Podział obowiązków duszpasterskich 2022/2023

 

Ks. Wojciech Łazewski

 • Zarządzanie parafią
 • Kronika parafii i promocja muzyki sakralnej
 • Schola Cantorum Omni Die
 • Chór dziecięcy
 • Rozliczenie intencji i iura stolae
 • Zarządzanie personelem
 • Prowadzenie remontów
 • Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna

Ks. Artur Garbecki

 • Opieka nad świeckimi szafarzami Eucharystii
 • Katechizacja w szkole społecznej i w SP 38
 • Rozmowy indywidualne w trudnych przypadkach
 • Przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych
 • Kapelan kaplicy na plebanii
 • Zarządzanie kancelarią parafialną
 • Nabożeństwa okresowe dla dzieci
 • Kapelan Ośrodka Szkolno-Wychowaczego, SP 37 i Domu Dziecka

Ks. Kamil Przymierski

 • Schola młodzieżowa
 • Duszpasterstwo powołań
 • Ministranci
 • Katechizacja w SP 47
 • Oaza
 • Eucharystyczny Ruch Młodych
 • Nabożeństwa dla młodzieży
 • Duszpasterstwo ekologiczne

Ks. Michał Kalinin

 • Matki w Modlitwie
 • Biała Procesja
 • Katechizacja w szkole zawodowej
 • Katecheza przedmałżeńska
 • Różaniec Fatimski
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Parafialny Zespół Caritas
 • Koło Radia Maryja

Ks. Wojciech Rogowski

 • Lektorzy
 • Przygotowanie do bierzmowania
 • Sursum Corda
 • Przyjaciele Oblubieńca
 • Katechizacja SP 38
 • Pielgrzymki
 • Odpowiedzialny za katechizację w parafii i w dekanacie
 • Domowy Kościół

Ks. Grzegorz Pigiel

 • Anonimowi Alkoholicy
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci
 • Koło Żywego Różańca Dzieci
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Kółka Różańcowe
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Intronizacja i Straż Honorowa NSPJ
 • Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

Ks. Marek Kowalczuk

 • Akcja Katolicka
 • Klub Seniora
 • Skauci
 • Harcerze
 • Krąg Biblijny
 • Wykłady na wyższych uczelniach
 • Nabożeństwa okresowe dla dorosłych
 • Biblioteka

 

→  

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry