Msza św. w 38 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

02–09–2018