Grodzieńskie Słowiki

slowiki Koncert zespołu Grodzieńskie Słowiki z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości „Wszyscy witamy Niepodległość i 11 listopada” pod kierownictwem Alicji Binert

27 sierpnia 2018, godz. 19:00
wstęp wolnyParafia św. Kazimierza Królewicza
w Białymstoku, kościół dolny
ul. św. Kazimierza 2

W programie koncertu:
- utwory muzyki religijnej
- pieśni patriotyczne, legionowe, poezja polska
- utwory muzyki klasycznej: Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki.

Zespół Grodzieńskie Słowiki działa przy Grodzieńskim Zjednoczeniu Społecznym Klub Polskich Tradycji Narodowych w Grodnie. Został założony przez małżeństwo, Alicję i Andrzeja Binertów, pedagogów Grodzieńskiej Szkoły Muzycznej, w 1990 roku, kiedy na Białorusi odradzała się polska edukacja i kultura. W repertuarze Grodzieńskich Słowików są liczne utwory polskie o tematyce patriotycznej, religijnej, utwory muzyki klasycznej (m.in. Chopina, Moniuszki, Ogińskiego, Haydna, Beethovena), polska muzyka współczesna oraz utwory w języku polskim, białoruskim oraz językach mniejszości narodowych zamieszkujących Grodzieńszczyznę.

W 1997 i 2010 roku zespół organizował koncerty charytatywne na rzecz powodzian w Polsce.

Grodzieńskie Słowiki mają na swoim koncie wiele koncertów nie tylko na Białorusi i w Polsce (m.in. w Łódzkiej Filharmonii Narodowej im. Artura Rubinsteina, Muzeum Niepodległości w Warszawie), ale i w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Zespół otrzymał nagrody na polonijnych festiwalach w Lublinie, Mrągowie, Dobrodzieniu, Koszalinie, Jastarni i innych. Od wielu lat współpracuje z solistami Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Do wspólnych realizacji należą m.in. koncerty: "Moniuszko na wesoło", "Witaj, majowa jutrzenko", koncerty "Santo Subito" poświęcone Janowi Pawłowi II.

W 2013 roku, w kościele ewangelicko-augsburskim w Grodnie, zespół wykonał koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i złożony z utworów jej autorstwa. W listopadzie tego samego roku wielkim wydarzeniem była premiera widowiska aktorsko-muzycznego "Widma" Stanisława Moniuszki do drugiej części "Dziadów" Adama Mickiewicza w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela na Dziewiatówce w Grodnie. Przygotowały ją Grodzieńskie Słowiki i soliści Opery Narodowej w Warszawie. „Widma” wystawiono po raz drugi w 2015 roku podczas uroczystości 25-lecia zespołu.

Za propagowanie polskiej kultury w kraju zamieszkania i na świecie kierownictwo zespołu otrzymało liczne nagrody: m.in. Złoty Puchar Dziennikarzy Polonijnych, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Order Uśmiechu, Dyplom Australijskiej Fundacji Wspierania Niezależnej Kultury Polkul, Odznakę Honorową i dyplom w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Alicja Binert pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi o polskich korzeniach w zespole Grodzieńskie Słowiki i Klubie Polskich Tradycji Narodowych, którego jest założycielką i prezeską. Prowadzi działalność oświatową i edukacyjną w zakresie popularyzacji języka polskiego i kultury. Wśród wychowanków Alicji Binert są studenci i absolwenci wyższych uczelni w Polsce, Białorusi, USA. Alicja Binert jest również Członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu – najsłynniejszej nagrody przyznawanej przez dzieci.

Dzień po koncercie w Białymstoku Grodzieńskie Słowiki wystąpią w lubelskiej archikatedrze. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Fundacja Polska Pomoc – Organizacja Pożytku Publicznego
Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Fundacja Polska Pomoc jest organizacją pożytku publicznego, działa od 2010 r. w obszarze pomocy charytatywnej, wspierania Polaków za granicą i zachowania polskiego dziedzictwa narodowego. Jej główne inicjatywy to m.in. organizacja wypoczynku w Polsce dla dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi i Polski, coroczna bożonarodzeniowa akcja "Polska Paczka na Wschód", akcje pomocy represjonowanym, ofiarom klęsk żywiołowych, konkurs i warsztaty dla dziennikarzy. Fundacja Polska Pomoc organizuje także pomoc materialną udzielaną indywidualnym osobom z Białorusi i Polski. Wraz ze społecznikami, nauczycielami, historykami i etnografami z obu stron granicy zbiera relacje wśród Sybiraków z Polski i Białorusi - wkrótce będą dostępne w serwisie Sybirak.pl (w budowie). Obecnie prowadzi także współpracę z Muzeum Podlaskim w Białymstoku przy projekcie „Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic”.

Koncert na Facebooku: www.facebook.com facebook

Trailer kantaty „Widma” do II części „Dziadów” A. Mickiewicza z udziałem solistów Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie: www.youtube.com  youtube

 
Ogłoszenia Twitter Facebook YouTube Galeria Tel. +48 789 463 241 E-mail
strzałka do góry