Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

10 kwietnia 2022 | fot. Jerzy Piotr Rojecki