Ministranci

 

ministranciMinistranci to chyba najbardziej rozpoznawalna wspólnota parafialna, której członków można zobaczyć podczas niemalże każdej Mszy Świętej. Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego ministrare, które oznacza służyć, pomagać. Ministrantura to służba samemu Bogu, która wyraża się w każdej funkcji lub pełnionej posłudze w zgromadzeniu liturgicznym. W modlitwie odmawianej w zakrystii przede Mszą Świętą każdy ministrant wypowiada słowa: Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Jest to prośba i jednoczesne oddanie się Chrystusowi, na chwilę przed spotkaniem z Nim w Eucharystii, w którym to spotkaniu wezmę czynny udział i wszystko to, co będę robił, chcę świadomie czynić z miłości do Niego.

Przez cały okres służby, ministranci uczestniczą w formacji, która nie polega tylko na nauce prawidłowego wykonywania danych funkcji podczas Mszy Świętej, ale co najważniejsze ma na celu nieustanne kształtowanie i rozwijanie relacji z Panem Bogiem. W naszej parafii formacja ministrantów opiera się na comiesięcznych spotkaniach całej wspólnoty z moderatorem, które rozpoczynają się od wspólnej Eucharystii oraz cotygodniowych spotkaniach w grupach rówieśniczych pod przewodnictwem animatora. Zarówno na zebraniach z księdzem, jak również na spotkaniach grupowych poruszane są kwestie stricte organizacyjne oraz tematy służące formacji naszej duchowości.

W parafii św. Kazimierza Królewicza mamy obecnie ponad 70 ministrantów. Moderatorem jest ks. Kamil Przymierski. Nad prowadzeniem grup formacyjnych, począwszy od kandydatów do ministrantów czuwa grupa 10 animatorów. W ramach wspólnoty funkcjonują trzy asysty:

  • Asysta Biskupia - posługująca w niedziele o godz. 9:30, w piątki o godz. 18:00 oraz podczas wszystkich uroczystości, w tym tych z udziałem biskupa; członkami tej asysty są najstarsi ministranci i animatorzy - uczniowie szkół średnich oraz studenci,
  • Asysta Ślubna - posługująca w niedziele o godz. 11:00, w soboty o godz. 18:00 oraz podczas ceremonii ślubnych; skupia przede wszystkim młodzież z ostatnich klas szkół podstawowych,
  • Asysta Seniorów, którą tworzą dorośli mężczyźni w różnym wieku, służący podczas Mszy Świętych w niedziele o godz. 12:30.

Oprócz formacji podstawowej, czyli dyżurów na Mszy Świętej i spotkań formacyjnych, ministranci raz w tygodniu spotykają się na hali sportowej, gdzie grają w piłkę nożną. Co miesiąc organizowane są różnego rodzaju turnieje (piłkarzyki, ping-pong, bilard, szachy, FIFA, itp.) W okresie Adwentu oraz Wielkiego Postu odbywają się weekendowe rekolekcje wyjazdowe. Cyklicznie organizowane są wyjazdy integracyjne, gdzie ministranci mogą wspólnie spędzić czas wolny. Przedstawiciele wspólnoty ministranckiej zawsze biorą czynny udział w wydarzeniach organizowanych na szczeblu diecezjalnym (konkursy wiedzy liturgicznej, turnieje piłki nożnej, zjazdy Liturgicznej Służby Ołtarza). W roku formacyjnym 2021/2022 oraz 2022/2023 szczególnymi osiągnięciami były zajmowane rok po roku I oraz II miejsca naszych reprezentantów w odpowiednich kategoriach wiekowych w Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Liturgicznej oraz tytuł piłkarskich wicemistrzów Archidiecezji Białostockiej w kategorii „Lektor starszy” ligi ministranckiej.

Serdecznie zapraszamy chłopców od klasy III szkoły podstawowej do rozpoczęcia pięknej przygody z Panem Bogiem w ramach ministrantury. Spotkania kandydatów do ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00.

 


 

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry