Caritas

 

caritasDziałalność Kościoła opiera się na trzech filarach: na przepowiadaniu, na sprawowaniu sakramentów i na posłudze charytatywnej. Od ponad stu lat w Kościele na całym świecie dzieła miłosierdzia świadczy Caritas. Pracę na całym świecie koordynuje Caritas Internationalis, w Europie – Caritas Europa, w Polsce – Caritas Polska.

Na poziomie diecezjalnym prace koordynuje Caritas danej diecezji, u nas Caritas Archidiecezji Białostockiej, na płaszczyźnie parafialnej – Parafialny Zespół Caritas i inne struktury. Patronalnym świętem Caritas jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, czyli Druga Niedziela Wielkanocna.

Od 17 lat funkcjonuje w naszej parafii Parafialny Zespół Caritas, od niedawna Młodzieżowy Zespół Caritas. Osoby mające problemy ze sprawnością fizyczną mogą wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny z Caritas Archidiecezji Białostockiej. Osoby pragnące zaangażować się w wolontariat na terenie parafii zapraszamy na spotkania wolontariuszy.

Parafialny Zespół Caritas

Zespół parafialny przy kościele Św. Kazimierza powstał 17 lat temu. Pracuje w nim obecnie około 15 osób. Jego zadaniem jest pomoc ubogim rodzinom naszej parafii. Opiekunem zespołu jest ks. Michał Kalinin.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (poza miesiącami letnimi) zbieramy pieniądze do puszek na pomoc najuboższym. W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy sprzedajemy świece Caritas. Dochód ze sprzedaży przekazujemy do Caritas Archidiecezji (ok. 70 %), pozostała kwota pozostaje do naszej dyspozycji. W tym również okresie prowadzimy zbiórkę żywności wśród naszych parafian.

Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z którym ustalamy listy najbardziej potrzebujących rodzin, które objęte są pomocą w ramach programu PEAD i otrzymują żywność. Z zebranej i zakupionej żywności paczki świąteczne otrzymuje dwa razy w roku 95-100 rodzin (na Boże Narodzenie i Wielkanoc).

Współpracujemy też ze szkolnymi pedagogami ze Szkoły Podstawowej nr 37 i 47 oraz z Publicznego Gimnazjum nr 9 i 15, którzy pomagają nam ustalić, jakie dzieci potrzebują wsparcia. Ze zbiórek niedzielnych opłacamy obiady tym dzieciom. Częściowo też finansujemy kolonie letnie dla ponad 20 uczniów, organizowanych przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

W punkcie przy parafii wydajemy też odzież i obuwie przynoszone przez parafian osobom mającym problemy materialne.

oprac. Maria Bednarz

Jeśli Pan / Pani chce zostać wolontariuszem i spędzic pożytecznie wolny czas, przydając się innym, zapraszamy do naszego zespołu. Nowi wolontariusze są mile widziani.

Dyżury pełnimy w każdy czwartek w godz. 16:00-18:00.

Młodzieżowy Wolontariat Caritas

Nową inicjatywą w parafii jest Młodzieżowy Zespół Caritas. Należy do niego kilkanaście osób: uczniowie gimnazjum, szkoły średniej i studenci. Realizują oni takie zadania jak: pomoc w projekcie „Być Razem” w dawnym hotelu „Iga”, pomoc w świetlicach socjoterapeutycznych, zbiórka żywności, zbiórce przy kościele na cele charytatywne.

Członkowie zespołu brali udział w wyjazdach formacyjno-edulacyjnych, których celem było zapoznanie się z konkretną dziedziną pracy charytatywnej, najczęściej jest to wizyta w placówce świadczącej pomoc. Zespół złożył wizytę w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bobrówce oraz w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie, w Caritas Litwa w Kownie. Latem 2012 roku nasi wolontariusze przebywali w Domu Pomocy Społecznej w Gródku na Podolu (Ukraina), wykonując różne prace i rozmawiając z podopiecznymi domu.

oprac. ks. Wojciech Łazewski

Zapraszamy chętnych do podzielenia się swoim czasem!
Prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

caritasPrzy parafii św. Kazimierza Królewicza powstała też Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Wypożyczalnia dysponuje 25 wysokiej jakości łóżkami rehabilitacyjnymi oraz podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym.

Pragnąc wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, należy kontaktować się z Caritas Archidiecezji Białostockiej, tel. 85 740 42 22.

 


 

Projekt „Być razem”
Integracja mieszkańców dawnego hotelu "Iga"

Projekt jest przedsięwzięciem Caritas Archidiecezji Białostockiej przy wsparciu parafii Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Celem tego projektu jest wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałych w budynku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40/48, ich aktywizacja oraz integracja ze środowiskiem, szczególnie ze społecznością osiedla Dziesięciny. Cel ten jest realizowany przez terapię, profilaktykę, rozwój komunikacji interpersonalnej i integrację społeczną.

Rodziny zamieszkujące ten budynek znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Borykają się z wieloma problemami, takimi jak: trudności w znalezieniu pracy, nałogi lub niezaradność życiowa. Niekorzystne warunki wychowawcze zwiększają zagrożenie zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi, np. takich jak: sięganie po środki psychoaktywne, przemoc itp. W ramach projektu działają: świetlica „Stokrotka”, klub „Dobry Czas”, warsztaty aktywizacyjne, poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe.

Świetlica „Stokrotka”

W zajęciach świetlicy środowiskowej ,,Stokrotka” biorą udział dzieci z osiedla, co zwiększa szanse na integrację oraz wzajemne modelowanie zachowań pod kierunkiem wychowawcy. Dorośli mogą korzystać z porad doradcy zawodowego i porad prawnych. Udzielamy wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Organizujemy warsztaty aktywizujące (kulinarne, rękodzieła, ogrodnicze, krawieckie). Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą korzystać z grupowych i indywidualnych porad psychologa.

Klub „Dobry Czas”

W klubie "Dobry Czas" mieszkańcy mogą spędzać swój wolny czas. Mieszkania w tym budynku mają przeważnie niewielką powierzchnię, stąd ważne jest udostępnienie mieszkańcom większej przestrzeni mającej charakter domowy. W klubie do dyspozycji są: telewizor, odtwarzacz DVD, biblioteka, gry, komputer, możliwość wypicia przy stoliku kawy i herbaty. Klub „Dobry Czas” jest ponadto wykorzystywany na przeróżne prelekcje, wykłady i warsztaty: zorganizowano w nim pokazy gadów, wieczór andrzejkowy, pantomimę, wieczornicę z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, wieczerzę wigilijną i inne.

Elżbieta Węgierska

Na te wydarzenia i spotkania zapraszamy również wszystkich mieszkańców parafii.

Stowarzyszenie „Otwarty Dom”

Na terenie parafii ma swoją siedzibę Stowarzyszenie „Otwarty Dom”, którego prezesem jest pani mgr Irena Stankiewicz, wieloletnia nauczycielka języka polskiego w III LO w Białymstoku. Stowarzyszenie to zajmuje się pomocą polskim dzieciom na Wschodzie.

Na święta Bożego Narodzenia oraz w okresie wakacyjnym zapraszane są polskie dzieci z domów dziecka na Litwie. Dzieci te przebywają w rodzinach z Białegostoku i okolic. Stowarzyszenie współpracuje z Caritas Archidiecezji Białostockiej, zwłaszcza w zakresie organizowania kolonii letnich dla dzieci z Litwy.

Stowarzyszenie podjęło cały szereg cennych inicjatyw w parafii Powiewiórka na Litwie. W kościele parafialnym pw. św. Kazimierza Królewicza w Powiewiórce został ochrzczony Józef Klemens Piłsudski, urodzony w pobliskim Zułowie. Z inicjatywy stowarzyszenia obie parafie pod wezwaniem św. Kazimierza: w Powiewiórce i w Białymstoku rozpoczęły współpracę.

oprac. Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Rodziny zainteresowane przyjęciem dzieci do swoich domów lub współpracą ze stowarzyszeniem zapraszamy do kontaktu:

tel. 85 662-13-54   e-mail: otwartydom@csk.pl

 


 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

 

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry