Śpiewy na niedzielę

W ramach przygotowania do niedzielnej Eucharystii zapraszamy do zapoznania się z propozycją śpiewów liturgicznych. Klikając tytuł pieśni zostaniesz przeniesiony na stronę Śpiewnika kościelnego lub inną stroną gdzie możesz zapoznać się z tekstem i melodią proponowanych śpiewów.

Konferencja Episkopatu Polski podczas 372 Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 19 Statutu KEP uznała Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego (wydanie XLI) jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.

Uwagi i sugestie dotyczące repertuaru liturgicznego proszę kierować do organisty pod adresem: szymczuk@interia.eu
Zapraszamy do czynnego udziału w liturgii poprzez dobry i piękny śpiew na chwałę Bożą.

Muzyka w liturgii  ∗  Śpiewnik kościelny  ∗  Ks. W. Kałamarz - Śpiewy religijne w liturgii Kościoła  ∗  Prof. Wiesław Delimat o muzyce w Kościele  ∗  Psalm responsoryjny


Rok A | Rok B | Rok C


1 niedziela Adwentu, rok C

003 | Oto Pan Bóg przyjdzie

004 | Oto Pan przybywa

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

599 | Czego chcesz od nas, Panie

027 | Spuśćcie nam na ziemskie niwy


2 niedziela Adwentu, rok C

019 | Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

007 | Przybądź, Panie

262 | Pan wieczernik przygotował

613 | Panie mój, cóż Ci oddać

029 | Zdrowaś bądź, Maryja


3 niedziela Adwentu, rok C

002 | Niech się radują

016 | Głos wdzięczny z nieba wychodzi

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

595 | Cały świat niech śpiewa

012 | Archanioł Boży Gabryjel


4 niedziela Adwentu, rok C

012 | Archanioł Boży Gabryjel

025 | Po upadku człowieka grzesznego

701 | Chrystus Pan karmi nas

322 | Błogosławiona jesteś, Maryjo

022 | Niebiosa, rosę spuśćcie


Boże Narodzenie

073 | Wśród nocnej ciszy

048 | Gdy się Chrystus rodzi

040 | Cicha noc, święta noc

069 | W żłobie leży, któż pobieży

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje

- - - - -

036 | Anioł pasterzom mówił

043 | Do szopy, hej pasterze

047 | Dzisiaj w Betlejem

050 | Mizerna, cicha stajenka

19D | Nie było miejsca dla Ciebie

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

062 | Przybieżeli do Betlejem

068 | Tryumfy, Króla niebieskiego

074 | Z narodzenia Pana


2 niedziela po Narodzeniu Pańskim

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje

048 | Gdy się Chrystus rodzi

069 | W żłobie leży, któż pobieży

062 | Przybieżeli do Betlejem

047 | Dzisiaj w Betlejem


Uroczystość Objawienia Pańskiego

086 | Mędrcy świata, monarchowie

049 | Jezusa narodzonego

055 | O Gwiazdo Betlejemska

060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

087 | O mili królowie

047 | Dzisiaj w Betlejem


Święto Chrztu Pańskiego

048 | Gdy się Chrystus rodzi

040 | Cicha noc, święta noc

036 | Anioł pasterzom mówił

070 | Wesołą nowinę, bracia słuchajcie

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje

068 | Tryumfy, Króla niebieskiego


2 Niedziela zwykła, rok C

592 | Boże, zmiłuj się nad nami / 060 | Pójdźmy wszyscy do stajenki

591 | Boże, obdarz Kościół Twój / 14D | Mesyjasz przyszedł

242 | Jeden chleb

595 | Cały świat niech śpiewa / 048 | Gdy się Chrystus rodzi

062 | Przybieżeli do Betlejem


3 Niedziela zwykła, rok C

037 | Bóg się rodzi, moc truchleje

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

069 | W żłobie leży, któż pobieży


4 Niedziela zwykła, rok C

617 | Pod Twą obronę

613 | Panie mój, cóż Ci oddać mogę

621 | Przykazanie nowe daję wam

049 | Jezusa narodzonego

055 | O Gwiazdo Betlejemska


5 Niedziela zwykła, rok C

596 | Chrystus, Chrystus to nadzieja

632 | Wszystko Tobie oddać pragnę

701 | Chrystus Pan karmi nas

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

222 | Idźcie na cały świat


I Niedziela Wielkiego Postu, rok C

097 | Bliskie jest królestwo Boże

110 | Pokładam w Panu ufność

273 | Skosztujcie i zobaczcie

278 | Upadnij na kolana

120 | Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz


II Niedziela Wielkiego Postu, rok C

096 | Bądź mi litościw

V02 | Panie, ufam miłosierdziu Twemu

282 | Witam cię, witam

237 | Duszo Chrystusowa

148 | W krzyżu cierpienie


III Niedziela Wielkiego Postu, rok C

106 | Nawróć się, ludu

097 | Bliskie jest królestwo Boże

247 | Jezusa ukrytego

137 | O Krwi najdroższa

138 | Ogrodzie Oliwny


Uroczystość Św. Kazimierza Królewicza

434 | Kazimierzu, nasz patronie

435 | Książe niezłomny

435*| Witaj, jasny Królewiczu


IV Niedziela Wielkiego Postu, rok C

596 | Chrystus, Chrystus to nadzieja

113 | Wstanę i pójdę

245 | Jezu, miłości Twej

273 | Skosztujcie i zobaczcie

131 | Krzyżu święty, nade wszystko


V Niedziela Wielkiego Postu, rok C

148 | W krzyżu cierpienie

149 | Wisi na krzyżu

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

137 | O Krwi najdroższa

124 | Jezu Chryste, Panie miły


Niedziela Palmowa, rok C

158 | Wjeżdża Król nasz

311 | Chrystus Wodzem

315 | Króluj nam, Chryste

131 | Krzyżu święty, nade wszystko

138 | Ogrodzie Oliwny

282 | Witam cię, witam

146 | Stała Matka Boleściwa


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

193 | Wesoły nam dzień dziś nastał

186 | Niech w święto radosne (sekwencja)

