Wielki Piątek

2 kwietnia 2021 | fot. Jerzy Piotr Rojecki