Pasterka w dolnym kościele

25–12–2019 | fot. Tomasz Suhak