179 | Chrystus zmartwychwstał jest

177 | Alleluja, żyje Pan

198 | Zwycięzca śmierci

189 | Pan zmartwychwstał

188 | Otrzyjcie już łzy


Niedziela Miłosierdzia Bożego, rok C

205 | Nasze plany i nadzieje

188 | Otrzyjcie już łzy

283 | Zbliżam się w pokorze

198 | Zwycięzca śmierci

767 | Misericordias Domini

200 | Jezu, ufam Tobie


III Niedziela Wielkanocna, rok C

198 | Zwycięzca śmierci

179 | Chrystus zmartwychwstał jest

189 | Pan zmartwychwstał

194 | Wstał Pan Chrystus

184 | Nie zna śmierci Pan żywota

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

191 | Wesel się, Królowo miła


IV Niedziela Wielkanocna, rok C

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

242 | Jeden chleb

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

222 | Idźcie na cały świat


V Niedziela Wielkanocna, rok C

177 | Alleluja, żyje Pan

621 | Przykazanie nowe daję wam

224 | Ludu kapłański

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

188 | Otrzyjcie już łzy


VI Niedziela Wielkanocna, rok C

184 | Nie zna śmierci Pan żywota

692 | Gdzie miłość wzajemna

DN 281 | O Panie, Ty nam dajesz

601 | Dzięki, o Panie

378 | Pieśnią wesela witamy


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok C

210 | Chrystus Pan w niebo wstępuje

184 | Nie zna śmierci Pan żywota

DN 009* | Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

211 | Ciesz się, Królowo, Anielska


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, rok C

217 | O Stworzycielu Duchu przyjdź

219 | Przybądź Duchu Święty

222 | Idźcie na cały świat

218 | Pamiątkę dnia świątecznego

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

191 | Wesel się Królowo miła


Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok C

251 | Kłaniam się Tobie

676 | Przez chrztu świętego

283 | Zbliżam się w pokorze

609 | Niechaj z nami będzie Pan

228 | Ciebie wzywamy


9 Niedziela zwykła, rok C

309 | Bóg nad swym ludem

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

613 | Panie mój, cóż Ci oddać mogę

330 | Dnia każdego


10 Niedziela zwykła, rok C

618 | Pójdź do Jezusa

102 | Boże, w dobroci

241 | Jam jest chlebem żywym

598 | Cóż Ci, Jezu damy

394 | Weź w swą opiekę


11 Niedziela zwykła, rok C

608 | Kto się w opiekę

614 | Panie, umocnij wiarę naszą

262 | Pan wieczernik przygotował

598 | Cóż Ci, Jezu damy

617 | Pod Twą obronę


19 Niedziela zwykła, rok C

608 | Kto się w opiekę

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

273 | Skosztujcie i zobaczcie

337 | Gwiazdo śliczna, wspaniała


20 Niedziela zwykła, rok C

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

224 | Ludu kapłański

264 | Panie, dobry jak chleb

599 | Czego chcesz od nas, Panie

394 | Weź w swą opiekę


Uroczystość Wniebowzięcia NMP

338 | Gwiazdo zaranna

356 | Matko Niebieskiego Pana

344 | Królowej Anielskiej śpiewajmy

701 | Chrystus Pan karmi nas

601 | Dzięki, o Panie

