Akcja Katolicka

 

akcjaAkcja Katolicka jest urzędem Kościoła, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na areopagach świata, do przenikania z wartościami ewangelicznymi do życia społecznego, zajmowania stanowiska zgodnego z nauczaniem Kościoła w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Patronami Akcji Katolickiej w Polsce są św. Wojciech oraz bł. Stanisław Kostka Starowieyski, natomiast hymnem jest pieśń „My chcemy Boga, Panno Święta”.

MENU, czyli co członkowie Akcji Katolickiej powinni

W swoich założeniach Akcja Katolicka powinna podejmować pracę formacyjną, której celem jest kształtowanie dojrzałej wiary. Winna angażować się w sprawy Kościoła, zajmując znaczące miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura), oczywiście na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działania powinna urzeczywistniać wartości chrześcijańskie w społeczeństwie.
Członkowie Akcji Katolickiej powinni być najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się pojawiają.
Ważne jest, aby Akcja Katolicka tworzyła porozumienie i wspólne działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń, bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości. Dlatego wskazane jest, aby do Akcji Katolickiej należeli przedstawiciele różnych wspólnot czy grup społecznych. I tak dzieje w naszej Parafialnej Akcji Katolickiej. W swoim gronie skupia przedstawicieli m.in. Przyjaciół Oblubieńca, Białej Procesji, ministrantów, rodziców dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych, nauczycieli. Jest nas ok. 20 osób, a naszym opiekunem jest ks. Marek Kowalczuk.
Szczegółową działalność Akcji Katolickiej naszej parafii można przedstawić w formie jadłospisu.

Śniadanie

akcjaŚniadanie, to podobno najważniejszy posiłek całego dnia. Powinien być sycący i spożyty jak najszybciej po przebudzeniu. Akcja Katolicka została reaktywowana w naszej parafii pod koniec I kwartału 2015 r. Spotkania robocze odbywają się dosyć często, a to ze względu na różnorodność podejmowanych działań, których koordynacja wymaga wspólnych dyskusji i przemyśleń. Jednocześnie raz w miesiącu mają miejsce spotkania formacyjne, obowiązkowo rozpoczynające się Mszą Świętą, gdyż wiemy, że nawet najlepsze pomysły i chęci nie mają szans na realizację bez udziału Pana Boga. A dzięki Jego opiece i błogosławieństwu udało nam się na progu naszej działalności, czyli do ubiegłorocznych wakacji zorganizować I Parafialny Festyn Charytatywny „Kochaj Boga, szanuj drugiego człowieka, walcz o rodzinę”. Festyn miał na celu m.in. zintegrowanie wspólnoty parafialnej, promocję wartości prorodzinnych i religijnych. Jednakże u podstaw organizacji festynu leżała caritas, czyli chęć pomocy Sewerynowi Radziszewskiemu, ministrantowi z naszej parafii, który w 2014 r. uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi samochodowemu.

