Złoty Jubileusz Kapłaństwa

10 czerwca 2023 | fot. Jerzy Piotr Rojecki