Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

14 kwietnia 2022 | fot. Jerzy Piotr Rojecki