Obiad

akcjaŚniadanie, jak to śniadanie, dodało nam nowych sił do pracy. A mimo że czas leci bardzo szybko, energii nam nie ubywa, a wręcz przeciwnie. Po wakacjach, kolejny rok formacyjny rozpoczęliśmy na pełnych obrotach. Mieszaliśmy, próbowaliśmy, smakowaliśmy i przy pomocy Boga podaliśmy kilkudaniowy obiad, składający się z różnorodnych smaków.
Msza Święta to żywa obecność Chrystusa pośród nas. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa. Dlatego, aby przybliżyć parafianom istotę Mszy Świętej rozprowadziliśmy w liczbie 1000 szt. broszurę „Tajemnica Mszy Św. według Cataliny Rivas”, ukazującej prawdziwe doznania, jakie miała ta współczesna boliwijska mistyczka podczas Eucharystii. Od listopada 2015 r. wydajemy miesięcznik parafialny „Kazimierz”, którego ósmy numer trzymacie w swoich rękach. Miesięcznik wydawany jest w nakładzie ok. 500 szt.
Jak zostało wspomniane wcześniej, Akcja Katolicka ma integrować ze sobą wspólnoty działające przy parafii. Doskonałą ku temu okazją było styczniowe bożonarodzeniowe spotkanie wspólnot zorganizowane w Publicznym Gimnazjum nr 15, w którym wzięło udział ponad 300 osób. W tym miejscu warto podkreślić bardzo dobrą współpracę naszej parafii, a szczególnie Akcji Katolickiej, z gimnazjum. Dyrekcja i pracownicy szkoły zawsze służą swoją pomocą i z otwartością uczestniczą w wydarzeniach proponowanych przez Akcję.
Mamy Rok Miłosierdzia, który przypomina nam o największym z przymiotów Boga, a mianowicie o miłosierdziu. Namacalnie z Bożego Miłosierdzia możemy korzystać w sakramencie pokuty. My również w tym wyjątkowym okresie postanowiliśmy o tym przypomnieć. Broszura „Sakrament pojednania - pocałunek Jezusa”, rozprowadzona w liczbie 800 szt., która opisywała sakrament spowiedzi według wizji i doznań, wspomnianej już boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas, była okazją do przypomnienia nam wszystkim o tym wielkim darze, jakim jest miłosierdzie Boże.
Wolontariat parafialny Światowych Dni Młodzieży to kolejne działanie, którym zajmuje się Parafialna Akcja Katolicka. Podczas pełnionych od października dyżurów prowadziliśmy zapisy rodzin chętnych do przyjęcia młodzieży, która przybędzie do naszej parafii w ramach Diecezjalnych Dni Młodzieży. Młodzież z Litwy, Rosji i Białorusi przyjeżdża do nas 20 lipca. Prowadziliśmy również zapisy osób z naszej parafii chętnych na wyjazd do Krakowa na centralne obchody Światowych Dni Młodzieży i spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Liczymy i prosimy o modlitwę, pomoc i wsparcie duchowe przy organizacji tego wyjątkowego wydarzenia.
Pozytywny odbiór ubiegłorocznego festynu parafialnego zaowocował w tym roku Festiwalem Ewangelizacyjnym, podczas którego zbieraliśmy środki na rehabilitację Bartka Mocarskiego i Michała Hapunowicza. Dziękujemy wszystkim parafianom za udział i hojność płynącą z serca. Niech Bóg otacza was wszystkich swoją opieką i wsparciem.

Deser

Po sutym obiedzie, budzi się w nas jeszcze chęć na słodkie „małe co nieco”. Tak, deser musi być nieprzyzwoicie słodki. Dlatego w ramach deseru Bóg pragnie zaserwować coś dla kochających i zakochanych. 23 czerwca zaprosiliśmy małżeństwa z naszej parafii na Mszę Świętą, prosząc Boga o rozwój i umocnienie wzajemnej miłości.

Kolacja

Gdy mówimy o kolacji, budzą się w nas wspomnienia i doznania związane z wcześniej skonsumowanymi posiłkami. Nasze kubki smakowe zostały rozbudzone i chcemy więcej, dużo więcej. Kolacja to ostatni posiłek dnia, kolacją kończy się dzień pełen radości i doznań. A my jeszcze nie zamierzamy kończyć, dopiero się rozkręcamy i nabieramy wiatru w żagle. Przed nami jeszcze tyle do poznania i zrealizowania, tyle dzieł, które można w imię Boga i dla Boga stworzyć. Jeszcze wiele śniadań, obiadów i deserów do zaserwowania. Tak więc, o kolacji jeszcze nie myślimy i każdego dnia prosimy Boga o Jego błogosławieństwo. Bo nic dla Niego bez Niego.

Monika Kościuszko-Czarniecka
w: Kazimierz czerwiec/lipiec/2016/nr 8

 

ak

Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry