Tydzień Biblijny

photo

„Miłując Pismo Święte, miłujemy Chrystusa” – podkreśla ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i inicjator Tygodnia Biblijnego, zachęcając do czytania Pisma Świętego i refleksji nad Biblią. Początek Tygodnia Biblijnego przypada dwa tygodnie po Wielkanocy, w Niedzielę Biblijną, podczas której odbywa się Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Hasło tegorocznego Tygodnia Biblijnego: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”, jak i myśl przewodnia Narodowego Czytania Pisma Świętego: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”, nawiązują do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła”. Celem inicjatywy – jak wyjaśnia ks. prof. Witczyk, jest „apostolat biblijny, rozumiany jako animacja biblijna całego duszpasterstwa i życia chrześcijańskiego każdego z wierzących”. (…)

W czasie Tygodnia Biblijnego odbywają się liczne inicjatywy ogólnopolskie i diecezjalne, jak sympozja, rekolekcje czy modlitewne spotkania członków diecezjalnego „Dzieła Biblijnego”. Wiele parafii przygotowuje też tzw. „Drogę Światła”. (…)

Jak zauważa ks. prof. Witczyk, coraz więcej wiernych Kościoła katolickiego nie tylko czyta Pismo Święte, ale też stara się „myśleć biblijnie”, czyli kategoriami objawionymi w Ewangeliach, w Psalmach czy też w pismach mądrościowych.

BP KEP

Warto zobaczyć

Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry