Uroczystość św. Kazimierza Królewicza

4 marca 2022 | fot. Jerzy Piotr Rojecki