Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, Patrona Metropolii Białostockiej

4 marca 2024 | fot. Jerzy Piotr Rojecki