Eucharystyczny Ruch Młodych

logo

Eucharystyczny Ruch Młodych gromadzi dzieci i młodzież, które chcieliby poprzez wspólne spotkania, rozmowy, zabawy, a szczególnie poprzez kult Jezusa w Eucharystii poznawać i coraz bardziej zaprzyjaźniać się z Bogiem. Członkowie ERM-u biorą czynny udział w procesjach eucharystycznych, śpiewają w scholi dziecięcej, uczęszczają na nabożeństwa liturgiczne, spotykają się w soboty o godz. 10:30. Opiekuje się nimi ks. Krzysztof Chajter.
Wszystkie dzieci zapraszamy na spotkania w każdą sobotę o 10:30, salki parafialne wejście od ul. Leszczynowej.

 


 

Kim jesteśmy

- Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
- Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią.
- Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.
- Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.
- Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.
- Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
- Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

jaselka
Jasełka 2021

 


 

jaselka
Jasełka 2015

 


 

jaselka
Jasełka 2014

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry