Uroczystość św. Kazimierza Królewicza

4 marca 2021 | fot. Jerzy Piotr Rojecki