Poświęcenie kaplicy dziennej adoracji

4 marca 2024 | fot. Jerzy Piotr Rojecki; ArchiBial.pl - Teresa Margańska


Po Mszy świętej, ku czci Patrona Metropolii Białostockiej - św. Kazimierza, abp Józef Guzdek poświęcił nowo powstałą kaplicę dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, dedykowaną bł. Męczennikom z Berezwecza: Władysławowi Maćkowiakowi, Stanisławowi Pyrtkowi i Mieczysławowi Bohatkiewiczowi, wyniesionymi do chwały ołtarzy przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r.