Ceremoniarz

 

lektorzy

Kto to jest ceremoniarz?

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane), czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa, jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje. Dlatego bardzo ważne w posłudze ceremoniarza jest to, aby należycie przygotowywał i prowadził ceremonie Mszy św. w sposób zgodny z dokumentami, przepisami i zaleceniami Kościoła. Toteż nie wolno nikomu, kto bierze udział w liturgii, sprawować ceremonii samowolnie, według własnego uznania. Są one ściśle określone przepisami i zwyczajami.

Kościół od początku swojego istnienia dbał o to, by liturgia – szczyt i źródło jego życia – była sprawowana w należytym porządku i pobożnie. Ofiara Mszy św. jest cudem nad cudami. Tu przychodzi do nas Trójca Przenajświętsza, tu jest realny Jezus Chrystus w obecności aniołów i świętych, tu dokonuje się coś niezwykłego: chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Pańską. Msza uobecnia całe życie, cierpienia, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego właśnie ceremonie Mszy muszą odznaczać się pełnią uwielbienia, szacunku i adoracji Boga. Zawarte w liturgii – język, słowa, gesty, śpiew, modlitwy – muszą być odpowiednie do Majestatu Bożego, podobnie nasze zachowanie w czasie Eucharystii. Dlatego też Kościół przywiązuje tak dużą wagę do tego, by obok prowadzącego Eucharystię celebransa-kapłana swoje funkcje jak najlepiej wypełniali pomagający mu ceremoniarze.

 


 

KURS CEREMONIARZA

16 czerwca 2019

W dniu 16 czerwca 2019 roku w kościele Świętej Anny w Białymstoku podczas Eucharystii o godzinie 12:00 Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki pobłogosławił 35 nowych Ceremoniarzy Archidiecezji Białostockiej w tym 9 z naszej parafii Świętego Kazimierza Królewicza.

picasa Galeria zdjęć

[GM]


 

12 czerwca 2019

Dnia 12 czerwca 2019 roku w Białostockiej Katedrze kandydaci na ceremoniarzy spotkali się w prezbiterium gdzie Ksiądz Łukasz Żuk wprowadził nas w tajniki służby w Katedrze podczas mszy z obecnością Biskupa.
Następnie z Księdzem Rafałem Więcko przenieśliśmy się do kościoła Świętej Anny w Białymstoku gdzie odbyła się próba generalna przed niedzielną uroczystością.
W niedzielę 16 czerwca podczas Eucharystii o godzinie 12:00 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki pobłogosławi nowych Ceremoniarzy Archidiecezji Białostockiej.

picasa Galeria zdjęć

[GM]


 

11 maja 2019

W minioną sobotę 11 maja odbyło się kolejne (ostatnie) spotkanie w ramach Diecezjalnego Kursu Ceremoniarza 2018/2019. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w parafii Bł. Bolesławy Lament. Po Eucharystii przenieśliśmy się do Zespołu Szkół Mechanicznych przy ulicy Wierzbowej gdzie czekało na nas wiele atrakcji. Następnie wysłuchaliśmy bardzo ciekawej konferencji którą wygłosił ks. Tomasz Mnich. Temat: Postawy i gesty w liturgii, pośpiech w liturgii. Zakończenie kursu i ustanowienie nowych ceremoniarzy w naszej Archidiecezji nastąpi 16 czerwca br. o godzinie 12.00 w kościele parafialnym Świętej Anny w Białymstoku.

picasa Galeria zdjęć       *       Tekst konferencji:

[GM]


 

9 marca 2019

Temat: Odpowiednie przygotowanie naczyń oraz szat liturgicznych, nabożeństw (majowe, różańcowe, wystawienie Najświętszego Sakramentu). Wykład wygłosił ks. mgr lic. Wojciech Demianiuk z Parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku.

picasa Galeria zdjęć

[GM]


 

9 lutego 2019

W dniu dzisiejszym odbyło się siódme spotkanie w ramach KURSU CEREMONIARZA W ARCHIDECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ.

Temat dzisiejszego wykładu to: Liturgia z udziałem biskupa a różnice w celebracji (pontyfikał: święcenia, posługi, bierzmowanie, wizytacja w parafii, objęcie parafii). Temat przyszłym ceremoniarzom przedstawił Alumn V roku AWSD w Białymstoku - Paweł Żukiewicz.

picasa Galeria zdjęć

[GM]


 

12 stycznia 2019

W dniu 12 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach DIECEZJALNEGO KURSU CEREMONIARZA. Następne spotkania kursu będą się również odbywały w CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONFERENCYJNYM ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ przy ulicy Kościelnej 1A. Nad prawidłowym przebiegiem kursu czuwał Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej ks. mgr lic. Rafał Więcko. Dzisiejszy wykład wygłosił kapelan Jego Świątobliwości, wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Ceremoniarz Archidiecezjalny, ks. dr Tomasz Powichrowski.

PLAN KURSU CEREMONIARZA W ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

  • Rola i funkcje ceremoniarza w celebracjach w roku liturgicznym: Adwent – Boże Narodzenie – Okres zwykły.
  • Rola i funkcje ceremoniarza w celebracjach w roku liturgicznym: Wielki Post – Okres wielkanocny.
  • Współpraca wszystkich zespołów liturgicznych i przygotowanie całości liturgii.
  • Zadania ceremoniarza w czasie celebracji oraz przygotowanie miejsca celebracji.
  • Odpowiednie przygotowanie naczyń oraz szat liturgicznych, nabożeństw (majowe, różańcowe, wystawienie Najświętszego Sakramentu).
  • Modlitwa w zakrystii i ustanowienie procesji podczas liturgii (procesja: wejścia, z darami, komunii, wyjścia, z Najświętszym Sakramentem, pogrzeb).
  • Liturgia z udziałem biskupa a różnice w celebracji (pontyfikał: święcenia, posługi, bierzmowanie, wizytacja w parafii, objęcie parafii).
  • Celebracja – poznanie przestrzeni liturgicznej w kościele parafialnym i katedrze.
  • Dzień skupienia.

Do zobaczenia na kolejnych wykładach.

picasa Galeria zdjęć

[GM]


 

8 grudnia 2018

W parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, dnia 8 grudnia 2018 roku, odbyło się kolejne spotkanie w ramach Archidiecezjalnego Kursu Ceremoniarza. W kursie uczestniczy trzydziestu kilku ministrantów oraz ministrantów seniorów z całej Archidiecezji. Nad prawidłowym przebiegiem kursu czuwa Ks. Rafał Więcko - Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej. Dotychczasowe wykłady prowadzili wykładowcy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku: ks. dr Tomasz Powichrowski - Ceremoniarz Archidiecezjalny, ks. dr Łukasz Żuk i ks. mgr lic. Wojciech Demianiuk. Kurs odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca (osiem spotkań). Na zakończenie kursu będziemy przeżywali Dzień Skupienia.

picasa Galeria zdjęć

[oprac. Grzegorz Milewski]


 

 

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry