Odnowa w Duchu Świętym

odnowa

W naszej parafii Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Winnica” powstała 30 marca 1993 r. na zakończenie parafialnych rekolekcji wielkopostnych. Obecnie liczy około 50 osób świeckich, przy czym wiele z nich to małżeństwa, są też osoby samotne starsze i młodsze. Zapraszamy na nasze spotkania, może przyjść do nas każdy kto chce wspólnie się modlić i uwielbiać Boga – nie trzeba się zapisywać. Spotkania te pomagają nam bliżej poznać Boga i doświadczyć Jego mocy. Raz w miesiącu mamy katechezy głoszone przez naszego kapłana. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Grzegorz Pigiel.

Nasza misja i cele
  • włączamy się w obsługę liturgiczną niedzielnej i wtorkowej Eucharystii
  • prowadzimy ewangelizację młodych poprzez kursy przedmałżeńskie oraz katechezy dla rodziców przygotowujących swoje dzieci do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego
  • otaczamy codzienną modlitwą wstawienniczą wszystkich kapłanów naszej parafii
  • włączamy się w prowadzenie rozważań różańcowych dla parafian w październiku i w każdą pierwszą sobotę miesiąca
  • bierzemy czynny udział w nabożeństwach pasyjnych, Triduum Paschalnym i czuwaniu przy Grobie Pańskim
  • podejmujemy modlitwę wstawienniczą za Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego
  • mamy w naszej grupie pogotowie modlitewne SOS, którym służymy wszystkim potrzebującym modlitwy wstawienniczej i otaczamy modlitwą powierzone nam intencje
  • w miarę potrzeb uczestniczymy w modlitwach w domu pogrzebowym prowadząc nieszpory żałobne i inne modlitwy za zmarłego w duchu paschalnym
  • podejmujemy ewangelizację poza parafią uczestnicząc w rekolekcjach organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Odnowa; najczęściej odbywają się one w naszym wspólnym domu rekolekcyjnym w Surażu. Są to rekolekcje podczas ferii, wakacji i weekendów, np.: REO, Uzdrowienie Wspomnień , Rekolekcje Eucharystyczne, Boże Drogi Zbawienia, Akceptacja siebie oraz Stała Formacja – pogłębianie podstawowych prawd wiary najważniejszą ewangelizacją jest jednak nasze świadectwo życia: w rodzinie, w szkole i w pracy.

odnowa_bl

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry