Ave Maria

25 marca 2023 | fot. Urszula Kropiewnicka


„Ave Maria” w opracowaniach różnych kompozytorów

Wykonawcy:

Monika Sasinowska - sopran
Agata Gabryjel - fortepian

Prowadzenie koncertu - Urszula Kropiewnicka, dziennikarka