Kaplica dziennej adoracji

1 października 2023 | fot. Facebook


Otwarta w dni powszednie po Mszy św. o godz. 06:30. Adoracja kończy się Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00.
W niedziele otwieramy kaplicę po Mszy św. o godz. 07:00 i jest ona otwarta do godz. 21:00.
W środy kaplica jest otwierana o godz. 09:00.