406 | Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico

638 | My chcemy Boga


21 Niedziela zwykła, rok C

591 | Boże, obdarz Kościół Twój

692 | Gdzie miłość wzajemna

DN 281 | O Panie, Ty nam dajesz

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

330 | Dnia każdego


22 Niedziela zwykła, rok C

611 | Ojcze z niebios

296 | O niewysłowione szczęście

245 | Jezu, miłości Twej

599 | Czego chcesz od nas, Panie

586 | Błogosław, Panie, nas


23 Niedziela zwykła, rok C

102 | Boże, w dobroci

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

609 | Niechaj z nami będzie Pan


24 Niedziela zwykła, rok C

688 | Boże, lud Twój

688 | Z rąk kapłańskich

283 | Zbliżam się w pokorze

278 | Upadnij na kolana

315 | Króluj nam, Chryste


25 Niedziela zwykła, rok C

224 | Ludu kapłański

692 | Gdzie miłość wzajemna

612 | O Panie, Tyś moim Pasterzem

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

356 | Matko Niebieskiego Pana


26 Niedziela zwykła, rok C

305 | Z tej biednej ziemi

618 | Pójdź do Jezusa

245 | Jezu, miłości Twej

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

200 | Jezu, ufam Tobie


27 Niedziela zwykła, rok C

611 | Ojcze z niebios

614 | Panie, umocnij wiarę naszą

588 | Boże, jesteś moim Bogiem

599 | Czego chcesz od nas, Panie

404 | Zawitaj, Matko Różańca Świętego


28 Niedziela zwykła, rok C

608 | Kto się w opiekę

592 | Boże, zmiłuj się nad nami

247 | Jezusa ukrytego

601 | Dzięki, o Panie

394 | Weź w swą opiekę


29 Niedziela zwykła, rok C

617 | Pod Twą obronę

242 | Jeden chleb

DN 281 | O Panie, Ty nam dajesz

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

402 | Z dawna Polski Tyś Królową


30 Niedziela zwykła, rok C

688 | Boże, lud Twój

110 | Pokładam w Panu ufność

264 | Panie, dobry jak chleb

237 | Duszo Chrystusowa

V03 | Różańcowa Pani nieba ziemi


31 Niedziela zwykła, rok C

309 | Bóg nad swym ludem

598 | Cóż Ci, Jezu, damy

009 | Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi

278 | Upadnij na kolana

403 | Zawitaj, Królowo Różańca


Uroczystość Wszystkich Świętych

251 | Kłaniam się Tobie

596 | Chrystus, Chrystus, to nadzieja

262 | Pan wieczernik przygotował

622 | Radośnie Panu hymn śpiewajmy

311 | Chrystus Wodzem


32 Niedziela zwykła, rok C

618 | Pójdź do Jezusa

593 | Bóg kiedyś stał się jednym z nas

241 | Jam jest chlebem żywym

283 | Zbliżam się w pokorze

595 | Cały świat niech śpiewa tę pieśń

608 | Kto się w opiekę


33 Niedziela zwykła, rok C

611 | Ojcze z niebios

594 | Być bliżej Ciebie chcę

265 | Panie, pragnienia ludzkich serc

602 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

V01 | Miłosierna Matko Boża


Uroczystość Chrystusa Króla, rok C

311 | Chrystus Wodzem

309 | Bóg nad swym ludem

239 | Ja wiem, w Kogo ja wierzę

598 | Cóż Ci, Jezu, damy

315 | Króluj nam, Chryste


Rok A | Rok B | Rok C


[Siedl]

foto

Ogłoszenia Google+ YouTube Twitter Kanał wiadomości Tel. 789-463-241 E-mail
strzałka do góry