Koła Żywego Różańca

 

rozaniecKoła Żywego Różańca, to w parafii Św. Kazimierza Królewicza najstarsza i najliczniejsza wspólnota modlitewna. Powstała z potrzeby serca, aby w modlitwie polecać Bogu sprawy Kościoła, Ojczyzny i parafii.

Przy naszej parafii istnieje 20 takich kół, w tym 1 męskie i 1 dziecięce. Każde koło liczy 20 członków. Poszczególni członkowie codziennie odmawiają jedną wyznaczoną tajemnicę różańca (Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu), a ponadto spotykają się na comiesięcznej Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz konferencji wygłaszanej przez kapłana.

Opiekunem KŻR jest ks. Wojciech Popławski.

Na szczególną uwagę zasługuje Koło Różańcowe Dzieci, którym opiekuje się ks. Andrzej Ratkiewicz. Tradycyjnie spotyka się ono na modlitwie różańcowej raz w miesiącu. Oprócz rozważań tajemnic, dzieci uczestniczą w pielgrzymkach do sanktuariów i miejsc kultu, a także chwalą Boga podczas wyjazdów integracyjnych.

Mając na uwadze skuteczność modlitwy różańcowej, wszystkich parafian zapraszamy do uczestnictwa w naszej wspólnocie. Chętni mogą się zgłaszać do zelatorki Kół Żywego Różańca, p. Jadwigi Kowalewskiej (tel. 85 653 58 45) oraz księży opiekunów: ks. Wojciecha Popławskiego oraz ks. Andrzeja Ratkiewicza.

 


F O T O B L O G

* * *

F O T O G A L E R I A


 

Koło Żywego Różańca Dzieci

Basia Zieniewicz – zelatorka
Faustyna Ciborowska – wicezelatorka
Julek Ciborowski
Agata Ciborowska
Hubert Gutowski
Julia Gutowska
Ewa Gutowska
Cezary Gutowski
Angelika Kawalko
Bożena Kawalko
Grzegorz Kawalko
Jaś Małyszko
Ela Małyszko
Jerzy Małyszko
Magdalena Słomczyńska
Małgorzata Słomczyńska
Marek Słomczyński
Anna Wyszyńska
Edyta Wyszyńska
Piotr Wyszyński
Teresa Zajko
Marysia Zdanowicz
Ania Zieniewicz
Andrzej Zieniewicz
Dorota Zieniewicz
Kasia Dec
Natalia Dec

Koło Różańcowe św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Bugiel Anna (zelatorka)
- tel. 85 6547534
Bugiel Augustyn
Iwanicka Janina
Kuklicz Lesław
Kuklicz Maria
Kurowska Katarzyna
Łukomska Urszula
Marcinak Elżbieta
Miszczuk Joanna
Olecka Krystyna
Ołów Ewa
Pisańska Helena
Sawoniuk Anna
Supernak Jolanta
Szulborska Teresa
Szydłowska Teresa
Tankiewicz Ewa
Tuchlińska Halina
Werpachowska Marianna
Włodarczyk Janina

Koło Różańcowe św. Izydora

Bukin Józefa (zelatorka)
Borkowska Władysława
Chmielewska Teresa
Cylwik Jadwiga
Dziekońska Elżbieta
Grochowska Celina
Kamińska Teresa
Krystoń Maria
Puchalska Romualda
Ryżewska Łucja
Siemieniuk Maria
Sosnowska Józefa
Stypułkowska Wanda
Szczesik Adela
Ściepko Danuta
Toczydłowska Jadwiga
Tuszyńska Halina
Zalewska Stanisława
Żulińska Eugenia

Koło Różańcowe Św. Anny

Ciborowska Mirosława (zelatorka)
- tel. 85 6543888
Apoń Genowefa
Brzozowska Zofia
Chojnowska Janina
Dzięgielewska Dominika
Hryszko Irena
Jakubowicz Ewa
Kamińska Janina
Klukowska Agata
Krajewska Zofia
Kubala Irena
Kulikowska Mieczysława
Małyszko Eugenia
Marcińczyk Łucja
Płońska Halina
Płońska Małgorzata
Pogorzelska Alina
Sipko Jadwiga
Szymańska Kamila
Tałałaj Irena
Urban Barbara

Koło Różańcowe św. Maksymiliana

Czaczkowska Mieczysława (zelatorka)
Horodeńska Bronisłąwa
Kuchbor Alina
Litwińska Mieczysława
Litwiński Eugeniusz
Łebowska Stanisława
Nalewajko Monika
Normantowicz Weronika
Pietruczuk Barbara
Radziszewska Stanisława
Rutkowska Anna
Solej Danuta
Śledzińska Irena

Koło Różańcowe św. Jadwigi

Kusznierewicz Klara (zelatorka)
- tel. 733853530
Bielska Irena
Borkowska Barbara
Cibor Jadwiga
Czyżewska Karolina
Dąbrowska Julia
Gil Jadwiga
Guzowska Alina
Łapicz Stanisława
Perkowska Teresa
Rogowska Anna
Sandura Irena
Truszkowska Alicja
Zalewska Leontyna
Zwitek Leontyna

Koło Różańcowe Św. Faustyny Kowalskiej

Dąbrowska Marianna (zelatorka)
Antoniuk Mirosława
Bezubik Zofia
Bujnarowska Krystyna
Bycul Regina
Danilczuk Anna
Dworzańczyk Maria
Dzieniszewska Franciszka
Jadkowska Teresa
Jaromińska Barbara
Kamińska Janina
Kamińska Zofia
Kosieradzka Regina
Lewanowska Zofia
Pietraszewska Józefa
Szaboniewicz Jadwiga
Wiśniewska Grażyna
Wiśniewska Henryka
Wróbel Zofia
Zajkowska Teresa

Koło Różańcowe WINNICA

Gaiński Tadeusz (zelator)
Bolek Barbara
Dobrowolska Halina
Dobrowolski Jerzy
Dyszkiewicz Jagoda
Dyszkiewicz Jerzy
Hajduk Lucyna
Kochanowska Jadwiga
Krysiewicz Janina
Krysiewicz Tadeusz
Lemańska Leokadia
Lesiak Benita
Lesiak Sylwester
Michalczuk Ala
Mocarska Elżbieta
Olędzka Barbara
Pawluszewicz Czesława
Piech Barbara
Pińczuk Elżbieta
Staniewicz Barbara
Wilińska Krystyna
Żochowska Agnieszka

Koło Różańcowe Matki Bożej Pocieszenia

Guzowska Alicja (zelatorka)
- tel. 85 6544260
Adamczuk Janina
Bochenko Teresa
Borysiewicz Danuta
Dojlida Małgorzata
Grabowska Janina
Jasińska Irena
Kowejsza Barbara
Kowejsza Genowefa
Krawczuk Anna
Kulikowska Halina
Masłowska Elżbieta
Masłowska Halina
Modzelewska Genowefa
Nowik Zofia
Onopa Aniela
Piekarska Irena
Sawoniewska Teresa
Stachurska Bernarda
Winnicka Leokadia
Wróblewska Halina

Koło Różańcowe św. Jana Chrzciciela

Kowalewska Jadwiga (zelatorka)
- tel. 85 6535845
Jadczuk Marianna (zastępca)
Białomyza Zofia
Biruk Jadwiga
Bobińska Halina
Bobrowska Krystyna
Chodorska Danuta
Gołaszewska Alina
Grabowska Leokadia
Hyżyk Halina
Iwaszczuk Jadwiga
Karpiuk Wiesława
Laskowska Irena
Niemotko Mirosława
Nikiciuk Marianna
Olszewska Ewa
Olszewska Marianna
Oźlańska Anna
Pankiewicz Celina
Sadanowicz Krystyna
Serafin Zofia
Skreczko Helena
Wojtylewicz Helena
Żukowska Leokadia

Koło Żywego Różańca św. Joanny Beretty Mola

Hryszko Marta (zelatorka)
- tel. 603363773
Aniśko Alicja
Borkowska Beata
Borysiewicz Dorota
Ciborowska Agata
Falkowska Iwona
Gawełko Izabela
Gierałtowska Małgorzata
Hryszko Justyna
Hryszko Urszula
Kiluk Małgorzata
Konon Beata
Różańska Aniela
Sawicka Bożena
Stulgis Marta
Suhak Katarzyna
Szubzda Dorota
Urban Małgorzata
Węgierska Elżbieta
Wyszyńska Edyta

Koło Różańcowe Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Kulesza Danuta (zelatorka)
- tel. 506674932
Bogdańska Krystyna
Czech Alina
Grzegorczyk Teresa
Jabłońska Stanisława
Klimowicz Jadwiga
Koplińska Barbara
Lewkowicz Irena
Malko Danuta
Marecka Daniela
Miluska Małgorzata
Miszczerewicz Leokadia
Panasko Krystyna
Prokopczyk Lucyna
Szaciłowska Janina
Szulc Zofia
Wlaźlak Teresa
Zadykowicz Jadwiga
Zapolnik Helena
Znorkowska Alina

Koło Różańcowe św. Józefa

Karpacz Teresa (zelatorka)
- tel. 605600110
Arciszewska Krystyna
Dąbrowska Mirosława
Dyszewska Teresa
Górniak Teresa
Jurczak Janina
Kondraciuk Irena
Kowalewska Danuta
Mozolewska Teresa
Nowik Beata
Pasikowska Teresa
Pawełko Barbara
Pawełko Irena
Romanowska Helena
Rybińska Sabina
Szot Regina
Wojciula Jadwiga

Koło Różańcowe Mężczyzn

Ks. Wołosewicz Zenon (opiekun)

Pogorzelski Tadeusz (zelator)
Brzozowski Marian
Ciborowski Jan
Czeladko Witold
Hryszko Roman
Hryszko Ryszard
Klukowski Jerzy
Kruszewski Kazimierz
Kubala Antoni
Kucejko Henryk
Kulikowski Zenon
Nartowicz Zenon
Płoński Józef
Romanowski Jan
Saudura Daniel
Sienkiewicz Kazimierz
Sipko Jan
Sokólski Tadeusz
Szubzda Krzysztof
Zdunko Marian
Zembrowski Bronisław

Koło Różańcowe Św. Kazimierza Królewicza

Storonowicz Zofia (zelatorka)
- tel. 519594505
Bezubik Jadwiga
Ciruk Krystyna
Czubaszek Czesława
Dąbrowska Łucja
Dudzińska Irena
Gryko Zinaida
Halicka Helena
Karczewska Jadwiga
Milewska Irena
Piętkowska Barbara
Prus Henryka
Rudzewicz Anna
Sadowska Irena
Sadowska Walentyna
Sawicka Felicja
Sławicka Alina
Sosnowska Eugenia
Storonowicz Elżbieta
Storonowicz Ewa Bożena

Koło Różańcowe Matki Bożej Fatimskiej

Werbel Danuta (zelatorka)
- tel. 85 6531841
Babul Joanna
Czech Teresa
Dąbrowska Janina
Dądziło Leokadia
Dubko Helena
Dzięgielewska Bożena
Ejsmont Marianna
Gontar Bronisława
Grochowska Jadwiga
Gryncewicz Halina
Harasimczuk Barbara
Jedlińska Eugenia
Jeske Stanisława
Kendyś Łucja
Kłopotowska Teresa
Kruszyniewicz Maria
Kulesza Regina
Makarska Małgorzata
Malibo Halina
Marczuk Celina
Obuchowska Walentyna
Pietrzycka Danuta
Przekop Urszula
Putkowska Wanda
Szulska Danuta
Wróblewska Łucja
Zaleska Anna
Żarniewska Irena

Koło Różańcowe św. Anny

Werpachowska Bożena (zelatorka)
- te. 85 6542475
Dworzańska Bronisława
Garbowska Wiktoria
Horczak Czesława
Jaszczołt Felicja
Lewasz Irena
Łapińska Janina
Perkowska Aniela
Płońska Wacława
Ruszczyk Jadwiga
Sawoniewska Jadwiga (zastępca)
Sokołowska Romualda
Suchowolec Maria
Szabłowska Helena
Szarkowska Jadwiga
Waszkiewicz Krystyna
Wendołowicz Leokadia

Koło Różańcowe św. Jacka

Wiszowata Danuta (zelatorka)
- tel. 85 6544026, kom. 668 518 580
Beszterda Teresa
Głowicka Beata
Godlewska Zofia
Huryń Krystyna
Kwiatkowska Barbara
Kruk Teresa
Łochnicka Danuta
Mariańska Elżbieta
Markowska Genowefa
Markowska Maria
Mojsak Irena
Niewiarowska Czesława
Nowik Halina
Olechno Bożena
Szestowicka Alicja
Świsłocka Helena
Trzasko Halina
Zawada Jadwiga
Zawada Mieczysław
Zgiet Halina
Zgiet Zygmunt

Koło Różańcowe bł.Bolesławy Lament

Żamojtuk Marianna (zelatorka)
Bara Małgorzata
Baranowska Danuta
Boćkowska Barbara
Boćkowski Janusz
Gryko Danuta
Kulesza Ewa
Łukaszewicz Krystyna
Marciniuk Grażyna
Piętka Bożena
Pogorzelska Ewa
Połuszańczyk Małgorzata
Skowera Teresa
Sołowiej Helena
Staworko Grażyna
Szoka Bożena
Truszkowski Józef
Wasiluk Janina
Zaniewska Krystyna
Zembko Krystyna

Koło Różańcowe Matki Bożej Licheńskiej

Żamojtuk Marianna (zelatorka)
Ciechanowska Małgorzata
Dubowska Alicja
Fiedorow Anna
Grzyb Anna
Iwanowicz Teresa
Jankiewicz Ewa
Kasjanowicz Bożena
Kulisiewicz Krystyna
Lejczyk Jadwiga
Leszczyńska Maria
Malinowska Teresa
Mariańska Maria
Nieciecka Anna
Sacharczuk Bożena
Sieńko Zofia
Szermińska Krystyna
Tomkiel Dorota
Waszkiewicz Barbara
Wojtas Teresa

Aktualizacja: 18 grudnia 2016

Ogłoszenia Galeria YouTube Twitter Kanał wiadomości Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry