Uroczystość św. Kazimierza

4 marca 2020 | fot. Tomasz Suhak