W rocznicę powstania styczniowego

4 lutego 2024 | fot. Jerzy Piotr Rojecki


Spotkanie poświęcone powstaniu styczniowemu, którego kolejną rocznicę obchodzimy, przygotowane przez ks. Bogdana Twarowskiego, proboszcza Brzozowej oraz Tomasza Paca z grupy rekonstrukcyjnej. W programie pieśni powstańcze i fragmenty manifestów powstańczych. Jest to jednocześnie prezent ks. Proboszczowi, którego przodkowie brali udział w tym powstaniu, w jego 75-tą rocznicę urodzin.