEC 2016

18 VII 2016 - pierwszy dzień pobytu zagranicznych gości, którzy przyjechali do naszego kraju, by uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. W naszej parafii gościliśmy prawie 100 osób z Rosji, Litwy, Białorusi, Słowacji i Sri Lanki.

18 VII - 2 VIII 2016 - Dzieci polskiego pochodzenia z okolic Żytomierza, Ukraina, wraz ze swoim polskim księdzem duszpasterzem przyjechały do nas autokarem. Nocleg zapewniły im rodziny z naszej parafii. Nasi goście uczestniczyli też w ciekawym programie pobytu, łącznie z pogodnym wieczorem w plebanijnym ogrodzie.

SIERPIEŃ 2016

5 VIII 2016 - Do Włoch wyruszyła z naszej parafii autokarowa pielgrzymka, pod przewodnictwem ks. Czesława Walentowicza.

15 VIII 2016 - Procesja Różańcowa do pomnika upamiętniającego ofiary 1920 roku.

21 VIII 2016 - W naszej parafii gościliśmy Duszpasterza Apostolstwa Dobrej Śmierci, ks. Stefana Amielewskiego. Pielgrzymka ministrantów i oazowiczów do Czarnogóry i Medjugorie z ks. Andrzejem Ratkiewiczem.

28 VIII 2016 - Podczas Archidiecezjalnego Dnia Katechetycznego, ks. dr Czesław Walentowicz otrzymał wyróżnienie Minister secundum dispensationem Dei z rąk księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

WRZESIEŃ 2016

3 IX 2016 - W pieszej pielgrzymce do Krypna wzięło udział 450 naszych parafian, wraz z ks. Czesławem Walentowiczem i ks. Rafałem Więcko.

6 IX 2016 - Nowym rezydentem w naszej parafii, w miejsce ks. Rafała Arciszewskiego, który został mianowany wikariuszem parafii św. Krzysztofa w Zawadach, jest ks. Adam Kozikowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

PAŹDZIERNIK 2016

21 X 2016 - Uroczysta Msza Święta w gregoriańskiej oprawie muzycznej została odprawiona przez ks. prof. Alberta Turco, dyrektora Instytutu Muzyki Sakralnej św. Cecylii w Weronie.

21 - 23 X 2016 - Triduum Różańcowe w naszej parafii.

LISTOPAD 2016

22 XI 2016 - W związku ze wspomnieniem św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej kilkanaście chórów szkolnych Białegostoku, w sumie ponad 200 osób, wykonało Mszę a-moll Stanisława Moniuszki.

29 XI 2016 - Promocja Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom. W sumie było kilkanaście krótkich wejść z promocji wigilijnej świecy przed naszym dolnym kościołem, które można było obejrzeć w TVP 1, TVP Info i w telewizji regionalnej.

27 XI 2016 - Świadectwo pani Patrycji Hurlak o swoim nawróceniu.

29 XI 2016 - Modlitwa Odnowy w Duchu Świętym w każdy ostatni wtorek miesiąca za wstawiennictwem NMP i św. Kazimierza Królewicza.

GRUDZIEŃ 2016

13 XII 2016 - Nagranie w dolnym kościele przez TVP 1 koncertu kolęd, wyemitowane następnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

ROK 2017

STYCZEŃ 2017

Został złożony wniosek do budżetu miasta Białystok na zewnętrzne oświetlenie naszego kościoła. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i z budżetu zostały przeznaczone środki na oświetlenie zewnętrzne kościoła. Projekt oświetlenia wraz z wykonaniem powinien zostać zrealizowany najpóźniej do końca roku.

LUTY 2017

1 II 2017 - Przy parafii została otwarta świetlica dla seniorów 60 plus. Będą prowadzone zajęcia plastyczne, florystyczne, krawieckie, kulinarne oraz wyjazdy pielgrzymkowo-rekreacyjne.

Zostały odnowione wszystkie stacje drogi krzyżowej w dolnym kościele. Otrzymały też one oświetlenie i marmurową obudowę. Nasza schola dziecięca „Lilie Świętego Kazimierza” została przyjęta przez Narodowe Centrum Muzyki do prestiżowego ogólnopolskiego projektu Akademia Chóralna.

MARZEC 2017

4 III 2017 - Uroczystość św. Kazimierza, głównego patrona białostockiej prowincji kościelnej i naszej parafii. Mszę Świętą koncelebrowaną z biskupami z naszej prowincji odprawił ks. arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. 31 III 2017 - Droga krzyżowa ulicami naszej parafii. W okresie Wielkiego Postu w naszej wspólnocie parafialnej posługuje diakon Adrian Karwowski. Nasz alumn, diakon Jacek Guzowski posługę tę pełni w Choroszczy.

KWIECIEŃ 2017

2 IV 2017 - W kolejna rocznice odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II w naszym dolnym kościele zostało wykonane oratorium Józefa Haydna „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na Krzyżu”. Wstęp za zaproszeniami, rozprowadzanymi przez miasto Białystok.

16 IV 2017 - Ogłoszenie parafialne: „Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego przeżywania Triduum Paschalnego: kapłanom, za sprawowanie sakramentu pokuty i przewodniczeniu liturgii, księdzu diakonowi i naszym alumnom za wszelką pomoc, służbie liturgicznej ołtarza za przygotowanie liturgii, posługę podczas jej trwania i przygotowanie wraz z księdzem Andrzejem dekoracji ciemnicy i grobu Pańskiego, panu organiście, scholi młodzieżowej i Schola Cantorum Omni Die, kantorom śpiewającym wielkopiątkową Pasję za prowadzenie śpiewu, Kołom Żywego Różańca za ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego, florystyce za przygotowanie pięknej dekoracji kwiatowej, paniom dbającym o czystość w kościele i zakrystianom za ich ofiarną pracę, harcerzom za przygotowanie liturgii światła i wartę przy grobie Pańskim, wszystkim naszym parafianom za liczną obecność i wspólną modlitwę”.

Nasz chór chłopięcy i schola dziecięca zajęły pierwsze miejsce na Podlaskim Festiwalu Wielkanocnym w kategorii „chóry dziecięco-młodzieżowe”.

30 IV 2017 - Koncert chórów rejonu Morza Bałtyckiego „Laudate Dominum” z Łotwy, Litwy i Rosji.

MAJ 2017

7 - 13 V 2017 - Obchody stulecia objawień fatimskich, organizowane przez Rycerstwo Niepokalanej, zakończone procesja fatimską dookoła naszego kościoła.

20 V 2017 - Pierwsze miejsce w Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Liturgicznej zajęła trzyosobowa drużyna ministrantów z naszej parafii

21 V 2017 - Jedenastu naszych parafian zostało pobłogosławionych w sanktuarium Miłosierdzia Bożego przez księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego do pełnienia funkcji lektora. Organizatorem diecezjalnego kursu lektora był ks. Rafał Więcko.

27 V 2017 - Nasz parafianin, diakon Jacek Guzowski, w bazylice Archikatedralnej przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

28 V 2017 - Ks. Jacek Guzowski odprawił Mszę Świętą prymicyjną.

30 V 2017 - Państwowy pogrzeb strażaka Marka Giro, który zginął podczas gaszenia pożaru magazynu w Dojlidach. Obecny był m. in. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Nasz chór chłopięcy i schola „Lilie św. Kazimierza” zajęły pierwsze miejsce na przeglądzie chórów szkolnych w Białymstoku „Śpiewająca Polska”, zdobywając tzw. „złoty pas”.

CZERWIEC 2017

4 VI 2017 - Festyn parafialny zorganizowany przez Akcję Katolicką. Na placu przed kościołem wystąpiły trzy orkiestry dęte, schole, zespoły taneczne, itp. Gwiazdą festynu był zespół ewangelizacyjny „Nazaret”. Podczas festynu zbierano fundusze na leczenie dwóch dziewczynek z naszej parafii.

9 VI 2017 - Pierwsza Archidiecezjalna Parafiada dzieci i Młodzieży w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Palmowej. Współorganizatorem jest nasz duszpasterz ks. Rafał Więcko.

15 VI 2017 - Procesję Bożego Ciała z kościoła Zmartwychwstania Pańskiego do kościoła św. Kazimierza Królewicza poprowadził nowy arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda.

Nasz chór chłopięcy i schola „Lilie św. Kazimierza” zajęły pierwsze miejsce na Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej.

16 VI 2017 - Mszę św. dziękczynną w 40-tą rocznicę utworzenia naszej parafii odprawił ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski.

17 VI 2017 - Nasza parafia rozpoczęła 41 rok swego istnienia.

Opracowali:

Klaudia Aniśko
ks. Wojciech Łazewski

 


 

Zobacz:     

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry