Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

nspjW parafii św. Kazimierza Królewicza w kwietniu 2015 r. została powołana do życia Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, która ma za zadanie szerzenie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i obecnie idei związanych z proklamowanym Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Inicjatorem powstania tej grupy modlitewnej w naszej parafii była osoba świecka, animatorka diecezjalna Janina Bucko, która zapoznała zainteresowanych z biografią Rozalii Celak oraz dziełem dla Intronizacji NSPJ. Niewątpliwie inspiracją do podjęcia Dzieła Intronizacji dla kilkunastu osób, które zapisały się wówczas do wspólnoty, było świadectwo życia krakowskiej pielęgniarki, Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Od dzieciństwa wyróżniała się ona pobożnością. Cicha, pokorna, poświęciła się pracy na oddziale skórno-wenerycznym, gdzie z heroicznym poświęceniem usługiwała zarażonym ludziom, najczęściej z marginesu społecznego, znieważającym Boga słowem i życiem. Było to dla bogobojnej Rozalii dodatkowym cierpieniem, które ofiarowała Jezusowi jako wynagrodzenie za grzechy.

Ksiądz proboszcz Wojciech Łazewski wyraził swoją aprobatę i zezwolił na utworzenie Parafialnej Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszym opiekunem duchowym wspólnoty był ksiądz prałat Bogdan Maksimowicz. Obecnie opiekę nad grupą sprawuje ks. Grzegorz Pigiel. Animatorem jest Anna Pawelska.

Członkowie wspólnoty podjęli modlitwę przed Najświętszym Sakramentem jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy nasze, naszych rodzin, parafii i tych, co jeszcze przepraszać nie potrafią, prosząc o Intronizację NSPJ w naszych sercach, rodzinach, Ojczyźnie i świecie oraz polecając Bogu wszystkie ważne i aktualne sprawy Kościoła i Narodu.

Obecnie grupa liczy dwadzieścia siedem osób. Członkowie Wspólnoty gromadzą się w każdy piątek na wieczornej Eucharystii, a następnie na adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, by wielbić Boga, składać Mu dziękczynienie oraz wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy swoje, rodzin, parafii i Ojczyzny. Wspólnota działa na rzecz Intronizacji Serca Jezusowego w Polsce, zgodnie ze słowami Zbawiciela skierowanymi do Rozalii: Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich, dlatego proś o przyspieszenie Mego panowania w duszach przez intronizację. Wspólnota modli się także o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celak. Patronalnym świętem Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa jest Uroczystość Chrystusa Króla.

Intronizacja NSPJ to akt wiary w prawdę objawioną o tym, kim Jezus jest i co uczynił dla naszego zbawienia. To radykalny wybór Miłości objawionej w sercu Bożego Syna. Jezus jest Królem Miłości. Akt Intronizacji Serca Pana Jezusa to wybór Jezusa jako Osoby, której miłość objawiła się w tajemnicy wcielenia, odkupienia i Kościoła. Intronizacja NSPJ w życiu tych, którzy dokonali tego aktu oznacza, że Jezus króluje będąc w centrum ich życia. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu (św. Augustyn).

To przez modlitwę Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przygotowywała parafię do intronizacji, to ona ofiarowywała swoje modlitwy, radości i cierpienia w tej intencji, to ona przygotowywała grupy społeczne i zawodowe do tej uroczystości, a po uroczystym przyjęciu Aktu kontynuuje modlitwy, aby każdy mógł wytrwać w swych dobrych postanowieniach. Nie dokonuje się intronizacji, jeśli nie ma Wspólnoty, by nie był to tylko jednorazowy akt, ale by to było stałe zakorzenienie w Bogu, co dokonuje się trwając we Wspólnocie, na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Dlatego też Wspólnota przy naszej parafii nie kończy rozpoczętego modlitewnego dzieła. Nadal będzie trwała w każdy piątek przed Najświętszym Sakramentem, w duchu adoracji i wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy. Zaprasza też wszystkich chętnych, którzy pragną wynagradzać Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, grup, parafii, społeczności, Polski przez cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu. Zaprasza wszystkich, którzy pragną odwzajemniać Jezusowi Jego miłość przez własne życie i życie w stanie łaski uświęcającej.

 

[w: Kazimierz, grudzień 2016/nr 12]

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry