Nowi Ceremoniarze Archidiecezji Białostockiej

16–06–2019