W 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki

12–05–2019